Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Giá thiết kế những logo nổi tiếng trên thế giới

Giá thiết kế những logo nổi tiếng trên thế giới

24/03/2015
Mức căn bản

Famous logo designs and how much did they cost?

1. Pepsi logo price tag: $1,000,000

The new Pepsi logo was designed by the Arnell Group in 2008. The listed prices include a complete branding package unless otherwise noted.

2. Australia and New Zealand Banking Group logo price tag: $15,000,000

New Zealand Banking Group logo was redesigned in 2009.

3. Accenture logo price tag: $100,000,000

The new Accenture logo was designed by Landor Associates in 2000.

4. BBC logo price tag: $1,800,000

The BBC logo was redesigned in 1997.

5. British Petrol (BP) logo price tag: $211,000,000

The BP logo was redesigned in 2008.

6. Enron logo price tag: $33,000

The Enron logo was designed by the famous Paul Rand in the 1990s. 

7. Glasgow 2014 Games logo price tag: $95,000

The Glasgow 2014 Games logo was designed by Marque Agency and this price only includes the logo design.

8. Google logo price tag: $0

The original Google logo was designed in 1998 by Sergey Brin, one of Google's founders in Gimp. Later it has been fine-tuned several times, but the original concept was kept intact.

9. Coca-Cola logo price tag: $0

The famous Coca-Cola logo was created by John Pemberton's bookkeeper, Frank Mason Robinson, in 1885. Robinson came up with the name and chose the logo's distinctive cursive script. The typeface used, known as Spencerian script, was developed in the mid-19th century and was the dominant form of formal handwriting in the United States during that period.

10. London 2012 Olympics logo price tag: $625,000

The 2012 Olympics logo was designed by Wolff Ollins in 2007.

11. City of Melbourne logo price tag: $625,000

The City of Melbourne logo was designed by Landor Associates in 2009.

12. NeXT logo price tag: $100,000

The NeXT logo was designed by Paul Rand for Steve Jobs in 1986.

13. Nike logo price tag: $35

The Nike logo was designed by Carolyn Davidson in 1975. The price only included the logo design, which later has been refined but the original concept just like in the case of Google and Coca-Cola has been kept intact. Later Nike gave 500 shares of stock to the designer, which is now worth over $600,000.

14. Twitter logo price tag: $15

The Twitter logo was designed by Simon Oxley in 2009.

Source: HPGiá thiết kế các logo nổi tiếng là bao nhiêu?

 

1. Logo Pepsi có giá: 1,000,000 USD

Logo mới của Pepsi được thiết kế bởi tập đoàn Arnell năm 2008. Giá trên bao gồm trọn gói chi phí thương hiệu cộng với các chi phí kèm theo khác (nếu có).

 

2. Logo tập đoàn ANZ Bank (Australia and New Zealand Bank) có giá: 15,000,000 USD

Logo của ANZ Bank được thiết kế lại năm 2009.

 

3. Logo Accenture có giá: 100,000,000 USD

Logo mới của Accenture được thiết kế bởi Landor Associates vào năm 2000.

 

4. Logo BBC có giá: 1,800,000 USD

Logo BBC được thiết kế lại vào năm 1997.

 

5. Logo hảng xăng dầu British Petrol (BP) có giá: 211,000,000 USD

Logo của Bp được thiết kế lại vào năm 2008

 

6. Logo của Enron có giá: 33,000 USD

Logo của Enron logo được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng là Paul Rand vào những năm 90. 

 

7. Logo của Glasgow 2014 Games có giá: 95,000 USD

Logo của Glasgow 2014 Games được thiết kế bởi công ty Marque. Giá ở trên đã bao gồm tòan bộ phi phí thiết kế.

 

8. Logo Google có giá: 0 USD

Logo nguyên bản của Google được thiết kế vào năm 1998 bởi Sergey Brin, một trong số những người sáng lập nên Google ở Grip one of Google's founders in Gimp. Sau đó nó được tinh chỉnh nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên vẹn ý tưởng ban đầu.

 

9. Logo Coca-Cola có giá: 0 USD

Logo nổi tiếng của Coca-cola được tạo ra bởi kế toán của John Pemberton là Frank Mason Robinson vào năm 1885. The famous Coca-Cola logo was created by John Pemberton's bookkeeper, Frank Mason Robinson, in 1885. Robinson đã chọn tên và thiết kế logo bằng những nét chữ khác biệt. Kiểu chữ được sử dụng biết đến với tập tên là Spencer, được tạo ra vào giữa thế kỷ 19. Đây cũng là kiểu chữ viết có ảnh hưởng lớn đến kiểu chữ viết tay chính thống tại Hoa Kỳ trong suốt thời gian đó.

 

10. Logo của Thế vận hội London 2012 có giá: 625,000 USD

Logo của thế vận hội tại London năm 2012 được thiết kế bởi Wolff Ollins vào năm 2007.

 

11. Logo của thành phố Melbourne có giá: 625,000 USD

Logo của thành phố Melbourne được thiết kế bởi công ty Landor Associates vào năm 2009.

 

12. Logo NeXT có giá: 100,000 USD

Logo của NeXT được thiết kế bởi Paul Rand cho Steve Jobs vào năm 1986.

 

13. Logo Nike có giá: 35 USD

Logo của Nike được thiết kế bởi Carolyn Davidson vào năm1975. Giá logo đã bao gồm chi phí thiết kế, sau này có điều chỉnh đôi chút nhưng gần như vẫn giữ nguyên bản giống như trường hợp của Google và Coca-Cola. Sau nãy Nike đã cho người thiết kế 500 cổ phiếu, với trị hiện tại lên đến hơn 6000,000 USD.

 

14. Logo của Twitter có giá: 15 USD

Logo của Twitter được thiết kế bởi Simon Oxley vào năm 2009. 

 

Dịch bởi: Ce Phan

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục