Giới thiệu chung về các phần trong đề thi Toeic Listening

 

Phần thi Toeic Listening sẽ diễn ra trong thời gian 45 phút với 100 câu hỏi qua 4 phần nhỏ.

  • Phần 1: Mô tả theo hình ảnh – 10 câu – khoảng 5 giây / một câu hỏi
  • Phần 2: Hỏi đáp – 30 câu – khoảng 5 giây / một câu hỏi
  • Phần 3: Đối thoại ngắn – 30 câu – khoảng 8 giây / một câu hỏi
  • Phần 4: Bài phát biểu ngắn – 30 câu – khoảng 8 giây / một câu hỏi

 

Phần 1 (10 câu hỏi)

Mỗi hình có 4 đáp án cho sẵn, sau khi nghe 4 đáp án cho sẵn đó, bạn phải chọn ra đáp án miêu tả bức hình chính xác nhất Vì đây là phần nghe dễ nhất trong phần TOEIC Listening, nên các bạn hãy cố gắng trả lời đúng nhiều nhất có thể.

 

Phần 2 – 30 câu hỏi

Mỗi câu hỏi có 3 đáp án cho sẵn. Câu hỏi thường được bắt đầu bằng những từ nghi vấn như What, When, Why, How. Ngoài ra, sẽ có những câu hỏi bắt đầu bằng Do, Have, Be và câu hỏi phủ định hay câu láy đuôi.

Ví dụ:

Question: Where did you last see Ms. Montgomery?
     (A) Yes, I can see it on flat screen
     (B) It was about three weeks ago
     (C) At the First Street coffee shop

 

Phần 3 – 30 câu hỏi

Bạn nghe một đoạn hội thoại ngắn rồi trả lời câu hỏi. Vì đây là phần thi nghe TOEIC tương đối khó, nên với những người bắt đầu học, bạn cần tập đọc đoạn đối thoại trước khi bắt đầu nghe nó. Bạn cần làm quen với “các cách diễn đạt tình huống thường gặp” cũng như những từ vựng thường được dùng để đặt câu hỏi.

 

W: Do you have the department head’s home number? I need to check right away if she’s approved the purchase of printers suppliers at the warehouse.
M: No, I don’t have it. Why don’t you ask her secretary, Emiko. She has the number.
W: Yes, that’s a good idea. Thanks.
M: Let me know if you have any problem reaching her.

1. What does the woman want?
     (A) A supervisor’s phone number
     (B) Where supplies are located
     (C) Promotion approval
     (D) The location of the warehouse

2. Where is the department head?
     (A) At home
     (B) In her office
     (C) In the supply room
     (D) In the print shop

3. What does the man suggest the woman do?
     (A) Make the purchase order
     (B) Speak with Emiko
     (C) Buy a new phone
     (D) Get a receipt

 

Phần 4 – 30 câu hỏi

Các bài nghe có dạng: hướng dẫn, đưa tin, thông báo nơi công cộng … Mỗi bài nghe có 3 câu hỏi, và bạn phải chọn đáp án chính xác nhất trong số 4 đáp án cho sẵn dưới mỗi câu hỏi.

Vì đây là loại câu hỏi xuất hiện thường xuyên và hình thức của bài nghe hầu như cố định nên bạn cần phải học thật nhiều từ vựng và cách diễn đạt của mỗi chủ đề tương ứng với các bài nghe được cho.

Hello, Ms Sullivan. Please take the time to listen to this message. We are very proud to announce our new catering service that is available for you. Our hours of operations are: Monday to Saturday from 7:00 AM to 8:00 PM and Sunday from 11:00 AM to 8:00 PM. If you are interested in this offer, you can begin your service right away. Please use our promotional code MLGT25687 when you are ready to place your first order.

1. What is the purpose of the message?
     (A) To sell a product
     (B) To ask for payment
     (C) To announce a service
     (D) To request a vist

2. When does the store close?
     (A) 8:00 PM
     (B) 9:00 PM
     (C) 10:00 PM
     (D) 11:00 PM

3. What does the speaker ask the listener to use to place an order?
     (A) Directions
     (B) Opening dates
     (C) Purchase requirements
     (D) Promotional code

 

Sưu tầm: Internet

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh