Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Hàn Quốc phê duyệt khoản vay 77 Triệu đô-la của Việt Nam

Hàn Quốc phê duyệt khoản vay 77 Triệu đô-la của Việt Nam

26/05/2015
Mức căn bản

RoK approves 77 million USD loan for Vietnam

The loan will be provided through the Economic Development Cooperation Fund (EDCF).

The two projects will construct dyke and canals to bring water from Thanh Hoa’s Len river and Nghe An province’s Hoang Mai river to water local fields, while contributing to improving ecological environment, coping with climate change and rising seawater level.

Earlier, a working delegation from EDCF and the RoK’s Bank of Export- Import (EximBank) conducted a field research in the two provinces in late 2014.

EDCF is founded by the RoK government since 1987 and currently run by the EximBank. The fund aims to provide preferential loans for poor and under-developed countries to help them build infrastructure and contribute to bolster economic relations between RoK and other countries.

According to the RoK’s Ministry of Strategy and Finance, which decides the provision of EDCF loans, the country has lent 11 trillion KRW (10 billion USD) via EDCF funding by the end of 2014, and plans to lend another 1.4 trillion KRW this year.-VNA

Source: VIETNAMPLUS

 

 

Hàn Quốc phê duyệt khoản vay 77 triệu USD của Việt Nam

Khoản vay này sẽ được cung cấp thông qua Qũy Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF).

Hai dự án xây dựng đê và kênh mương để đưa nước từ sông Lèn ở tỉnh Thanh Hóa và sông Hoàng Mai ở Nghệ An đến các cánh đồng ở địa phương nhằm mục đích tưới tiêu, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Trước đó, một đoàn công tác từ Qũy hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc Eximbank đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại hai tỉnh nói trên vào cuối năm 2014.

EDCF được thành lập bởi chính phủ Hàn Quốc từ năm 1987 và hiện đang được điều hành bởi Eximbank. Qũy được tạo ra nhằm mục đích cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các nước nghèo và các nước chưa phát triển để giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và các nước khác.

Theo Chủ tịch bộ Chiến lược và Tài chính, nơi đưa ra quyết định phê duyệt các khoản vay EDCF, Hàn Quốc đã cho vay hơn 11 nghìn tỷ won (khoảng 10 tỷ USD) thông qua quỹ EDCF đến hết năm 2014, và lên kế hoạch cho vay 1,4 nghìn tỷ won trong năm nay.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2018

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục