Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng uy tín của Đức

Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng uy tín của Đức

01/04/2016
Mức trung cấp

Two Vietnamese scientists receive prestigious German awards

Dr. Nguyen Xuan Hung and Dr. Nguyen Thuc Quyen have been honored by the Humboldt Foundation for their outstanding contributions.

 Dr. Nguyen Xuan Hung (center) at the award ceremony Germany.

Ass. Prof, Dr. Nguyen Xuan Hung from the Ho Chi Minh City University of Technology received the Georg Forster Research Award and Prof. Dr. Nguyen Thuc Quyen from the University of California Santa Barbara, USA was awarded the Humboldt Research Award. These are two important awards granted by the Alexander von Humboldt Foundation of Germany.

"The award motivates me to pursue the research that I have cherished for over 10 years," Dr. Hung said.

Dr. Hung said he wants to have a modern laboratory so he can be able to study in Vietnam. He said his current lab in Vietnam is poorly equipped due to serious shortage of funding. To conduct his research, Dr. Hung had to find foreign projects.

Dr. Nguyen Xuan Hung, 39, is currently a lecturer of the Construction Faculty of the HCMC University of Technology (HUTECH), Director of the Center for CIRTech Interdisciplinary Research of the HUTECH Institute.

His studies focus on the development of powerful computational tools and simulation on computer, which are being applied in the fields of mechanical engineering, biomechanics, new materials ...

Prof. Dr. Nguyen Thuc Quyen currently teaches at the University of California. The research team led by Quyen focuses on the organic electronic devices such as photovoltaic, LED.

The two Vietnamese scientists were previously named in the list of "the most influential scientists in the world" published by Thomson Reuters in 2015.

Alexander von Humboldt Foundation was established in Germany. It grants 2,000 scholarships for foreign scientists to study in Germany each year. The Foundation supports outstanding researchers and young scientists worldwide, thereby expanding opportunities for cooperation with German scientists.

This is the second time Vietnam has two scientists receiving the prestigious awards. In 2013 the first Vietnamese scientist received the award, Dr. Nguyen The Hoang, Deputy Director of the Institute of Orthopaedic of the 108 Military Hospital.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng uy tín của Đức

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng và Tiến sĩ Nguyễn Thục Quyên đã được tôn vinh bởi Qũy Humboldt vì những đóng góp xuất sắc của họ.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng (giữa) tại lễ trao giải ở Đức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng đến từ Trường Đại Học Bách Khoa nhận giải thưởng nghiên cứu Georg Forster và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thục Quyên đến từ trường Đại học California ở Santa Barbara, Hoa Kỳ đã được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt. Đây là hai giải thưởng quan trọng được trao bởi Alexander von Humboldt của Đức.

"Giải thưởng này thúc đẩy tôi theo đuổi các nghiên cứu mà tôi đã ấp ủ trong hơn 10 năm qua", TS Hùng nói.

Tiến sĩ Hùng cho biết ông muốn có một phòng thí nghiệm hiện đại để có thể có thể nghiên cứu tại Việt Nam. Ông cho biết phòng thí nghiệm hiện tại của mình ở Việt Nam vẫn chưa được trang bị do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài trợ. Để tiến hành các nghiên cứu của mình, tiến sĩ Hùng đã phải tìm các dự án nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng, 39 tuổi, hiện đang là giảng viên của Khoa Xây dựng, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu liên ngành CIRTech của Học Viện HUTECH.

Những nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các công cụ tính toán và mô phỏng trên máy tính, đang được áp dụng trong các lĩnh vực cơ khí, cơ chế sinh học, vật liệu mới ...

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thục Quyên hiện đang giảng dạy tại trường Đại học California. Nhóm nghiên cứu được giáo sư Quyên dẫn đầu đang tập trung vào các thiết bị điện tử hữu cơ như quang điện, đèn LED.

Hai nhà khoa học Việt trước đây đã có tên trong danh sách "Các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trên thế giới" do Thomson Reuters bình chọn trong năm 2015.

Qũy Alexander von Humboldt được thành lập ở Đức. Nó trao 2.000 suất học bổng cho các nhà khoa học nước ngoài đến học tập tại Đức mỗi năm. Quỹ hỗ trợ các nhà nghiên cứu xuất sắc và nhà khoa học trẻ trên toàn thế giới, do đó mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà khoa học Đức.

Đây là lần thứ hai Việt Nam có hai nhà khoa học nhận được giải thưởng uy tín. Trong năm 2013, nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này là Tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc của Viện chỉnh hình của Bệnh viện Quân đội 108.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục