Bài viết liên quan:

Cách mô tả, hướng dẫn người khác làm một điều gì đó

(Describing things, instructing people how to do things, checking understanding)

Chức năng tiếng Anh trong giao tiếp hướng dẫn cách mô tả, hướng dẫn người khác làm một điều gì đó là một trong số nhiều bài viết về chức năng ngôn ngữ. Bạn nên tìm hiểu Chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh là gì? để biết sự khác nhau giữa cách tiếp cận này với các bài học truyền thống về từ vựng và ngữ pháp.

Bài học này sẽ giúp bạn nâng cao khả năng mô tả những đồ vật và học cách hướng dẫn người khác làm việc gì theo từng bước để làm việc đó, học cách hỏi xem liệu người nghe có hiểu lời chỉ dẫn của bạn không. Bên cạnh đó còn học cách động viên người nghe khi họ có phản ứng tốt, hay ngược lại bạn sẽ học được cách để xem ngang vào một hướng dẫn để yêu cầu giải thích thêm cho một điều gì đó mà bạn chưa rõ.

1- Cách mô tả một vật gì đó

Bạn thường phải mô tả một vật gì đó, một thiết bị hoặc một công cụ cho ai đó hiểu. Bạn có thể sẽ phải hướng dẫn để họ nhận ra những thứ không gần gũi với họ hoặc có thể bạn không nhớ ra tên gọi của nó. Khi mô tả những vậy như vậy bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi sau:

 • What size is it?
 • What shape is it?
 • What color is it?
 • What’s it made of?
 • What does it look like?
 • What’s it used for?
 • How does it work?

           

Thực hành:

Thực hành theo cặp và sử dụng những đồ vật được gợi ý bên dưới. Hãy cố gắng mô tả những đồ vật này một cách chi tiết. Hãy nhớ rằng, bạn không được đề cập tới tên của đồ vật trog quá trình mô tả:                    

Pencil sharpener                         video camera                    incense

Can opener                                zipper                                 logo

Calculator                                   electric fan                         computer mouse

 

2- Hướng dẫn thực hiện từng bước

Không có sự khác biệt nhiều giữa các bước thực hiện một điều gì đó và hướng dẫn người khác làm điều đó. Hướng dẫn càng chi tiết càng tốt. Khi đưa ra những chỉ dẫn chúng ta thường liên kết các bước lại với nhau như các cách sau:    

 • First of all you…
 • The first thing you have to do is…
 • After you’ve done that, you…
 • The next thing you do is…
 • Oh, and then don’t forget to…
 • Make sure you remember to…
 • Oh, and be careful not to…

 

Thực hành:

Mỗi người sẽ phải học cách thực hành cách mô tả cách sử dụng của một trong số những thiết bị, công cụ bên dưới. Hãy tưởng tượng, người nghe là những người không quen thuộc với những điều này và bạn mô tả các bước sử dụng càng chi tiết càng tốt

Iphone                  withdraw money from an ATM            email                 printer

Drive a car            stay away from swine flu                     internet             buy goods online

 

3- Kiểm tra xem người nghe có hiểu bạn không?

Nếu bạn đang hướng dẫn người khác, bạn có thể sẽ phải kiểm tra lại xem người nghe có hiểu hoặc theo kịp những gì bạn nói, theo những cách sau đây:

 • Ok so far?
 • Are you with me?
 • Is that clear
 • Do you see what I mean?

Người nghe cần được động viên để tiếp tục kiên trì theo dõi các bước mà bạn đang hướng dẫn. Khi bạn thấy người nghe hiểu ra một bước nào đó hãy ngay lập tức động viên họ:

 • That’s right. Now…
 • Got that? Good! Now…
 • Fine! Now…

 

Một giọng điệu nhẹ nhàng dễ mến rất quan trọng khi bạn không hiểu ra những gì người khác đang chỉ dẫn, có thể bạn sẽ xen ngang để báo hiệu cho họ biết bằng bạn chưa hiểu ở một bước nào đó:

 • Sorry, but I don’t really see why you have to..
 • Sorry, can you say that again, please?
 • Excuse me, I’m not very clear about…

 

Tác giả: Ce Phan