Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Facebook Việt Nam chưa đưa ra một nhận xét nào về các tin nhắn lừa đảo

Facebook Việt Nam chưa đưa ra một nhận xét nào về các tin nhắn lừa đảo

31/07/2015
Mức trung cấp

Facebook Vietnam yet to comment on phishing messages

Phishing messages with Facebook’s names have been repeatedly sent to users through Facebook Messenger, but Facebook Vietnam has not issued a comment.

The messages are ad pieces about real estate projects, recruitment and insurance services. 

There are also phishing messages with inaccurate information that says users will get 100-500 percent capacity free if they buy scratch cards within certain days. 

Under current regulations, mobile network operators can offer 50 percent of additional capacity at maximum to users.

The other messages incorrectly said that the recipients would win prizes worth VND75 million and Piaggio 150s.

Buu Dien’s reporters found that the phishing messages boomed in late June and early July. 

In most cases, senders provided the links to the websites, so that recipients can access the websites, and report their private information, including phone card codes. 

Recipients might think that the information was required so that enterprises could deliver prizes, in cash or Piaggio 150 scooters to them.

If they followed the steps shown to them, they would request money in their accounts.

Buu Dien’s reporters contacted Facebook’s communication representative in Vietnam to ask about the social network’s responsibility for the problem. 

However, Facebook did not give any answers showing its responsibility for the sake of the community.

Nguyen Minh Duc, a renowned security expert from FPT, the largest information technology group, said this was a sophisticated and popular form of phishing through social networks.

Duc said users can set up their accounts to prevent spam, phishing and unwanted messages.

Users are advised to click “Settings”, then choose Privacy. In “Who can contact me?”, they should find “Whose messages do I want filtered into my inbox?” and choose “Edit”. Here they choose “Strict Filtering”. After setting up, only friends can send messages to users, while messages from strangers will go to “Other”.

“Strict Filtering”, however, has some problems. While helping users prevent spam messages, it will prevent messages from those who are not on friend lists.

It can only filter spam messages sent from strange accounts, while it cannot prevent spam messages from those on friend lists that have been hacked and exploited. 

Because of “Strict Filtering”, users may also miss some important messages from senders who have not contacted the users before.

In general, evildoers hack some accounts and then try to spread spam through the hacked accounts. 

Facebook users have been advised to be vigilant over phishing activities, or they will become tools for hackers to spread spam, which will bother their friends and affect their reputation.

Source: VIETNAMNET

 

 

Facebook Việt Nam chưa đưa ra một nhận xét nào về các tin nhắn lừa đảo

Tin nhắn lừa đảo trực tuyến với tên Facebook đã nhiều lần gửi đến người dùng thông qua Facebook Messenger nhưng Facebook Việt Nam đã không đưa ra một nhận xét nào.

Các thông điệp là những mẩu quảng cáo về các dự án bất động sản, tuyển dụng và dịch vụ bảo hiểm.

Còn có các tin nhắn lừa đảo với thông tin không chính xác nói rằng người dùng sẽ nhận được 100-500% giá trị thẻ nạp miễn phí nếu họ mua thẻ cào trong những ngày nhất định.

Theo quy định hiện hành, các nhà khai thác mạng di động có thể cung cấp thêm tối đa 50% giá trị thẻ nạp cho người dùng.

Các tin nhắn khác không chính xác nói rằng người nhận đã giành được giải thưởng trị giá 75 triệu và một chiếc Piaggio 150.

Các phóng viên của Buu Dien phát hiện rằng các tin nhắn lừa đảo bùng nổ vào cuối tháng sáu và đầu tháng bảy.

Trong hầu hết các trường hợp, người gửi cung cấp liên kết đến các trang web, do đó người nhận có thể truy cập vào các trang web và báo cáo thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả mã thẻ điện thoại.

Người nhận sẽ nghĩ rằng các thông tin được yêu cầu để doanh nghiệp có thể cung cấp các giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chiếc xe tay ga Piaggio 150 cho họ.

Nếu họ tuân theo các bước hiển thị cách thực hiện, họ sẽ được yêu cầu phải trả tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.

Phóng viên Buu Dien đã liên lạc với đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam để hỏi về trách nhiệm của mạng xã hội đối với các vấn đề trên.

Tuy nhiên, Facebook đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời cho thấy trách nhiệm của mình vì lợi ích của cộng đồng.

Nguyễn Minh Đức, một chuyên gia bảo mật nổi tiếng đến từ FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất, cho biết dây là một hình thức tinh vi và phổ biến lừa đảo thông qua mạng xã hội.

Ông Đức cho biết người dùng có thể thiết lập tài khoản của họ ngăn chặn thư rác, lừa đảo và tin nhắn không mong muốn.

Người sử dụng nên bấm "Cài đặt", sau đó chọn Privacy (bảo mật). Tại mục "Ai có thể liên hệ với tôi?", mọi người nên tìm "Những tin nhắn tôi muốn đưa vào hộp thư của tôi?" và chọn "chọn lọc". Ở đây ta chọn "chọn lọc nghiêm ngặt". Sau khi thiết lập, chỉ có bạn bè mới có thể gửi tin nhắn đến người dùng, trong khi các tin nhắn từ người lạ sẽ đi đến "khác"

Tuy nhiên, "Chọn lọc nghiêm ngặt" có một số vấn đề. Khi giúp người dùng ngăn chặn tin nhắn rác, nó cũng sẽ ngăn chặn tin nhắn từ những người có trên danh sách bạn bè.

Nó chỉ có thể lọc thư rác gửi từ tài khoản lạ, trong khi nó không thể chặn tin nhắn từ những người trong danh sách bạn bè đã bị hack và khai thác.

Khi chọn "Chọn lọc nghiêm ngặt", người dùng cũng có thể bỏ lỡ một số thông điệp quan trọng từ những người gửi đã không liên lạc với những người sử dụng trước đây.

Thông thường, người xấu hack một số tài khoản và sau đó cố gắng lan truyền thư rác thông qua các tài khoản bị hack.

Người sử dụng Facebook đã được khuyên phải thận trọng đối với hoạt động lừa đảo hoặc họ sẽ trở thành công cụ cho hacker phát tán thư rác và sẽ làm phiền bạn bè của họ, ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục