Bài viết liên quan:

The two pots

TWO Pots had been left on the bank of a river, one of brass, and one of earthenware. When the tide rose they both floated off down the stream. Now the earthenware pot tried its best to keep aloof from the brass one, which cried out: “For nothing, friend, I will not strike you.” 
“But I may come in contact with you,” said the other, “if I come too close; and whether I hit you, or you hit me, I shall suffer for it.”

“THE STRONG AND THE WEAK CANNOT KEEP COMPANY.”


Hai cái chum

Hai cái chum bị bỏ lại trên một bờ sông, một cái chum đồng, một cái chum đất nung. Khi thủy triều lên, cả hai trôi xuống suối. Giờ thì cái chum đất nung cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với chum đồng và nức nở: "Không có gì đâu, cậu à, tớ sẽ không va vào cậu đâu".
"Nhưng tớ có thể va vào cậu", cái chum kia nói, "nếu tớ đến quá gần thì tớ sẽ va vào cậu, hoặc cậu va vào tớ, tớ sẽ đau lắm"

"KẺ MẠNH VÀ KẺ YẾU KHÔNG THỂ Ở CÙNG NHAU"

 

 

Dịch bởi: Sai Sai

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

Đọc các câu chuyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt khác ở đây