Bài viết liên quan:

Giới thiệu

Chức năng ngôn ngữ (Language functions) hướng đến các cách sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, nó còn được biết đến là "Phương pháp giao tiếp" (communicative approach), hay xét trên phương diện ngôn ngữ học nó là "Cách tiếp cận ngôn ngữ thuần túy" (notional approach). Chúng ta sử dụng ngôn ngữ trong các trường hợp chính thức (formal purposes) hoặc không chính thức (informal purposes), và những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đặc trưng sẽ được sử dụng với mỗi chức năng ngôn ngữ khác nhau: Một vài ví dụ về chức năng ngôn ngữ:

  • So sánh và tương phản                               (Compare and contrast)
  • Thuyết phục                                                   (Persuasion)
  • Đặt câu hỏi                                                     (Asking questions)
  • Thể hiện thích và không thích                    (Expressing likes and dislikes)
  • Nguyên nhân và ảnh hưởng                       (Cause and effect)
  • Tóm lược ý                                                     (Summarizing)
  • Sự phối hợp                                                   (Sequencing)
  • Dự đoán                                                          (Predicting)
  • Chào đón mọi người, giới thiệu bản thân (Greeting people/introductions)

Khi học về chức năng ngôn ngữ, bạn sẽ học về các từ vựng, cụm từ được sử dụng và liên kết như thế nào trong các chức năng khác nhau. Ví dụ, khi học về cách so sánh và tương phản (Compare and contrast) bạn có thể sẽ học được những từ vựng như: both, similar, also, different, in contrast, similarly, .... Và đối với từng trường hợp sử dụng bạn sẽ phải tìm kiếm những từ vựng khác nữa để hình thành những cụm từ trong giao tiếp liên quan tới chức năng so sánh và tương phản. Bạn nên dành thời gian để thực hành và tìm kiếm các từ vựng và cụm từ liên kết tại trang www.vobmapping.vn

Hơn nữa, các cấu trúc ngữ pháp là một phần quan trọng được nhắc đến trong từng câu nói đối với mỗi chức năng ngôn ngữ. Ví dụ: khi nói đến chức năng nói về những dự kiện trong quá khứ (Talking about the past events) bạn sẽ phải biết cách dùng các thì quá khứ như: thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ tiếp diễn ...., hoặc khi nói đến chức năng so sánh và tương phản (Comparing and contrasting) bạn sẽ học các cấu trúc ngữ pháp về so sánh bằng, so sánh hơn/thua, và so sánh tuyệt đối (so sánh nhất) ... 

Vai trò của chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh 

Chức năng ngôn ngữ không thay thế cho cách học truyền thống mà nó chỉ tạo ra một chỉ dẫn mới để sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả hơn. Ngữ pháp và từ vựng cần phải biết ở một chừng mực nào đó thì mới nên tiếp cận các bài học về chức năng ngôn ngữ. Có nghĩa là: bạn phải biết cách dùng các thì tương lai (The furute tenses) trước khi học chức năng nói về các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Khi học các bài học về chức năng sử dụng ngôn ngữ để về những dự định và những tình huống thực tế trong tương lai bạn sẽ học thêm nhiều từ vựng có liên quan và những cấu trúc câu liên quan khác để thể hiện đúng với mục đích giao tiếp của bạn trong thực tế.

Chính vì mục đích sử dụng tiếng Anh một cách thực tế trong cách hoạt động sống thường ngày. Các bài học và thực hành cần phải thực hiện song hành. Và phải học những điều thực tế nhất (real things) và phải luôn dựa vào 2 nguyên lý cơ bản sau:

- Bạn phải luôn tưởng tượng ra nhiều tính huống thực tế nhất có thể khi bạn sử dụng một một câu nói nào đó. Đó không phải là cách mà bạn sử dụng những kiến thức để nhận xét về tình huống đó, mà bạn phải trải nghiệm trên chính chức năng và tình huống mà cấu trúc từ bạn học được. Nghĩa là, bạn là một phần trong những câu chuyện thực tế và bạn phải biết cách xử lý từng chi tiết nhỏ nhất thông qua ngôn ngữ.

- Bạn sẽ chọn những câu nói nào, cách biểu lộ từng câu nói như thế nào là bước tiếp theo sau khi đã tưởng tượng ra một tình huống giao tiếp nào đó. Nói cách khác, có nhiều câu nói cho mỗi tình huống để bạn xem xét câu nói nào mà bạn sẽ dùng để phù hợp với suy nghĩ nhất thời ngay lúc đó. Biểu lộ cảm xúc phù hợp với từ cảm xúc là một phần quan trọng khi thể hiện một câu nói trong giao tiếp. Sẽ có một danh sách các cách nói khác nhau được trình bày trong từng bài học (xem thêm). 

Kết luận

 Các bài học về chức năng ngôn ngữ tiếng Anh có thể sẽ hơi khác biệt với các bài học khác mà bạn đã từng học. Tuy nhiên, để ứng dụng những bài học về ngôn ngữ trong các tình huống thực tế, khi mà bạn có thể sẽ không thể dự đoán được chuyện gì có thể diễn ra thì việc học các bài học để có thêm nhiều cách áp dụng trong lúc giao tiếp là điều rất cần thiết mà các bài học truyền thống rất khó có được. Vì vậy, điều cần nhấn mạnh đó là, các bài học luôn dựa trên một hướng mở và sẽ cập nhật thêm nhiều câu nói khác, từ vựng khác có thể được áp dụng một khi bạn phát hiện ra một tình huống mới chưa có trong danh sách các tình huống được liệt kê trong mục các kỹ năng mềm được sử dụng trong tiếng Anh

Tác giả: Ce Phan