Bài viết liên quan:

The Bald Man and the Fly

THERE was once a Bald Man who sat down after work on a hot summer’s day. A Fly came up and kept buzzing about his bald pate, and stinging him from time to time. The Man aimed a blow at his little enemy, but—whack—his palm came on his head instead; again the Fly tormented him, but this time the Man was wiser and said:

“YOU WILL ONLY INJURE YOURSELF IF YOU TAKE NOTICE OF DESPICABLE ENEMIES.”

 

Gã hói và con ruồi

Có một lần nọ, gã hói ngồi nghỉ sau một ngày làm việc trong mùa hè nóng bức. Một con ruồi bay đến và cứ vo ve trên đầu. Gã bèn giáng một đòn lên kẻ thù tí hon của mình, nhưng cú đánh mạnh đó giáng ngay vào cái đầu hói của gã thay vì con ruồi. Ruồi lại tiếp tục chế giễu gã, nhưng lần này người đàn ông đã sáng suốt hơn, ông cất tiếng nói:

“Ta sẽ chỉ làm tổn thương chính chính mình nếu ta để tâm đến những kẻ thù hèn hạ”

Dịch bởi Khải Ngô, Sai Sai

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng: