Bài viết liên quan:

Cách hỏi thông tin: Kỹ thuật hỏi, trả lời và cách hỏi thêm

(Asking for information: question techniques, answering techniques, getting more information)

Chức năng tiếng Anh trong giao tiếp khi hỏi thông tin và sử dụng các kỹ thuật hỏi, kỹ thuật trả lời và cách hỏi thêm là một trong số nhiều bài viết về chức năng ngôn ngữ. Bạn nên tìm hiểu Chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh là gì? để biết sự khác nhau giữa cách tiếp cận này với các bài học truyền thống về từ vựng và ngữ pháp.

Bạn sẽ học được kỹ năng đưa ra những câu hỏi lịch sự khi muốn tìm hiểu về một thông tin gì đó, học cách trì hoãn câu trả lời và tránh trả lời câu hỏi sao cho phù hợp nhất, học cách hỏi thêm các thông tin chi tiết khác.

Mời bạn đi vào từng phần của bài học: 

1- Kỹ thuật hỏi

Một đoạn hội thoại diễn biến như thế nào tùy thuộc vào những câu hỏi. Người đặt câu hỏi cũng là người điều khiển câu chuyện. Có rất nhiều cách khác nhau để hỏi những thông tin khác nhau. Nếu những câu hỏi quá trực diện sẽ gây cảm giác thông thiện cảm cho người đối diện. Những  câu hỏi thông tin mang tính cá nhân cần được hỏi một cách lịch sử. Sau đây là những cấu trúc từ gợi mở, mà bạn có thể dùng trước những câu hỏi. Đôi khi nó cũng là công cụ "câu giờ" hiệu quả khi bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ.

 • I was wondering if you could help me. I’d like to know…
 • I wonder if you could help me …
 • This may sound like a dumb question, but I’d like to know …
 • Excuse me, do you know …
 • I hope you don’t mind my asking, but I’d like to know…
 • Something else I’d like to know is

 

2- Kỹ thuật trả lời
Có lẽ bạn sẽ cần thời gian để suy nghĩ và kiểm tra lại những thông tin trước khi trả lời những câu hỏi. Sau đây những kỹ thuật mà bạn có thể dùng để kéo dài thời gian trong quá trình suy nghĩ câu trả lời:

 • Well, let me see…
 • Well now…
 • Oh, let me think for a minute…
 • I’m not sure; I’ll have to check…
 • That’s a very interesting question.

Trong những trường hợp khác, bạn có thể sẽ không muốn trả lời các câu hỏi từ người đối diện vì lý do nào đó. Bạn có thể dùng những kỹ thuật nói như sau:

 • I’m not really sure.
 • I can’t answer that one.
 • I’m sorry, I really don’t know.
 • I’ve got no idea.
 • I’d like to help you, but…
 • That’s something I’d rather not talk about just now.
 • Are you kidding? I don’t … (I’m not…)

 

3- Hỏi thêm thông tin
Khi bạn hỏi các thông tin mà bạn cần, không phải  lúc nào bạn cũng nhận được câu trả lời  đầy đủ từ người đối diện. Bạn sẽ  hỏi thêm để biết thêm thông tin. Hoặc nếu bạn vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời bạn cũng nên cần những cấu trúc sau để hỏi lại những thông tin bạn muốn biết:

 • Could you tell me some more about …?
 • Would you mind telling me more about…?
 • I’d like to know more about…
 • Something else I was wondering about was…
 • Sorry, that’s not really what I mean. What I’d like to know is…
 • Sorry to keep after you, but could you tell me…?
 • Sorry, I don’t quite understand why…

 

Thực hành:
Thực hành theo cặp. Tạo ra một đoạn hội thoại dựa trên những kỹ thuật vừa nêu bên trên để đặt câu hỏi và trả lời. Bạn A sẽ dùng kỹ thuật hỏi, bạn B sẽ dùng kỹ thuật trả lời. Bạn A sẽ hỏi thêm các thông tin khác nếu chưa thỏa mãn với câu trả lời của bạn B. 
Khi mỗi cặp đã sử dụng được hết các kỹ thuật bên trên, sẽ đổi vai trò cho nhau và thực hành lại từ đầu. 


Thực hành mẫu 1
A:    I was wondering if you could help me. Do you happen to know where there’s a good chance to buy a bicycle?
B:    I’m not really sure. Hey, let me think for a minute. Of yeah, there’s a place at the corner.
A:     Oh, and…listen, there’s something else I was wondering about-like, the price, you know?
B:    Well, I’ve got no idea about that.


Thực hành mẫu 2
C:    Hey listen. This may sound like a dumb question, but do you know a place where I can get good prints for my photos?
D:    No, no, no, now that’s a very interesting question. The one on the department store is absolutely better.
C:     Could you tell me some more that place, please?
D:    I’d like to help you, but I don’t remember its name.


Thực hành nhóm:
Mỗi bạn sẽ thực hành hỏi người trong nhóm của mình những thông tin như: quê nhà, công việc, ngành nghề, bạn bè, sở thích, thể thao... sử dụng kỹ thuật hỏi, trả lời và hỏi thêm thông tin trong suốt quá trình giao tiếp

 

Tác giả: Ce Phan