Bài viết liên quan:

The Two Fellows and the Bear

TWO Fellows were travelling together through a wood, when a Bear rushed out upon them. One of the travellers happened to be in front, and he seized hold of the branch of a tree, and hid himself among the leaves. The other, seeing no help for it, threw himself flat down upon the ground, with his face in the dust. The Bear, coming up to him, put his muzzle close to his ear, and sniffed and sniffed. But at last with a growl he shook his head and slouched off, for bears will not touch dead meat. Then the fellow in the tree came down to his comrade, and, laughing, said “What was it that Master Bruin whispered to you?” “He told me,” said the other,

“NEVER TRUST A FRIEND WHO DESERTS YOU AT A PINCH.”

Hai chàng trai và con gấu

Hai anh chàng đi chơi ngang qua một cánh rừng, một con gấu đã lao ra trước mặt họ. Một trong hai anh tình cờ ở đằng trước vô tình bắt được nhánh cây, ẩn mình dưới tán lá. Anh kia nhận ra không có sự giúp đỡ, nằm vật xuống đất, mặt đầy bùn. Con gấu đến gần anh ta đưa mõm lại gần tai anh ta và ngửi, ngửi. Nhưng cuối cùng, chỉ gầm gừ, chú gấu lắc đầu và thủng thẳng bỏ đi, loài gấu sẽ không đụng đến thịt của động vật chết. Sau đấy gã từ trên cây đi xuống đến gần bạn đồng hành, cười và nói "lão gấu thì thầm gì với anh đấy?" Nó nói  rằng" anh nói với gã bạn kia:

 "ĐỪNG BAO GIỜ TIN MỘT NGƯỜI BỎ BẠN LÚC NGUY CẤP"

 

Dịch bởi: Dung Ly

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Đọc các câu chuyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt khác ở đây