Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Gần 120 website của chính phủ tại Việt Nam bị tấn công trong năm nay

Gần 120 website của chính phủ tại Việt Nam bị tấn công trong năm nay

27/11/2015
Mức trung cấp

Nearly 120 government websites in Vietnam attacked this year: report

Experts say many companies and agencies in the country have not protected themselves against cybersecurity threats

Cybersecurity is emerging as a crucial issue for Vietnam as nearly 120 government websites and more than 3.2 million computers have been attacked this year, according to a new report. 

The report, released by the Vietnam Computer Emergency Response Team at a conference in Ho Chi Minh City on Thursday, marked the country's Information Security Day. 

At the event, Deputy Minister of Information and Communications Nguyen Thanh Hung said Vietnam has been listed among countries with high infections of malicious code and malware.

The problem has caused serious damage and threatened Vietnam’s image and credibility, he said.

The Vietnam Information Security Association, one of the organizers of the conference, said the number of Denial of Service (DoS) and defacement attacks on websites in Vietnam remains high. 

There were 1,597 cases of Chinese hackers attacking Vietnamese websites amid tensions in the East Sea when China stepped up infrastructure construction on Vietnam’s Truong Sa (Spratly) Islands, the association said.

From January to September, 7,400 websites were attacked in total.

Ill-prepared

Hung said that many agencies in Vietnam have not invested enough in information security and can become easy targets of cyberattacks.

“Many agencies and organizations pay little care to measures to ensure security and deal with attacks,” he said.

According to a survey of 221 agencies and organizations conducted by the Vietnam Information Security Association’s southern branch, only 34 percent of them have an officer or employee specialized in cybersecurity. That was much lower than a ratio of 73 percent in last year’s survey.

Most of them spent less than 5 percent of overall spending on information technology and security.

About one of every four respondents hired information security services, mostly for scanning and detecting viruses. 

Trinh Ngoc Minh, vice chairman of the branch, said most companies focus on doing business and ignore information security.

“Business leaders should improve awareness of information security, especially Advanced Persistent Threat (APT) and ransomware, to be able to cope with more challenging situations,” he said.

“Enterprises should also coordinate closely with relevant governmental agencies to share information for early response to cyberattacks.”

Source: Thanhnien News

 

 

Gần 120 website của chính phủ tại Việt Nam bị tấn công trong năm nay: báo cáo

Các chuyên gia nói rằng nhiều công ty và các cơ quan trong nước đã không bảo vệ mình trước các mối đe dọa an ninh mạng.

An ninh mạng đang nổi lên như là một vấn đề rất quan trọng đối với Việt Nam vì gần 120 website của chính phủ và hơn 3,2 triệu máy tính đã bị tấn công trong năm nay, theo một báo cáo mới.

Các báo cáo được công bố bởi Đội Ứng cứu máy tính khẩn cấp Việt Nam tại một hội nghị ở thành phố Hồ Chí Minh vào thứ năm, kỉ niệm Ngày Thông tin An toàn của đất nước.

Tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Thành Hưng cho biết Việt Nam đã được liệt kê trong số các nước bị nhiễm mã và phần mềm độc hại cao.

Vấn đề này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa hình ảnh và uy tín của Việt Nam, ông cho biế

Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, một trong số các đơn vị tổ chức hội nghị cho biết số lượng DoS bị tấn công và hủy hoại trên các trang web tại Việt Nam vẫn còn cao.

Có 1.597 trường hợp tin tặc Trung Quốc tấn công các trang web tiếng Việt trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông khi Trung Quốc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiệp hội cho biết.

Từ tháng giêng đến tháng Chín có tổng số 7400 trang web bị tấn công.

Thiếu sự chuẩn bị

Ông Hùng cho rằng, nhiều cơ quan ở Việt Nam chưa đầu tư đủ vào bảo mật thông tin và có thể trở thành những mục tiêu dễ dàng của các cuộc tấn công mạng.

"Nhiều cơ quan, tổ chức dành ít sự quan tâm đến các biện pháp đảm bảo an ninh và đối phó với các cuộc tấn công" ông nói.

Theo một cuộc khảo sát trên 221 cơ quan, tổ chức được tiến hành bởi Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam Chi nhánh phía Nam, chỉ có 34% trong số đó có một viên chức hay nhân viên chuyên về an ninh mạng. Thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 73% trong cuộc khảo sát vào năm ngoái.

Hầu hết trong số các đơn vị đã dành ít hơn 5% của tổng chi tiêu cho công nghệ thông tin và an ninh.

Một trong số bốn người được hỏi về việc thuê dịch vụ an ninh thông tin chủ yếu là để quét và phát hiện virus.

Trịnh Ngọc Minh Phó Chủ tịch của chi nhánh, cho biết hầu hết các công ty tập trung vào kinh doanh và bỏ qua an ninh thông tin.

"Các nhà lãnh đạo kinh doanh cần nâng cao nhận thức về an ninh thông tin, đặc biệt là nâng cao mối đe dọa dai dẳng, để có thể đối phó với những tình huống khó khăn hơn" ông nói.

"Các doanh nghiệp cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ có liên quan để chia sẻ thông tin để phản ứng sớm đối với các cuộc tấn công mạng. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục