Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Giá của gần 2.000 dịch vụ y tế ở TP HCM tăng đột biến

Giá của gần 2.000 dịch vụ y tế ở TP HCM tăng đột biến

25/06/2015
Mức trung cấp

Prices of almost 2,000 medical services hiked in Ho Chi Minh City

Health authorities in Ho Chi Minh City have raised the prices of nearly 2,000 medical services offered at state-owned facilities since the beginning of this month.

The prices of 477 of 1,996 medical services at public health facilities in the city have been hiked since June 1 to be equal to 85 percent of the respective ceiling rates in place now, the Department of Health said on Monday.

Meanwhile, the prices of the remaining 1,519 services have been raised to be equivalent to 75 percent of the respective caps, also since June 1.

The price hike was made as the second step of the three-step road map for raising medical service prices, based on the ceiling rates set by the Ministry of Health and the Ministry of Finance in their joint circular dated February 29, 2012.

The new prices are applied to 378 state-owned health facilities, including 52 hospitals, for this second step (June 1, 2015 - June 1, 2016), the department said.

In the first step of the road map (June 1, 2014 - June 1, 2015), the prices of the 477 services were equal to 75 percent of the caps, and those of the 1,519 other services were equivalent to 65 percent of the top rates.  

From June 1, 2016 onward (the third step), all the 1,996 services will see their prices reach the ceilings.

So far, 62 out of 63 provinces and cities of Vietnam have increased their medical service charges to the caps, except for Ho Chi Minh City.

In order to spare residents a financial burden, the city authorities have set up a three-year roadmap for the price hike, and the decision to raise medical charges on June 1, 2015 is the second step of the road map.

The health department has requested that all health facilities publicize their new charges and use 15 percent of the revenue from medical examinations and treatment for repairs to and the upgrade of patient rooms.

In order to better serve patients, all hospitals are required to increase the number of examination tables, open more medicine delivery counters, and improve their process of collecting hospital fees, the health department said.

Source: Tuoitre News

 

 

Giá của gần 2.000 dịch vụ y tế ở thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến

Cơ quan Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tăng giá gần 2.000 dịch vụ y tế được cung cấp tại các cơ sở nhà nước kể từ đầu tháng này.

Mức giá của 477 trong số 1.996 dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế công cộng trong thành phố đã được tăng lên từ ngày 1 tháng 6 bằng 85% của giá trần tương ứng, các Sở Y tế cho biết hôm thứ Hai.

Trong khi đó, giá của 1519 dịch vụ còn lại đã được nâng lên tương đương với 75% cũng kể từ tháng ngày 1 tháng 6.

Động thái tăng giá này được thực hiện như là bước thứ hai của lộ trình ba bước để tăng giá các dịch vụ y tế, dựa trên mức trần quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính tại Thông tư liên tịch ngày 29 tháng 2 năm 2012.

Trong bước thứ hai này các mức giá mới được áp dụng cho 378 cơ sở y tế nhà nước, trong đó có 52 bệnh viện (từ ngày 01 tháng Sáu năm 2015 đến ngày 01 Tháng Sáu 2016), Bộ cho biết.

Trong bước đầu tiên của lộ trình (ngày 01 tháng Sáu năm 2014 - 01 tháng sáu năm 2015 ), giá cả của 477 dịch vụ bằng 75% giá trần, và giá của 1519 các dịch vụ khác tương đương với 65% giá trần.

Từ ngày 1 tháng sáu năm 2016 trở đi (bước thứ ba), 1996 dịch vụ sẽ có giá chạm trần.

Cho đến nay, 62 trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã tăng giá các dịch vụ y tế, trừ Thành phố Hồ Chí Minh.

Để giảm bớt một phần gánh nặng tài chính cho người dân, các cơ quan chức năng đã thiết lập lộ trình ba năm để tăng giá, và các quyết định tăng phí y tế vào ngày 01 tháng sáu năm 2015 là bước thứ hai của lộ trình.

Sở Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế công khai giá mới của họ và sử dụng 15% doanh thu từ khám và điều trị dành cho việc sửa chữa và nâng cấp các phòng bệnh.

Để phục vụ tốt hơn các bệnh nhân, tất cả các bệnh viện phải tăng số lượng bàn khám, mở thêm các quầy phát thuốc, và cải tiến quy trình của họ về thu viện phí, bộ y tế cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục