Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo dục Việt Nam chuẩn bị cho hội nhập ASEAN

Giáo dục Việt Nam chuẩn bị cho hội nhập ASEAN

08/01/2016
Mức trung cấp

Vietnamese education prepares for ASEAN integration

The ASEAN Economic Community will be officially established at the end of this month. Pursuant to signed agreements, ASEAN member countries will accept each other’s qualifications. 

In other words, workers qualified in one country are permitted to work freely in other ASEAN countries. This will benefit Vietnamese laborers and students but also pressure Vietnamese education to reform and improve its training and personnel.

The ASEAN Economic Community will not only boost the free flow of goods, services, and investment, but also allow skilled workers to move freely in the ASEAN market, home to 300 million people of working age.

In the short term, accountants, architects, dentists, doctors, engineers, nurses, porters, and tour guides will be the biggest beneficiaries of the ASEAN mutual recognition agreements.

To maximize this opportunity, Vietnamese workers should be trained in a profession and excel in a foreign language, ideally English.

Nguyen Dang Minh of National University Hanoi, said this is the weak spot of Vietnamese human resources, adding “our young workers have several limitations. One of them is their lack of confidence in fundamental skills like communications and foreign languages.”

Linh Chi, a student at National Economics University Hanoi, shared her practical experience when she participated in international volunteer activities as a team leader.

She shared, “When young Vietnamese people work in a team of their peers from different countries, they likely have good professional knowledge but find it hard to express or present it due to language barriers. This makes Vietnamese youths less confident.”

A recent World Bank survey of workers in seven ASEAN countries showed Vietnamese workers near the top of the list in professional skills and work attitude. But Vietnamese workers need better communication skills, English skills, and skill in handling unexpected problems.

Doctor Le Dong Phuong from the Vietnam Institute of Educational Sciences noted, “Generally, Vietnam’s higher education system is in no way inferior to that of other regional countries. A number of Vietnamese education departments have been internationally recognized – in medicine and agriculture for example. But our higher education model is still focused on theory and lacks hands-on practice.”

To meet the challenge of an open labor market, the Vietnamese education sector is stepping up reforms, labor market management, and increasing the percentage of skilled workers.

Doctor Phuong stressed, “The Ministry of Education and Training has proposed that the government issue a master-plan on personnel development until 2020 towards an education and training system compatible with the needs of the new period."

"The National Assembly has promulgated a Law on Higher Education. Over the past 20 years, the government has invested more in improving the quality of university lecturers - by sending them abroad to study, for an example,” he added.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giáo dục Việt Nam chuẩn bị cho hội nhập ASEAN

Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được chính thức thành lập vào cuối tháng này. Căn cứ vào Hiệp định được ký kết, các nước thành viên ASEAN sẽ chấp nhận bằng cấp của nhau.

Nói cách khác, người lao động có trình độ trong một quốc gia được phép làm việc tự do ở các nước ASEAN khác. Điều này không những mang lại lợi ích cho người lao động và sinh viên Việt Nam mà còn gây áp lực cho giáo dục Việt Nam để cải cách và nâng cao chất lượng đào tạo và nhân lực của mình.

Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ không chỉ thúc đẩy dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, mà cũng cho phép công nhân có tay nghề cao di chuyển tự do trên thị trường ASEAN, nơi có 300 triệu người đang ở trong độ tuổi lao động.

Trong ngắn hạn, kế toán viên, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, nhân viên khuân vác, và hướng dẫn viên sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN.

Để tối đa hóa cơ hội này, người lao động Việt Nam cần được đào tạo trong một ngành nghề và nổi trội trong một ngoại ngữ, tốt nhất là tiếng Anh.

Ông Nguyễn Đặng Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đây là điểm yếu của nguồn nhân lực Việt, nói thêm rằng "công nhân trẻ của chúng ta có một số hạn chế. Một trong số đó là họ thiếu sự tự tin trong các kỹ năng cơ bản như truyền thông và ngoại ngữ."

Linh Chi, một sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình khi cô tham gia vào các hoạt động tình nguyện quốc tế như là một trưởng nhóm.

Cô chia sẻ: "Khi người Việt trẻ làm việc trong một nhóm cùng các đồng nghiệp của họ từ các nước khác nhau, họ có thể có kiến thức chuyên môn tốt, nhưng lại gặp khó khăn để thể hiện hoặc trình bày nó do rào cản ngôn ngữ. Điều này khiến cho thanh niên Việt Nam thiếu tự tin hơn. "

Một cuộc khảo sát gần đây của Ngân hàng lao động Thế giới ở bảy quốc gia ASEAN đã cho thấy công nhân Việt Nam nằm ở nhóm đầu danh sách kỹ năng chuyên nghiệp và thái độ làm việc. Nhưng những gì nhân viên Việt Nam cần là kỹ năng giao tiếp tốt hơn, kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng trong việc xử lý các vấn đề không mong muốn.

Bác sĩ Lê Đông Phương đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ghi nhận rằng: "Nói chung, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam không kém hơn so với các nước khác trong khu vực. Một số sở giáo dục Việt Nam đã được quốc tế công nhận - trong y học và nông nghiệp chẳng hạn. Nhưng mô hình giáo dục đại học của chúng ta vẫn tập trung vào lý thuyết và thiếu thực tế. "

Để đáp ứng những thách thức của một thị trường lao động mở, ngành giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách, quản lý thị trường lao động và tăng tỷ lệ lao động có tay nghề cao.

Bác sĩ Phương nhấn mạnh "Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất rằng vấn đề của chính phủ là kế hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020 hướng tới một hệ thống giáo dục và đào tạo phù hợp với nhu cầu của thời kỳ mới."

"Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục Đại học trong 20 năm qua, chính phủ đã đầu tư nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng giảng viên đại học - Bằng cách gửi họ ra nước ngoài để học tập" ông nói thêm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục