Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Gần 2 triệu trẻ em Việt Nam đi làm thuê kiếm sống

Gần 2 triệu trẻ em Việt Nam đi làm thuê kiếm sống

15/06/2015
Mức căn bản

Nearly 2m Vietnamese children are labourers

About 1.75 million children, or nearly 10 per cent of children age 5 to 17 in Viet Nam, are child labourers, according to an International Labour Organ-isation (ILO) report.

The report was released on June 12 to coincide with World Day Against Child Labour.

The report, entitled Paving the Way to Decent Work for Young People, stated that young persons who worked as children were more likely to be found in unpaid family work or low-paying jobs.

The report indicated that between 20-30 per cent of adolescents and young adults in low-income countries have entered the labour market by the age of 15 years as child labourers.

In Viet Nam, nearly 85 per cent of such children live in the countryside and 65 per cent work in agriculture. They also are unpaid family workers. One-third of child labourers have to work more than 42 hours per week, noted the report.

According to ILO, the Government of Viet Nam has made significant efforts in combating child labour, especially its worst forms, through reforms in the national legal system, in conformity with international labour standards and through improvements in the basic educational system.

Viet Nam ratified two ILO basic conventions, including the Worst Forms of Child Labour Convention in 2000 and the Minimum Age for Admission to Employment in 2003.

The latest ILO report, entitled Global Child Labour Trends, estimated that in 2012 there were 168 million children aged 5-17 worldwide who are child labourers, accounting for about 10.6 per cent of the world population of children.

The number of child labourers is 9.3 per cent in Asia and the Pacific. 

Source: Vietnam News

 

 

 

Gần 2 triệu trẻ em Việt Nam đi làm thuê kiếm sống

Theo một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 1,75 triệu trẻ em, chiếm gần 10 % số trẻ em ở độ tuổi 5-17 tại Việt Nam, là lao động trẻ em.

Báo cáo này được đưa ra vào ngày 12 tháng 6 trùng với ngày Thế giới chống Lao động trẻ em.

Báo cáo có tựa đề Tạo ra việc làm bền vững cho giới trẻ, cho rằng những người trẻ, người được xem như con cái nhưng nhiều khả năng được tìm thấy khi đang làm việc trong các gia đình mà không được trả lương hoặc làm việc với mức lương thấp.

Báo cáo chỉ ra rằng có khoảng 20-30% thanh thiếu niên và người trẻ tuổi ở các nước có thu nhập thấp đã trở thành lao động trẻ em ở độ tuổi 15.

Tại Việt Nam, gần 85% số trẻ em đó sinh sống ở nông thôn và 65% công việc liên quan đến nông nghiệp. Chúng cũng là những người lao động gia đình không được trả lương. Báo cáo ghi nhận, một phần ba số lao động trẻ em phải làm việc hơn 42 giờ mỗi tuần.

Theo ILO, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong cuộc chiến chống lao động trẻ em, đặc biệt là các hình thức tồi tệ nhất, thông qua những cải cách trong hệ thống pháp luật quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và thông qua những cải tiến trong hệ thống giáo dục cơ sở.

Việt Nam đã phê chuẩn hai công ước cơ bản của ILO, bao gồm các hình thức tồi tệ nhất của Công ước lao động trẻ em vào năm 2000 và Tuổi tối thiểu được phép đi làm năm 2003.

Báo cáo mới nhất của ILO , mang tên Xu hướng Lao động trẻ em toàn cầu, ước tính trong năm 2012 có 168 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 trên toàn thế giới là lao động trẻ em, chiếm khoảng 10,6 % dân số trẻ em thế giới.

Số lượng lao động trẻ em là 9,3 % ở Châu Á và Thái Bình Dương. 

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục