Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Facebook giới thiệu tính năng để ngăn chặn việc tự sát

Facebook giới thiệu tính năng để ngăn chặn việc tự sát

14/03/2015
Mức trung cấp

Facebook adds lifelines to prevent suicide

In addition to vacation photos and cat videos, people also share details about their personal lives and feelings on Facebook—including occasional posts about despair and even thoughts of suicide.

As the world's biggest social network, with more than 1.39 billion users, Facebook is uniquely able to provide online resources and support to help suicidal people.

That's the goal of a new collaboration between Facebook and researchers at Forefront: Innovations in Suicide Prevention, an organization based in the University of Washington's School of Social Work.

Working with Forefront and other mental health experts, Facebook has enhanced its suite of tools to support suicidal people and tell those who see and report suicidal posts on Facebook how they can help.

How It Works

When someone sees a post that suggests its author might be considering suicide, this person can click on a dropdown menu and report the post to Facebook.

That reporting activates a series of responses. The person who flags the post will see a screen with links that allow him or her to send a message to the potentially suicidal person, contact another Facebook friend for support, or connect with a trained professional at a suicide helpline for guidance.

Facebook will then review the reported post. If the poster is thought to be in distress, a series of screens will automatically launch when that person next logs onto Facebook, with suggestions for getting help.

The responses link to a number of positive options, including videos from Now Matters Now, an online program started by Forefront research scientist Ursula Whiteside, which uses real-life accounts of people who have struggled with suicidal thoughts to provide research-based coping strategies.

The tools aim to both direct suicidal people to resources and alternatives and also to guide concerned friends or family members through a situation most are simply not equipped to handle.

"Often, friends and family who are the observers in this situation don't know what to do," says Holly Hetherington, a Facebook content strategist working on the project.

"They're concerned, but they're worried about saying the wrong thing or somehow making it worse. Socially, mental illness and thoughts about suicide are just not something we talk about."

Stephen Paul Miller knows that all too well. Now Forefront's operations manager, Miller lost a friend and college classmate to suicide five years ago. One night, Miller noticed a Facebook post from his friend saying that things were too much, that he couldn't take it anymore. Alarmed, Miller resolved to call his friend in the morning. He died that night.

"The thing that breaks my heart the most about this is that I think it was just episodic. I don't think he wanted to die," Miller says. "But I was not trained. I did not know what to do."

For immediate, confidential help from a trained counselor for yourself or someone you know, call the Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-TALK (8255).

Offering Support

The initiative began after a summit Facebook hosted about a year ago to discuss how technology companies could most effectively combat suicide. Facebook was already working with researchers on promoting compassion and preventing online bullying and wanted to do something similar around suicide prevention.

"We realized there's a lot we don't know. We are by no means experts in this space," says Jennifer Guadagno, a Facebook researcher.

Guadagno reached out to Jennifer Stuber, an associate professor of social work at the University of Washington, who had started Forefront after her husband died by suicide in 2011.

Teams from Facebook and Forefront began working together last fall, starting with discussions that defined and framed the issue. The conversations included suicide-attempt survivors from the Now Matters Now project, who were instrumental in helping Facebook understand the spectrum of suicidal thoughts and how language commonly used around suicide can be insensitive—for example, saying someone "commits" suicide, the same term used for carrying out a crime.

"As a society, we really need support in knowing how to respond to someone who's suffering", research scientist and founder of Now Matters Now— Ursula Whiteside

Whiteside, who has herself struggled with suicidal thoughts, says when family or friends express fear or judgment to a suicidal person, they can unwittingly increase an already overwhelming sense of aloneness.

"People just don't know what to do, and why would they?" she says. "As a society, we really need support in knowing how to respond to someone who's suffering, and our work with Facebook is a first step."

Stuber says Facebook has an opportunity to increase social media's value as a force for good.

Source University of Washington 

Facebook thêm tính năng giúp ngăn chặn việc tự sát

Ngoài hình ảnh kỳ nghỉ và video về mèo, mọi người cũng chia sẻ chi tiết về cuộc sống cá nhân và cảm xúc của họ trên Facebook, bao gồm cả các bài viết về sự tuyệt vọng và thậm chí cả ý nghĩ tự tử.

Là mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hơn 1,39 tỷ người dùng, Facebook đặc biệt có thể cung cấp nguồn thông tin và hỗ trợ trực tuyến để giúp đỡ những người có ý định tự tử.

Đó là mục tiêu của sự hợp tác mới giữa Facebook và các nhà nghiên cứu tại Forefront: Đổi mới trong Phòng chống Tự tử, một tổ chức đặt tại trường Công tác Xã hội thuộc Đại học Washington.

Làm việc với tổ chức Forefront và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác, Facebook cải tiến bộ các công cụ nhằm hỗ trợ những người có ý định tự tử và hướng dẫn những người nhìn thấy và báo cáo các bài viết tự tử trên Facebook cách mà họ có thể trợ giúp.

Cách thức hoạt động

Khi ai đó nhìn thấy một bài viết cho thấy tác giả của nó có thể đang có ý định tự tử, họ có thể nhấp vào một menu thả xuống và báo cáo bài viết đến Facebook.

Bảng báo cáo này kích hoạt một loạt các hoạt động. Người đánh dấu flag bài viết đó sẽ thấy một màn hình với các đường link cho phép họ gửi một thông điệp tới người có khả năng tự tử, liên hệ với một người bạn khác trên Facebook để hỗ trợ, hoặc kết nối với một chuyên viên được đào tạo tại đường dây trợ giúp tự tử để được hướng dẫn.

Facebook sau đó sẽ xem xét bài viết đã được báo cáo đó. Nếu người đăng bài viết được cho là có ý định tự tử, một loạt các màn hình sẽ tự động hiện ra khi người đó đăng nhập vào Facebook lần tới, với những gợi ý để nhận sự giúp đỡ.

Các phản hồi của Facebook liên kết đến một số giải pháp tích cực, bao gồm các video từ Now Matters Now, một chương trình trực tuyến được xây dựng bởi nhà khoa học nghiên cứu tại Forefront, Ursula Whiteside, sử dụng những trường hợp thực tế của những người đã phải vật lộn với ý nghĩ tự tử để đưa ra các kế hoạch đối phó dựa trên kết quả nghiên cứu.

Các công cụ nhằm mục đích vừa hướng dẫn người tự tử đến các nguồn thông tin và giải pháp thay thế và cũng để hướng dẫn bạn bè hoặc thành viên gia đình có liên quan thông qua một tình huống mà phần lớn chỉ đơn giản là không được trang bị kiến thức để xử lý.

"Thông thường, bạn bè và gia đình là những người quan sát trong tình huống này không biết phải làm gì", Holly Hetherington, một nhà chiến lược về nội dung Facebook đang thực hiện dự án này.

"Họ lo ngại, nhưng họ đang lo lắng về việc nói sai hoặc bằng cách nào đó làm cho tình hình càng tồi tệ hơn. Về khía cạnh xã hội, bệnh tâm thần và suy nghĩ về tự tử chỉ không phải là chuyện mà chúng ta đề cập đến."

Stephen Paul Miller biết chuyện này rất rõ. Hiện đang là quản lý hoạt động của Forefront, Miller đã từng mất một người bạn và cũng là người bạn học cùng lớp đại học do tự tử cách đây năm năm. Một đêm, Miller nhận thấy một bài đăng Facebook từ người bạn của mình nói rằng mọi thứ đã vượt quá giới hạn, và anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Hoảng sợ, Miller giải quyết bằng cách gọi người bạn của mình vào buổi sáng. Nhưng anh ta đã chết đêm hôm trước.

"Điều làm tôi đau lòng nhất về chuyện này là tôi nghĩ rằng ý nghĩ đó chỉ là bất chợt bộc phát. Tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự muốn chết", Miller nói. "Nhưng tôi đã không được đào tạo. Tôi không biết phải làm gì."

Khi bạn hoặc ai đó cần sự trợ giúp khẩn cấp, bí mật từ một nhân viên tư vấn đào tạo, hãy gọi Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-TALK (8255).

Giúp đỡ

Sáng kiến này bắt đầu sau khi một hội nghị thượng đỉnh Facebook được tổ chức khoảng một năm về trước để thảo luận về vấn đề làm thế nào các công ty công nghệ có thể chống lại tự tử một cách hiệu quả nhất. Facebook đã làm việc với các nhà nghiên cứu về việc kêu gọi tình thân ái và ngăn ngừa việc bắt nạt trên mạng, và muốn làm một cái gì đó tương tự xung quanh việc phòng chống tự tử.

"Chúng tôi nhận ra rằng có nhiều thứ chúng tôi không biết. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này", Jennifer Guadagno, một nhà nghiên cứu Facebook cho biết.

Vì vậy Guadagno đã tìm đến Jennifer Stuber, một giáo sư về công tác xã hội tại Đại học Washington, người đã sáng lập Forefront sau khi chồng bà qua đời do tự tử trong năm 2011.

Các nhóm từ Facebook và Forefront bắt đầu làm việc cùng nhau vào mùa thu năm ngoái, bắt đầu với các cuộc thảo luận để xác định và đóng khung vấn đề. Các cuộc đàm thoại bao gồm những người sống sót từ việc thử tự tử từ dự án Now Matters Now, để giúp Facebook hiểu được các khía cạnh trong ý nghĩ tự tử và cách sử dụng ngôn ngữ đối với người tự tử có thể không gây nhạy cảm, ví dụ, một người nào đó nói rằng "thực hiện" tự sát ("commits" suicide), cũng giống như đang nói đến việc thực hiện một tội ác.

Là một xã hội, chúng ta thực sự cần được hỗ trợ để biết phải ứng xử với những người đang đau khổ như thế nào

Whiteside, người đã tự vật lộn với ý nghĩ tự tử, cho biết khi gia đình hoặc bạn bè thể hiện sự sợ hãi hay phán xét với một người tự tử, họ đã vô tình có thể làm tăng thêm cảm giác cô đơn vốn đã quá sức chịu đựng.

"Mọi người không biết phải làm gì, mà tại sao họ phải biết?", cô nói. "Là một xã hội, chúng ta thực sự cần hỗ trợ để biết phải ứng xử với những người đang đau khổ như thế nào, và công việc của chúng tôi với Facebook là bước đi đầu tiên."

Stuber nói Facebook có cơ hội để làm tăng giá trị của một phương tiện truyền thông xã hội, khiến nó như là một lực lượng vì điều thiện.

Dịch bởi: Katy Duong

 

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục