Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

Gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

31/07/2015
Mức trung cấp

Nearly 178,000 bachelors, master's degree holders are jobless

According to statistics, the number of unemployed people who have college and master’s degrees in Vietnam this year increased by about 16,000 over the same period in 2014.

On July 20 the Institute of Labor and Social Science released its updated bulletin on the labor market in the first quarter 2015. The bulletin recorded the increase unemployment and underemployment rates in the country.

Accordingly, in the first three months, Vietnam had more than 1.1 million unemployed people, an increase of 114,000 people over the same period of 2014. The number of jobless people who hold college and higher degrees rose from over 162,000 to nearly 178,000 people. The number of unemployed untrained workers also increased from nearly 630,000 to 726,000. The correlative ps for the people with junior college degrees are 79,000 and 100,000.

The highest unemployment rate is for the group of people holding junior college certificates, with 7.2 percent while it is only 1.97% for the group of untrained workers. The general unemployment rate is 2.43%, up 0.22% compared with the same period of 2014.

The percentage of underemployed people also increased slightly. The number of people working less than 35 hours per week and wanting to work overtime was 1.13 million people, up from late 2014. The number of underemployed laborers in the rural areas is almost double that in the urban areas.

The labor market picture had some bright spots the number of employees in the state-owned sector decreased and the average income of salaried workers increased by 12.3%, from VND4.4 million in late 2014 to VND4.9 million in early 2015.

It is forecasted that later this year the demand for labor in the processing, manufacturing industries will grow. After Vietnam joins the ASEAN Economic Community this year, employment opportunities will come more with Vietnamese labor.

In the immediate future, there are eight industries in which workers in ASEAN countries are allowed to freely move, including accountants, architects, dentists, doctors, engineers, nurses, transport and tourism employees.

Source: VIETNAMNET

 

 

Gần 178.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp

Theo thống kê, số lượng người thất nghiệp, trình độ đại học và thạc sĩ tại Việt Nam năm nay tăng lên khoảng 16.000 so với cùng kỳ năm 2014.

Vào Ngày 20 tháng bảy Sở Lao động và xã hội đã phát hành bản tin cập nhật thông tin về thị trường lao động trong quý đầu tiên năm 2015. Bản ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong nước.

Theo đó, trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam đã có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 114.000 người so với cùng kỳ năm 2014. Số lượng người thất nghiệp có trình độ đại học và trên đại học tăng từ hơn 162.000 đến gần 178.000 người. Số lượng công nhân chưa qua đào tạo thất nghiệp cũng tăng từ gần 630.000 đến 726.000. Các con số đối với người lao động có trình độ cao đẳng là 79.000 và 100.000.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là đối với nhóm lao động trình độ cao đẳng, với 7,2% trong khi nó chỉ là 1,97% đối với nhóm lao động chưa qua đào tạo. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,43%, tăng 0,22 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tỷ lệ người thất nghiệp cũng tăng nhẹ. Số lượng người làm việc ít hơn 35 giờ mỗi tuần và mong muốn làm việc thêm giờ là 1,13 triệu người, tăng so với cuối năm 2014. Số lao động thiếu việc làm ở khu vực nông thôn là tăng gần gấp đôi so với khu vực đô thị.

Bức tranh của thị trường lao động đã có một số điểm sáng về số lượng công chức giảm và thu nhập bình quân của người lao động làm công ăn lương tăng 12,3 %, từ 4,4 triệu đồng vào cuối năm 2014 lên 4,9 triệu đồng vào đầu năm 2015.

Dự báo cuối năm nay nhu cầu về lao động tăng lên, các ngành công nghiệp sản xuất sẽ phát triển. Sau khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN năm nay, cơ hội việc làm sẽ đến nhiều hơn với lao động Việt Nam.

Trong tương lai gần, có tám ngành công nghiệp mà người lao động ở các nước ASEAN được phép tự do di chuyển, bao gồm kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận tải và du lịch.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục