Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Hà Nội không thể cung cấp nước sạch cho 60% người dân ở nông thôn

Hà Nội không thể cung cấp nước sạch cho 60% người dân ở nông thôn

04/07/2015
Mức căn bản

Hanoi fails to provide 60 percent of rural population with clean water

Only 37 percent of Hanoi’s suburban residents have access to clean water in 2015, lagging behind the city’s 60 percent target due to funding shortages and public awareness about safe water use.

Municipal authorities have asked relevant agencies and businesses to improve communication dissemination on clean water use and environmental hygiene as well as focus on water supply facilities under construction.

Private enterprises are being encouraged to invest in and manage safe water facilities with pledges that they will receive favourable conditions from authorities.

Fresh water supply projects supported by the municipal budget have been implemented in Thanh Oai, Thuong Tin, Me Linh, Ung Hoa, Phu Xuyen and My Duc Districts. The municipal Department of Agriculture and Rural Development and the project management board are building land clearance plans for the projects as well as making careful preparations to implement the projects immediately after the capital is arranged.

To date, the city’s outskirts house 106 clean water supply facilities in 16 districts. About 78 water stations, with total capacities from 300-2,000 cubic metres per day, are able to provide water for 286,000 people. Another 28 stations are not operational due to incomplete construction.

To ensure safe water for residents, authorities have analysed water samples in 73 stations and 2,400 samples from rural households.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hà Nội không thể cung cấp nước sạch cho 60% người dân ở nông thôn

Chỉ có 37% cư dân ngoại thành Hà Nội được sử dụng nước sạch vào năm 2015, tụt hậu so với mục tiêu 60% của thành phố do thiếu kinh phí và nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước sạch.

Chính quyền thành phố đã yêu cầu các cơ quan có liên quan và các doanh nghiệp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như tập trung vào các cơ sở cung cấp nước được xây dựng.

Các doanh nghiệp tư nhân đang được khuyến khích đầu tư và quản lý các cơ sở cấp nước an toàn với những cam kết họ sẽ nhận được những điều kiện phát triển thuận lợi từ chính quyền các cấp.

Dự án cấp nước sạch cho người dân được hỗ trợ từ ngân sách thành phố đã được triển khai tại các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh, Ứng Hòa, Phú Xuyên, huyện Mỹ Đức. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Ban quản lý dự án đang xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cho các dự án cũng như chuẩn bị cẩn thận để thực hiện các dự án ngay sau khi được sắp xếp.

Đến nay, vùng ngoại ô của thành phố đã có 106 hộ gia đình đượccấp nước sạch ở 16 huyện. Khoảng 78 trạm nước, với tổng công suất từ 300-2000 mét khối mỗi ngày, có thể cung cấp nước cho 286.000 người. Riêng trạm cấp nước số 28 không hoạt động do xây dựng chưa hoàn thiện.

Để đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân, chính quyền đã phân tích mẫu nước tại 73 trạm và 2.400 mẫu từ các hộ gia đình nông thôn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục