Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Hàn Quốc tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam bình thường vào năm 2017

Hàn Quốc tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam bình thường vào năm 2017

23/05/2016
Mức căn bản

South Korea to resume normal reception of Vietnamese labourers in 2017

The Republic of Korea (RoK)’s Ministry of Employment and Labour (MoEL) said on May 15 that it would re-sign the normal Memorandum of Understanding (MoU) to resume the reception of Vietnamese labourers to work in the RoK under the Employment Permit System in 2017.

Vietnamese workers go through procedures before flying to work in the Republic of Korea. 

The MoEL suspended the MoU in 2012 due to the high rate of illegal Vietnamese workers in the RoK. The ministry then signed a one-year MoU allowing the recruitment of a limited number of labourers. 

According to the MoEL, the MoU will be signed during MoEL Minister Lee Ki-kweon’s visit to Vietnam on May 17. 

The ministry said the decision comes after RoK enterprises employing foreign labourers asked the RoK Government to re-sign the MoU, saying that Vietnamese labourers adapt well to new working environments and quickly acquire skills.

In addition, Vietnam has also put forth a plan to improve the management of its guest workers and curb the number of Vietnamese overstaying their visas in the RoK.

Minister Lee Ki-kweon is scheduled to meet his Vietnamese counterpart to discuss Vietnam’s industrial safety, the labour information system and the labour law.

Minister Lee will also meet with Deputy Prime Minister Vu Duc Dam to discuss expanding labour exchange and solving problems relating to administrative procedures in attracting investment.

The MoEL reported that around 10,000 RoK employees are working at 3,300 RoK enterprises in Vietnam. It added that the Southeast Asian country recently tightens the issue of visa to foreign workers, which can cause difficulties to RoK companies in dispatching their employees to work there.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hàn Quốc tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam vào năm 2017

Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MoEL) cho biết vào ngày 15 tháng 5, sẽ ký lại Biên bản ghi nhớ thông thường (MoU) để tiếp tục nhận lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc dưới sự cho phép của hệ thống việc làm trong năm 2017.

Công nhân Việt Nam làm thủ tục trước khi bay sang làm việc tại Hàn Quốc.

MoEL đã từng treo biên bản ghi nhớ vào năm 2012 do tỷ lệ người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc gia tăng. Sau đó, Bộ đã ký một biên bản ghi nhớ một năm cho phép tuyển dụng một số lượng giới hạn người lao động.

Theo MoEL, Biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết trong khi ông Lee Ki-Kweon chủ tịch MoEL có chuyến thăm Việt Nam vào ngày 17 tháng 5.

Bộ cho biết quyết định được đưa ra sau khi các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động nước ngoài đề nghị Chính phủ Hàn Quốc ký lại Biên bản ghi nhớ, và cho biết lao động Việt Nam thích nghi tốt với môi trường làm việc mới và nhanh chóng đạt được nhiều kỹ năng.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đưa ra một kế hoạch để cải thiện việc quản lý của người lao động và hạn chế số lượng người Việt cư trú quá thời hạn thị thực của họ tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lee Ki-Kweon được lên kế hoạch để gặp gỡ các đối tác Việt Nam của ông nhằm thảo luận về an toàn công nghiệp, hệ thống thông tin lao động và luật lao động của Việt Nam.

Bộ trưởng Lee cũng sẽ gặp gỡ với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam để thảo luận về việc mở rộng trao đổi lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư.

MoEL báo cáo rằng có khoảng 10.000 nhân viên Hàn Quốc đang làm việc tại 3.300 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Cơ quan này nói thêm rằng quốc gia Đông Nam Á gần đây đã thắt chặt vấn đề thị thực cho người lao động nước ngoài, thể gây ra khó khăn cho các công ty Hàn Quốc trong việc phái nhân viên của họ đến làm việc ở đó.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục