Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Hãng Nike ra mắt sản phẩm giày tự buộc đầu tiên

Hãng Nike ra mắt sản phẩm giày tự buộc đầu tiên

23/04/2016
Mức căn bản

Nike Has Made the First Self-Tying Shoe

The Nike HyperAdapt 1.0—which the company submits as “an ultimate solution to individual idiosyncrasies in lacing and tension preference”—was announced on March 16 at the Nike Innovation Summit.

In the future, product will come alive.— Tinker Hatfield, designer, Nike

Four months earlier—in honor of “Back to the Future” Day October 21, 2015—Michael J. Fox tried on power-lacing 2015 Nike Mag shoes inspired by his 1989 blockbuster “Back to the Future Part II.”

The HyperAdapt 1.0, however, is different.

The Nike HyperAdapt 1.0 in black (Nike, Inc.)

The shoe features what the company calls adaptive lacing. In addition to being a “mass-produced-custom-fit” shoe, the capacity to “make swift micro-adjustments” is another key innovation of the HyperAdapt 1.0. 

20160315_FY16_INNO_SNOWCAP_SILVER_HERO_0029_hd_1600

The Nike HyperAdapt 1.0 in grey (Nike, Inc.)

“When you step in, your heel will hit a sensor and the system will automatically tighten,” Nike Senior Innovator, Tiffany Beers, explains.

“Then there are two buttons on the side to tighten and loosen. You can adjust it until it’s perfect.” 

The Nike HyperAdapt 1.0 in white (Nike, Inc.)

The Nike HyperAdapt 1.0 in white (Nike, Inc.)

Tinker Hatfield, designer of the immensely popular Nike Air Jordan line, envisions the HyperAdapt 1.0 as a beginning: “Wouldn’t it be great if a shoe, in the future, could sense when you needed to have it tighter or looser? Could it take you even tighter than you’d normally go if it senses you really need extra snugness in a quick maneuver?”

“In the future, product will come alive,” says Hatfield, and Nike, he believes, is just the Doctor Frankenstein for the job. “We’re able to anticipate the needs of athletes because we know them better than anybody. Sometimes, we deliver a reality before others have even begun to imagine it.”

The HyperAdapt 1.0—”the first step into the future of adaptive performance”—will be available exclusively to Nike+ members during the 2016 holiday season.

Three different colors (black, grey, and white, possibly?) will be procurable for a yet unknown price. The limited-released 2015 Nike Mags will be auctioned off in Spring 2016, with all proceeds going to the Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

By: Giuliana Manca, Epoch Times

 

 

Hãng Nike ra mắt sản phẩm giày tự buộc đầu tiên

Đôi giày siêu thích ứng Nike Hyper Adapt 1.0 mà công ty Nike vừa trình ra như là “một giải pháp tối thượng phù hợp với đặc tính từng cá nhân về sở thích buộc dây giày” – được công bố ngày 16 tháng 3 là đỉnh cao sáng tạo của Nike.

Trong tương lai, sản phẩm sẽ trở nên thông dụng— Tinker Hatfield, nhà thiết kế, Nike

Bốn tháng trước đó – trong ngày vinh danh bộ phim “Trở lại tương lai” 21 tháng 10 năm 2015 – Michael J. Fox đã diện đôi giày Nike Mag tự buộc dây 2015 được lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn 1989 của ông “Trở lại tương lai phần II”.

Tuy nhiên, đôi HyperAdapt 1.0 thì khác.

Nike HyperAdapt 1.0 màu đen (Nike)

Nike HyperAdapt 1.0 màu đen (Nike)

Đôi giày có tính năng mà công ty gọi là buộc dây thích ứng. Ngoài việc là loại giày “sản xuất hàng loạt tùy chỉnh vừa chân khách hàng”, khả năng “thực hiện nhanh chóng những vi điều chỉnh” là một đổi mới quan trọng của HyperAdapt 1.0.

Nike HyperAdapt 1.0 màu xám (Nike, Inc.)

Nike HyperAdapt 1.0 màu xám (Nike, Inc.)

 “Khi bạn đi vào, gót chân của bạn sẽ nhấn vào một bộ cảm biến và hệ thống sẽ tự động thắt dây,” Nike Senior Innovator, Tiffany Beers giải thích.

“Còn có hai nút ở bên cạnh để thắt chặt vào hoặc nới lỏng ra. Bạn có thể điều chỉnh nó cho đến khi vừa khít. ”

The Nike HyperAdapt 1.0 in white (Nike, Inc.)

Nike HyperAdapt 1.0 màu trắng (Nike, Inc.)

Tinker Hatfield, nhà thiết kế của dòng Nike vô cùng phổ biến Air Jordan, mường tượng HyperAdapt 1.0 như một sự khởi đầu: “Không tuyệt vời sao nếu trong tương lai một đôi giày có thể cảm nhận được khi nào bạn cần buộc giày chặt hơn hoặc nới lỏng ra? Nó có thể thắt chặt hơn bình thường nếu nó cảm nhận được bạn thực sự cần buộc dây giày khít hơn khi vận động nhanh?”

“Trong tương lai, sản phẩm sẽ trở nên thông dụng,” Hatfield nói, và ông tin rằng, Nike là bác sĩ Frankenstein trong việc này. “Chúng tôi có thể thấy trước nhu cầu của các vận động viên bởi vì chúng tôi biết họ rõ hơn bất cứ ai. Đôi khi, chúng tôi cung cấp một đồ vật thậtt sự trước khi những người khác thậm chí mới bắt đầu tưởng tượng đến nó”.

Đôi HyperAdapt 1.0 – “bước đi đầu tiên vào tương lai của tính năng thích nghi” – sẽ dành riêng cho các thành viên của Nike+ trong mùa nghỉ 2016.

Ba màu sắc khác nhau (có thể là đen, xám, trắng?) sẽ được bán với giá chưa được biết rõ. Những đôi Nike Mags bán hạn chế năm 2015 sẽ được bán đấu giá vào mùa xuân năm 2016, tất cả tiền thu được sẽ chuyển cho Quỹ nghiên cứu Parkinson của Michael J.Fox.

 

Dịch bởi: Xuân Dung

 

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục