Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Hacker tấn công hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước ở Quảng Ninh

Hacker tấn công hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước ở Quảng Ninh

20/04/2016
Mức căn bản

Hackers attack e-mail system of state agencies in Quang Ninh

Forging email system upgrades, hackers stole many accounts and spread false information, affecting the activities of Quang Ninh authorities.

A fake email.

The Department of Information and Communications of Quang Ninh Province has informed the local government agencies of the attack by hackers to the state mail addresses of the provincial public servants.

Hackers forged e-mail addresses similar to the domain name of the internal emails to send malicious codes to the users in the system.

The malicious codes are often sent as compressed files .rar, .zip ... which containexecutable files and trick the system administrator, asking users to have access to a site designed by hackers to upgrade mailboxes or change passwords.

After users access these sites, their computers are infected with malicious codes. Hackers will use stolen email accounts to send fake messages to other addresses to spread viruses.

According to the Center for Information Technology – Communication of Quang Ninh, the e-mail system of local state agencies has been upgraded and equipped with a filtering system to block spam, phishing, and all kinds of malicious codes.

However, the Center recommended users to install and regularly update anti-malware software such as Kaspersky, Symantec, AVG ...

Source: VIETNAMNET

 

 

Hacker tấn công hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước ở Quảng Ninh

Giả mạo nâng cấp hệ thống thư điện tử, tin tặc đã đánh cắp nhiều tài khoản và lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Một email giả

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho các cơ quan chính quyền địa phương về cuộc tấn công của tin tặc vào các địa chỉ thư của công chức nhà nước cấp tỉnh.

Hacker đã giả mạo địa chỉ email tương tự với tên miền của các email nội bộ để gửi mã độc hại cho người sử dụng trong hệ thống.

Các mã độc hại này thường được gửi dưới dạng file nén như rar, zip ... có chứa các file thực hiện và lừa hệ thống quản trị, yêu cầu người dùng phải truy cập vào một trang web được thiết kế bởi tin tặc để nâng cấp hộp thư hoặc thay đổi mật khẩu.

Sau khi người dùng truy cập vào các trang web này, máy tính của họ bị nhiễm mã độc hại. Các hacker sẽ sử dụng tài khoản email bị đánh cắp để gửi tin nhắn giả mạo đến các địa chỉ khác để phát tán virus.

Theo Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh, hệ thống e-mail của các cơ quan nhà nước tại địa phương đã được nâng cấp và được trang bị một hệ thống lọc để chặn thư rác, thư lừa đảo và tất cả các loại mã độc hại.

Tuy nhiên, Trung tâm khuyến cáo người dùng cài đặt và thường xuyên cập nhật phần mềm chống các phần mềm độc hại như Kaspersky, Symantec, AVG ...

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục