Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Giấc ngủ của trẻ ảnh hưởng đến kết quả học tập

Giấc ngủ của trẻ ảnh hưởng đến kết quả học tập

16/03/2015
Mức trung cấp

Children's Sleep Quality Matters for School

A new study finds a link between a good night's sleep for school-age kids and better performance in math and languages—subjects that are powerful predictors of later learning and academic success.

In the journal Sleep Medicine, the researchers reported that "sleep efficiency" is associated with higher academic performance in those key subjects. Sleep efficiency is a gauge of sleep quality that compares the amount of actual sleep time with the total time spent in bed.

While other studies have pointed to links between sleep and general academic performance, the scientists examined the impact of sleep quality on report-card grades in specific subjects. With greater sleep efficiency, the children did better in math and languages—but grades in science and art weren't affected.

"We believe that executive functions (the mental skills involved in planning, paying attention, and multitasking, for example) underlie the impact of sleep on academic performance, and these skills are more critical in math and languages than in other subjects," says Reut Gruber, a clinical child psychologist who led the study.

Low academic achievement in children is a common and serious problem that affects 10–20 percent of the population.

"Short or poor sleep is a significant risk factor for poor academic performance that is frequently ignored," says Gruber, who is a researcher at the Douglas Mental Health University Institute and professor in McGill University's psychiatry department.

Sleep Screenings

Gruber's research team, in collaboration with the Riverside School Board in Saint-Hubert, Quebec, Canada, studied 75 healthy children between 7 and 11 years of age. The children's nighttime sleep was monitored by actigraphy, which uses a wristwatch-like device to evaluate sleep by measuring movements.

"We averaged the data over five nights to build the children's habitual sleep patterns and correlated the data with their report-card grades," Gruber says.

The findings underscore the importance of identifying sleep issues that may otherwise go unnoticed, Gruber says. That doesn't mean parents need to rush out and have their kids tested at sleep clinics—but it does point to a need for pediatricians to incorporate questions about sleep into routine checkups, she adds.

"I think many kids might have some sleep issues that nobody is aware of," she says. "And if the pediatrician doesn't ask about it, we don't know that it's there. Regular screening for possible sleep issues is particularly important for students who exhibit difficulties in math, languages, or reading."

By Cynthia Lee, McGill University

 

 

Giấc ngủ của trẻ ảnh hưởng đến kết quả học tập

Một nghiên cứu mới đây cho thấy có mối liên hệ giữa một giấc ngủ ngon ở những trẻ trong độ tuổi đến trường với kết quả tốt hơn ở môn toán và ngôn ngữ — là những môn học quan trọng, làm tiền đề cho sự thành công về học vấn trong tương lai.

Trên tạp chí Y Khoa Giấc Ngủ (Sleep Medicine) các nhà nghiên cứu cho biết "hiệu quả của giấc ngủ" có liên quan đến kết quả học tập cao hơn ở các môn chính như đã nói. Hiệu quả của giấc ngủ là thước đo chất lượng giấc ngủ bằng cách so sánh số lượng thời gian ngủ thực sự với toàn bộ thời gian nằm trên giường.

Mặc dù các nghiên cứu khác đã chỉ ra các mối liên hệ giữa giấc ngủ và kết quả học tập toàn thể, tác giả bài báo này đã nghiên cứu tác động của chất lượng giấc ngủ lên các phiếu điểm đánh giá thành tích học tập ở các môn học cụ thể. Nếu có hiệu quả giấc ngủ cao hơn thì trẻ học môn toán và ngôn ngữ tốt hơn nhưng điểm số đánh giá môn khoa học và nghệ thuật thì không bị ảnh hưởng.

Nhà tâm lý học lâm sàng trẻ em, bà Reut Gruber, người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết "Chúng tôi cho rằng những chức năng điều hành của não (lấy ví dụ là những kỹ năng trí tuệ liên quan đến lên kế hoạch, sức tập trung, hay làm nhiều việc một lúc) là nguyên nhân gây nên tác động của giấc ngủ đối với kết quả học tập và những kỹ năng này có vai trò quan trọng trong việc học môn toán và ngôn ngữ hơn các môn khác".

Trẻ có thành tích học tập thấp là một vấn đề thường thấy nhưng nghiêm trọng, chiếm khoảng 10-20% dân số.

Bà Gruber, nghiên cứu viên của Học Viện Sức Khỏe Tâm Thần Douglas và giáo sư của khoa bệnh tâm thần thuộc trường đại học McGill, còn cho biết "Giấc ngủ ngắn hoặc không chất lượng là một nhân tố có nguy cơ đáng kể đối với kết quả học tập, lại thường bị người ta bỏ qua."

Theo Dõi Giấc Ngủ

Nhóm nghiên cứu của bà Gruber, hợp tác cùng Ban Giám Hiệu trường học Riverside ở Saint-Hubert, Quebec, Canada đã nghiên cứu trên 75 trẻ em khỏe mạnh từ 7 đến 11 tuổi. Giấc ngủ ban đêm của các em được theo dõi bởi máy theo dõi actigraphy, sử dụng thiết bị giống như đồng hồ đeo tay để đánh giá giấc ngủ qua việc đo các cử động.

Bà Gruber nói "Chúng tôi tính trung bình các thông số dữ liệu trong 5 đêm để xác lập các kiểu thói quen ngủ của trẻ và tìm ra mối quan hệ giữa dữ liệu đó với kết quả điểm số học tập của trẻ".

Bà Gruber cho biết, kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xác định các vấn đề liên quan đến giấc ngủ mà có thể đã bị bỏ qua. Bà cho biết thêm, điều đó không có nghĩa là các bậc phụ huynh phải vội vã đưa trẻ đi kiểm tra ở các phòng mạch về giấc ngủ — nhưng nó chỉ ra cho các bác sĩ nhi khoa rằng họ cần phải đưa các câu hỏi về giấc ngủ vào các hồ sơ kiểm tra định kỳ.

Bà Gruber nói "Tôi cho rằng nhiều trẻ có các vấn đề về giấc ngủ mà không ai biết. Nếu bác sĩ nhi khoa không hỏi thì chúng ta cũng không biết là vấn đề đó có tồn tại. Thường xuyên ghi lại các vấn đề có thể có về giấc ngủ là đặc biệt quan trọng đối với những học sinh gặp khó khăn về môn toán, ngôn ngữ hay môn đọc".

Dịch bởi: Jessica

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục