Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Hàng nghìn người tại Việt Nam dành 15 giờ mỗi tuần cho các thiết bị di động

Hàng nghìn người tại Việt Nam dành 15 giờ mỗi tuần cho các thiết bị di động

28/11/2015
Mức trung cấp

Millennials in Vietnam spend 15 hours every week on mobile devices: study

Vietnamese millennials, who are aged 16-30, devote an average of 15 hours per week to their mobile devices to mainly access social media and online videos, according to findings from a global study.

The average millennial in Vietnam spends 2.2 hours a day, equivalent to over 15 hours per week, on their digital handsets, global research consultancy TNS said in a press release on November 19, citing its Connected Life study.

The figure is relatively lower than the global level, which is 3.2 hours a day, or 22.4 hours a week.

Young smartphone users in Vietnam prioritize social over other forms of media, with 53 percent using social media daily – including Facebook, Twitter and others – followed by 41 percent watching online videos, the study said.

The Vietnamese millennials are also likely to adopt mobile payment methods, as six percent of the people in the age group use their phones for online shopping every day.

The group still continues to consume media in traditional ways including TV, radio, newspapers and others, but with much lower frequency than previous generations, according to the study.

Brands across the globe understand the trend and are trying to figure out a way to approach the millennials market through the stated forms of media, TNS said in its study.

However, focusing on the market of young users is considered an expensive distraction as brands can risk losing the older consumers who are changing their pattern of behaviors but with a slower pace, the firm explained.

Vietnamese consumers aged 46 to 65, who spend an average of two hours watching TV and 10 minutes reading newspapers daily, are beginning to use online platforms on a much more regular basis, the study pointed out.

The older age group spends 1.5 hours a day on their mobile devices, of whom 24 percent have access to Facebook every day.

This dual pace in consumer adoption rates is creating a growing ‘digital divide’, leaving many businesses struggling with how they can tailor content for different audiences.

Brands need to address two challenges in order to bridge the gap between the two markets to catch up with all consumers and stay up-to-date in the industry, Joseph Webb, global director of Connected Life, was quoted as saying in the press release.

“Firstly, they need to make sure they are focusing on the content-driven, shareable campaigns that really cut through with this user group,” Webb said.

Businesses should not assume that older consumers can only be targeted through traditional media as more people in this age group are increasingly adapted to new technology, he added.

Connected Life is a leading global study of the digital attitudes and behaviors of 60,500 internet users across 50 countries, which was conducted between May and August 2015.

The study offers essential insights and uncovers new opportunities for marketers to connect with their consumers through media.

TNS is part of Kantar, the data investment management division of WPP and one of the world's largest insight, information and consultancy groups, according to the press release.

It advises clients on specific growth strategies around new market entry, innovation, brand switching and customer strategies, based on long-established expertise and market-leading solutions.

Source: Tuoitre News

 

 

Hàng nghìn người tại Việt Nam dành 15 giờ mỗi tuần cho các thiết bị di động: nghiên cứu

Hàng nghìn người Việt, những người đang trong độ tuổi từ 16 đến 30, dành trung bình 15 giờ mỗi tuần cho các thiết bị di động của họ để truy cập vào các trang mạng xã hội và video trực tuyến, theo kết quả từ một nghiên cứu toàn cầu.

Trung bình hàng nghìn người ở Việt Nam dành 2,2 giờ một ngày, tương đương hơn 15 giờ mỗi tuần cho các thiết bị cầm tay kỹ thuật số của họ, tư vấn nghiên cứu toàn cầu TNS cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 19 Tháng 11, trích dẫn nghiên cứu Connected Life của nó.

Các con số là tương đối thấp hơn so với trung bình trên toàn cầu, là 3,2 giờ một ngày, hay 22,4 giờ một tuần.

Người sử dụng điện thoại thông minh trẻ tuổi tại Việt Nam ưu tiên mạng xã hội hơn các hình thức truyền thông khác, với 53% sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hàng ngày - bao gồm Facebook, Twitter và những trang khác - 41% thích xem video trực tuyến, nghiên cứu cho biết.

Hàng nghìn người Việt cũng thích các phương pháp thanh toán qua di động, 6% những người trong độ tuổi này sử dụng điện thoại của họ để mua sắm trực tuyến mỗi ngày.

Nhóm tuổi này vẫn tiếp tục tiếp nhận các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình, phát thanh, báo chí và những sản phẩm khác, nhưng với tần số thấp hơn nhiều so với thế hệ trước đó, theo nghiên cứu.

Những Thương hiệu toàn cầu hiểu xu hướng này và đang cố gắng để cách tiếp cận nhiều thị trường thông qua các hình thức phương tiện truyền thông, TNS cho biết trong nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên, tập trung vào thị trường người dùng trẻ tuổi khiến các thương hiệu có nguy cơ mất đi những người tiêu dùng lớn tuổi đang thay đổi mô hình hành vi của họ nhưng với một tốc độ chậm hơn, các công ty giải thích.

Người tiêu dùng Việt Nam từ 46-65 tuổi những người dành trung bình 2 giờ xem TV và 10 phút đọc báo hàng ngày, bắt đầu sử dụng các trang trực tuyến một cách thường xuyên hơn nhiều, nghiên cứu này chỉ ra.

Nhóm tuổi lớn hơn dành 1,5 giờ một ngày trên các thiết bị di động của họ, trong đó 24% có truy cập vào Facebook mỗi ngày

Tốc độ kép này trong tỷ lệ áp dụng tiêu dùng là tạo ra một \ khoảng cách số \, để lại nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn với cách họ có thể thiết kế nội dung cho đối tượng khác nhau.

Các thương hiệu cần phải giải quyết hai thách thức để thu hẹp khoảng cách giữa hai thị trường để có thể bắt kịp với tất cả người tiêu dùng và trong ngành công nghiệp, Joseph Webb, Giám đốc toàn cầu của Connected Life, được dẫn lời nói trong thông cáo báo chí.

"Thứ nhất, họ cần phải chắc chắn rằng họ đang tập trung vào các nội dung được định hướng, những chiến dịch mới không nên cắt đứt mối liên hệ với bất kì nhóm nào" Webb nói.

Các doanh nghiệp không nên cho rằng người tiêu dùng lớn tuổi chỉ có thể được tác động thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống vì nhiều người trong độ tuổi này đang ngày càng thích nghi với công nghệ mới, ông nói thêm.

Connected Life là một nghiên cứu hàng đầu thế giới về thái độ và hành vi của 60.500 người sử dụng internet trên 50 quốc gia đã được tiến hành giữa tháng Năm và tháng Tám năm 2015.

Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết cần thiết và phát hiện ra những cơ hội mới cho các nhà tiếp thị để kết nối với người tiêu dùng của họ thông qua các phương tiện truyền thông.

TNS là một phần của Kantar, bộ quản lý đầu tư dữ liệu của WPP và là một trong nhóm hiểu biết, thông tin và tư vấn lớn nhất thế giới, theo thông cáo báo chí.

Nó tư vấn cho khách hàng về các chiến lược phát triển cụ thể xung quanh việc thâm nhập vào thị trường, đổi mới, chuyển đổi thương hiệu và khách hàng mới, dựa trên kinh nghiệm lâu năm và các giải pháp hàng đầu thị trường.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục