Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng

Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng

03/09/2015
Mức trung cấp

Ha Noi to source water from Red River

Authorities in Ha Noi have decided to exploit surface water from the Hong (Red) River to ease water shortages and ensure a long-term water source for the city.

The municipal People's Committee Vice Chairman Nguyen Quoc Hung told vnexpress newspaper that the city would start construction of a new plant to exploit surface water from the Hong River in Dan Phuong District in October this year.

The new plant is expected to supply more than 300,000 cubic metres per day to the city when it is completed by the end of 2017.

Another project has also been started to increase the capacity of the Bac Thang Long - Van Tri Water Plant in Dong Anh District. It is scheduled to provide more 30,000 cubic metres per day to residents of Hoan Kiem and Hai Ba Trung and several inner city areas by March next year.

More wells and underground water sources will increase the output of existing water plants.

Hung said that the city had decided to build an emergency pipeline to bring water from the Dan River to the area near the National Convention Centre. The 20km pipeline will help ease pressure on existing sources that could break at any time.

"The emergency pipeline will reduce the pressure and ensure safety on the main pipeline. After completion, it would share between 80,000 to 100,000 cu.m of water with the main pipeline to ensure water supplies for the city's residents," said Hung.

The water pipeline from the Dan River to the city broke again last week, the 13th time in the past four years. However, city authorities said they had already repaired the pipe before shortages were reported in Dong Da and Cau Giay districts.

HCM City new facility

HCM City's water supplier Sai Gon Water Corporation (SAWACO) yesterday (August 23) began getting water from the newly built Thu Duc Water Supply Plant- Phase III, which has a capacity of 300,000 cu.m a day.

The VND1.3 trillion (US$61.9 million) plant belongs to the Sai Gon Clean Water Business and Investment Joint Stock Company, of which SAWACO owns 60 per cent. Another water supply plant, Tan Hiep II, will begin operation next year.

Nguyen Thanh Chung, head of the city Department of Transport, hailed the opening of the plant.

The city has six other water supply plants with a total capacity of more than 1.7 million cu.m a day, he said.

The ratio of households provided clean water is 82.5 per cent, he said.

A plan for until 2025 envisages a daily need of 3.6 million cu.m, and so five more plants with a combined capacity of 1.6 million cu.m would be built at a cost of VND12 trillion ($571 million), he said.

Besides, 2,800km of pipes costing VND4.8 trillion ($228.6 million) would be laid, he added.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng

VietNamNet Bridge - Các nhà trức trách của Hà Nội đã quyết định khai thác nước mặt từ sông sông Hồng để giảm bớt tình trạng thiếu nước và đảm bảo nguồn cung cấp nước lâu dài cho thành phố.

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng nói với báo vnexpress rằng thành phố sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy mới khai thác nước mặt từ sông Hồng ở huyện Đan Phượng vào tháng 10 năm nay.

Nhà máy mới dự kiến sẽ cung cấp hơn 300.000 mét khối mỗi ngày cho thành phố khi nó được hoàn thành vào cuối năm 2017.

Nhiều giếng và nguồn nước ngầm sẽ tăng nguồn cung của các nhà máy nước hiện có.

Hùng nói rằng thành phố đã quyết định xây dựng một đường ống khẩn cấp để đưa nước từ sông Đan đến khu vực gần trung tâm Hội Nghị Quốc gia. Đường ống 20km này sẽ giúp giảm áp lực trên nguồn cung hiện tại có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

"Đường ống khẩn cấp sẽ giảm áp lực và bảo đảm an toàn trên đường ống chính. Sau khi hoàn thành, nó sẽ chia sẻ từ 80.000 đến 100.000 mét khối nước với đường ống chính để đảm bảo sự cung cấp nước cho người dân thành phố." ông Hùng nói.

Đường ống nước từ sông Đan vào thành phố đã bị vỡ một lần nữa vào tuần trứơc, đây là lần thứ 13 trong bốn năm qua. Tuy nhiên, các nhà chức trách của thành phố nói rằng họ đã sửa chữa đường ống trước khi sự thiếu hụt được báo cáo ở quận Đống Đa và Cầu Giấy.

Cơ sở vật chất mới của thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà cung cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) hôm qua ( 23 tháng 8) đã bắt đầu lấy nước từ nhà máy cấp nước Thủ Đức - giai đoạn 3, có công suất 300.000 mét khối mỗi ngày.

Nhà máy 1.3 nghìn tỉ đồng ( 61.9 triệu đô la) này thuộc về công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn, trong đó SAWACO sở hữ 60 phần trăm. Một nhà máy cấp nước khác, Tân Hiệp II, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm sau.

Ông Nguyễn Thành Chung, Vụ trường Vụ giao thông vận tải thành phố, đã ca ngợi sự mở cửa của nhà máy.

Thành phố có sáu nhà máy cấp nước khác với tổng công suất hơn 1.7 triệu mét khối mỗi ngày, ông nói.

Tỉ lệ hộ gia đình được cung cấp nước sạch là 82.5 phần trăm, ông nói.

Một kế hoạch đến năm 2025 dự tính nhu cầu hàng ngày là 3.6 triệu mét khối, và như vậy năm nhà máy cấp nước nữa với tổng công suất là 1.6 triệu mét khối sẽ được xây dựng với chi phí 12 nghìn tỷ đồng ( 571 triệu đô la), ông cho biết.

Bên cạnh đó, 2800 km đường ống trị giá 4.8 nghìn tỷ đồng ( 228.6 triệu đô la sẽ được lắp đặt, ông nói thêm.

 

Dịch bởi: viethung30

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục