Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Hà Nội hy vọng những quy tắc ứng xử sẽ giúp sửa chữa những hành vi của người dân

Hà Nội hy vọng những quy tắc ứng xử sẽ giúp sửa chữa những hành vi của người dân

24/06/2015
Mức trung cấp

Hanoi hopes code of conduct will correct residents’ behavior

The Hanoi department of culture is nowhere ready to issue a code of conduct for local residents despite a huge amount of time it has spent on researching dozens of thousands of pages of documents, its deputy director has admitted.

“It is such a very important task that we are not allowed to make any hasty move, and every phase must be carefully and scientifically conducted,” Nguyen Khac Loi told Tuoi Tre (Youth) newspaper in an interview published Thursday.

The inappropriate behavior and culture of Hanoi residents have become an issue “more urgent than ever,” according to a sociological survey recently done by the city’s Department of Culture, Sports, and Tourism.

The department has thus decided that a code of conduct that every resident of the Vietnamese capital city should follow is the best way to settle the issue, Loi said.

An increasing number of residents in Hanoi, known as the “capital of thousands of years of civilization,” are willing to display their ugly behaviors, and the under-research code of conduct is expected to correct such behaviors, the official added.

“We have perused more than 50,000 pages of documents in the form of books and doctorate theses, and read more than 100 newspaper and magazine articles, as well as legal documents, but that’s not enough,” Loi said.

“We are still researching and pooling feedback from members of the public, local organizations and agencies.”

The code of conduct meant for the entire public is expected to be issued within this year, according to the official.

Such a set of rules will serve as guidance for people to behave properly, without imposing any punishment or penalty, Loi said.

A number of cases in which foul-mouthed youngsters, students and celebrities were caught using vulgar language in public have been reported by the media recently, prompting the Hanoi administration to task many agencies with working out measures to reduce foul language.

But Loi said bad behavior does not include only swearing.

“There are many other inappropriate behaviors, such as dirtying walls or public constructions and jumping the queue,” he said.

Loi added that the culture department alone cannot completely solve the problem.

“It’s about raising public awareness and educating people, which is not merely the responsibility of a certain department or sector,” he said.

“The whole society must join hands in fixing this.”

Source: Tuoitre News

 

 

Hà Nội hy vọng những quy tắc ứng xử sẽ giúp sửa chữa những hành vi của người dân

Bộ văn hóa Hà Nội dường như chưa sẵn sàng để phát hành một bộ quy tắc ứng xử đối với người dân địa phương mặc dù đã dành ra một lượng lớn thời gian để nghiên cứu hàng chục ngàn trang tài liệu, Phó giám đốc của Bộ đã thừa nhận.

"Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng nên chúng tôi không được phép thực hiện bất kỳ động thái vội vàng nào, và mỗi giai đoạn cần phải được tiến hành một cách cẩn thận và khoa học" Ông Nguyễn Khắc Lợi nói với báo Tuổi Trẻ trong một cuộc phỏng vấn công khai hôm thứ Năm.

Các hành vi và văn hóa không phù hợp của người dân Hà Nội đã trở thành một vấn đề "cấp bách hơn bao giờ hết" theo một cuộc khảo sát xã hội học gần đây được thực hiện bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Do đó Bộ đã quyết định rằng một bộ quy tắc ứng xử mà mỗi cư dân của thành phố thủ đô của Việt Nam cần làm theo là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, ông Lợi nói.

Một số lượng ngày càng tăng người dân ở Hà Nội, được biết đến như là thủ đô "ngàn năm văn hiến" sẵn sàng bày ra những hành vi xấu xí của mình, và các nghiên cứu về hành vi được dự kiến là dùng để sửa chữa những hành vi nói trên, các quan chức nói thêm.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hơn 50.000 trang tài liệu dưới dạng sách, luận án tiến sĩ, và đọc hơn 100 tờ báo, tạp chí, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật, nhưng điều đó là chưa đủ" ông Lợi nói.

"Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu và tổng hợp thông tin phản hồi từ cộng đồng, các tổ chức và các cơ quan địa phương."

Bộ Quy tắc ứng xử được áp dụng cho toàn xã hội dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay, theo các quan chức.

Như vậy tập hợp các quy tắc này sẽ phục vụ như là công cụ hướng dẫn để mọi người hành xử đúng, mà không áp đặt bất kỳ sự khiển trách hay hình phạt nào, ông Lợi nói.

Một số trường hợp trong đó thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên và những người nổi tiếng đã bị báo cáo về hành vi sử dụng ngôn ngữ thô tục ở nơi công cộng lên các phương tiện truyền thông gần đây, khiến chính quyền Hà Nội phải làm việc với nhiều cơ quan để đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt ngôn ngữ không phù hợp.

Nhưng ông Lợi cho biết hành vi xấu không chỉ bao gồm chửi thề.

"Có rất nhiều hành vi không thích hợp khác, chẳng hạn như bôi bẩn tường hoặc công trình công cộng và chen lấn khi mua hàng" ông nói.

Ông Lợi nói thêm rằng Bộ văn hóa không thể một mình hoàn toàn giải quyết vấn đề.

"Đó là vấn đề về nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục người dân, trong đó không chỉ là trách nhiệm của một bộ phận hoặc khu vực nhất định" ông nói.

"Cả xã hội cần phải chung tay trong việc điều chỉnh này. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục