Bài viết liên quan:

Cách yêu cầu ai đó làm chuyện gì, cách tạo sự chú ý, đồng ý-từ chối

(Getting people to do things: requesting, attracting attention, agreeing and refusing)

Chức năng tiếng Anh trong giao tiếp khi yêu cầu ai đó làm chuyện gì, cách tạo sự chú ý, cách đồng ý-từ chối là một trong số nhiều bài viết về chức năng ngôn ngữ. Bạn nên tìm hiểu Chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh là gì? để biết sự khác nhau giữa cách tiếp cận này với các bài học truyền thống về từ vựng và ngữ pháp.

Với bài học này, bạn sẽ học cách đưa ra những yêu cầu đúng mực, chính xác và cách để thu hút sự chú ý của người khác, cách đồng ý hay từ chối làm một việc gì đó, cách đưa ra lý do và cách xin lỗi. 

Mời bạn đi vào từng phần của bài học: 

1- Yêu cầu ai đó làm gì
Khi bạn muốn ai đó làm việc gì đó cho bạn, có rất nhiều câu nói lịch sự bạn có thể dùng. Một số câu nói quá lịch trong một số trường hợp. Trong khi đó có một số  mẫu câu thì lại có vẻ hơi thô lỗ. Như vậy, dùng câu nói nào cho đúng phụ thuộc vào hai điều sau:

 • Yêu cầu dễ/khó; nhẹ nhàng/ phức tạp; thong thả/ khẩn cấp, và....
 •  Bạn là ai? Người bạn đang nói tới là ai? (Nghĩa là mức độ thân thiết với người được nói đến)

Sau đây những cách hay dùng để  yêu cầu người khác làm điều gì đó cho bạn. Mỗi câu nói được đánh dấu sao để thể hiện mức độ lịch sự của yêu cầu:
         *          Hey, I need some change. 
                     I’m all out of change.

         **         Hey, I need some change. 
                      Have you got a quarter, by any chance?
                      Could I borrow a quarter?

         ***       You could lend me a dollar, could you?
                      Do you think you could lend me a dollar?
                      I wonder if you could lend me a dollar?

      ****        Would you mind lending me five dollars?
                      If you could lend me five dollars, I’d very grateful

    *****          Could you possibly lend me your typewriter?
                       Do you think you could possibly lend me your typewriter?
                       I wonder if you could possibly lend me your typewriter?

   ******          I hope you won’t mind my asking, but I wonder if it might be at all possible for you to lend me your car

 

2- Cách tạo sự chú ý, cách đồng ý và từ chối
Đôi lúc sẽ hơi khó để thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt là khi họ đang bận làm việc gì đó. Đây là những cách để giúp bạn biết cách tạo ra sự chú ý theo cách lịch nhất:

 • Uh, excuse me …
 • Pardon me …
 • Uh, Mr. Jones …
 • Hey, Betty...

Khi người khác đã cố gắng bắt chuyện bằng một câu nói gây sự chú ý, sau đó là một lời đề nghị. Bạn có thể sẽ đồng ý và từ chối lời đề nghị đó.

Trường hợp đồng ý

 • OK
 • I’d be glad to.
 • Sure
 • Yes, of course.

Trường hợp từ chối

 • I’m sorry, but…
 • I’d like to but…
 • I’d really help you out, but…

Hãy cẩn thận và phải lịch sự khi bạn phải từ chối một lời đề nghị nào đó. Ngươì Bắc Mỹ thường đưa ra lời giải thích để tránh gây tổn thưởng cho người nghe. Những lời từ chối nghe có vẻ "lời nói dối nhẹ nhàng" nhưng đương nhiên rằng nó không nên là một lời từ chối nghe có vẻ trầm trọng hoặc né tránh

Thực hành 1:

Thực hành từ cặp. Sử dụng những kỹ thuật nói chuyện như trên, sử dụng từ kỹ thuật để mượn những món đồ được liệt kê bên dưới. Và mỗi bạn sẽ đổi vai trò cho nhau sau mỗi yêu cầu:

2,000 dong                  pen                          dictionary        kleenex             watch
10,000 dong               eraser                      book                 motorbike        cell phone
500,000 dong             piece of paper        notebook         car                      mp3 player

Sau đó, người nghe sẽ dùng những kỹ thuật đồng ý, hoặc từ chối  lời đề nghị. Người hướng dẫn sẽ kiểm tra để tránh trường hợp bạn chỉ trả lời "yes" hoặc "no"

Thực hành 2 :
Sau đây là các yêu cầu khác mà bạn sẽ thực hành với những kỹ thuật vừa được hướng dẫn ở trên

Open the window halfway          Open the window all the way                    Close the window
Open the door                               Half close the door                                     Close the door
Move his/her chair                      Move it back to its original position         Move it elsewhere
Give you a ride home                  Check the spelling in a letter for you        Speak more slowly
Explain these words: rude – appropriate –urgent
Get you a drink – a sandwich – newspaper
Give you some cigarettes – a light – a recommendation

 

Tác giả: Ce Phan