Bài viết liên quan:

Nói về quá khứ: kỹ năng nhớ, mô tả những trải nghiệm, và tưởng tượng "what...if..."

(Talking about past events: remembering, describing experiences, imaging what if ...)

Chức năng tiếng Anh trong giao tiếp về các tình huống, sự kiện trong quá khứ là một trong số nhiều bài viết về chức năng ngôn ngữ. Bạn nên tìm hiểu Chức năng ngôn ngữ trong việc học tiếng Anh là gì? để biết sự khác nhau giữa cách tiếp cận này với các bài học truyền thống về từ vựng và ngữ pháp.

Bài học này sẽ chỉ dẫn các bạn biết cách giúp người khác nhớ lại những hoạt động trong quá khứ và mô tả về những hoạt động đó. Mô tả những trải nghiệm đã trải qua một kỹ năng mềm trong giao tiếp tiếng Anh mà bạn nên biết sau khi học qua các thì quá khứ (The past tenses). Câu hỏi what if ... sẽ giúp bạn tưởng tượng ra các tình huống giả định để xem xét sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra. 

Bài học tiếp nối với bài học này đó là bài: Cách để kể một câu chuyện, kỹ năng tường thuật một câu chuyện.

Mời bạn đi vào từng phần của bài học: 

1-  Kỹ năng nhớ

Những dạng câu hỏi khác nhau có thể giúp bạn nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Nếu bạn muốn biết những thông tin trong quá khứ một cách cụ thể bạn sẽ dùng những câu hỏi như: 

 • What happened next?                              
 • Why didn’t you…?
 • Did you… before that?                            
 • How did you feel when …?
 • What were you doing while …?            
 • Did you think of …?        
 • Then what did you do?

Để bắt đầu trả lời những câu hỏi trên, bạn nên dùng những cách sau đây:

 • As far as I can remember…                
 • Before that…
 • I remember it very clearly.                
 • The next thing I did was to…
 • After that…                        
 • So then I think I …

Thực hành

Thực hành theo tường cặp. Hỏi người đối diễn những câu hỏi sau, sau đó hãy giúp họ gợi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, và người trả lời cũng sẽ dùng những gợi ý trên để trả lời những câu hỏi:

 • Do you remember your first day at school? Can you remember any details?
 • Do you remember your first big trip to another city or country? Can you remember much about it?
 • Do you remember the first time you drove a car/ motorbike all by yourself? What can you remember?

2- Kỹ năng mô tả những trải nghiệm

Thật thú vị nếu bạn biết được những trải nghiệm của người khác trong quá khứ. Sau đây là những câu hỏi, để giúp người đối diện nhớ lại những trải nghiệm mà họ có thể đã quên: 

 • Did you ever…?
 • Tell me about the time you…
 • I hear you once…
 • Didn’t you once…
 • You’re … haven’t you?

Nếu bạn là người được hỏi, bạn sẽ trả lời các câu hỏi bằng những câu gợi mở sau: 

 • Oh, that takes me back.
 • I’m not sure I can remember all the details, but…
 • I’ll never forget the time I …
 • That reminds me of the time I …
 • Well, as I remember it…

Thực hành

Thực hành từ cặp. Hãy hỏi người đối diện những câu hỏi để giúp họ nhớ lại những trải nghiệm ấn tượng trong quá khứ. Và người được hỏi sẽ dùng những kỹ thuật trả lời như được gợi ý bên trên: 

 • An unusual job you once had
 • A crime you witnessed or were the victim of
 • The longest or worst trip you ever took
 • An accident you saw or that happened to you
 • The first time you expressed your love
 • An unusual coincidence that you know about

3- Hãy bắt đầu với câu hỏi: what if...?

Thông thường khi nhắc tới những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, bạn bao giờ cũng sẽ có những liên tưởng đến các tình huống mà bạn hoàn toàn có thể làm khác đi. Đó là một phần của cuộc sống khi chúng ta không muốn những trường hợp tương tự tái diên. Với câu hỏi "what..if..." bạn sẽ dẫn dắt người đối diện tới các tình huống khác và họ sẽ tưởng tượng ra liệu nó sẽ như thế nào nếu?

 • What would you have done if…?
 • What would happened if…?
 • How would you have felt if…?

Sau đây là những cách phù hợp để bắt đầu với câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên:

 • Oh, I don’t know, I guess I would have…
 • Hard to say, but I think I would have…
 • Well, of course, I would have…

Thực hành:

Làm việc theo cặp. Nghĩ về 5 địa điểm khác nhau trên thế giới (USA, Canada, Australia, Singapore, Japan). Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn được sinh ra và lớn lên ở đó. Hãy nói về những phần trong cuộc sống của bạn với các trường hợp trên.

 • Childhood                    
 • Employment opportunities
 • Education                    
 • Entertainment
 • Family life                    
 • Travelling

 

Tác giả Ce Phan