Bài viết liên quan:

LET THE MASTER WAKE UP

Once, a dog and a donkey were going to the town along with their master. At noon, the master unloaded the donkey and settled down under a tree for a nap. The donkey started grazing. The dog also felt hungry. He asked the donkey, "There are some loaves among the load you were carrying. Please give one to me."

The donkey said, "Sorry! I can't. Let the master wake first. He will feed you then."

Just then a wolf came there. The donkey pleaded with the dog to help him. The dog replied, "I am not strong enough to deal with the wolf. Let the master wake up. He will help you then."

The donkey realized his folly and said sorry to the dog.

Once, a dog and a donkey were going to the town along with their master. At noon, the master unloaded the donkey and settled down under a tree for a nap. The donkey started grazing. The dog also felt hungry. He asked the donkey, "There are some loaves among the load you were carrying. Please give one to me."

The donkey said, "Sorry! I can't. Let the master wake first. He will feed you then."

Just then a wolf came there. The donkey pleaded with the dog to help him. The dog replied, "I am not strong enough to deal with the wolf. Let the master wake up. He will help you then."

The donkey realized his folly and said sorry to the dog.

Source: Kids Front

 

 

 

HÃY ĐỂ NGƯỜI HIỂU BIẾT THỨC TỈNH BẠN

Một lần nọ, một con chó và một con lừa cùng đi xuống thị trấn với ông chủ của chúng. Vào buổi trưa, người chủ dỡ đồ đạc trên lưng con lừa xuống và ngồi dưới gốc cây chợp mắt một tý. Con lừa bắt đầu gặm cỏ. Con chó cảm thấy đói nên hỏi con lừa: " Cậu có thể lấy cho tớ một ít bánh mì mà cậu đã mang theo được không?"

"Xin lỗi! Mình không thể. Cậu hãy chờ ông chủ tỉnh dậy và ông ấy sẽ cho cậu ăn",con lừa trả lời.

Ngay sau đó, có một con sói đi tới. Con lừa van xin sự giúp đỡ từ chú chó. Chú chó trả lời " Tôi không đủ sức để chống trả với con sói. Hãy đợi ông chủ tỉnh dậy. Ông ta sẽ giúp ông ngay".

Con lừa nhận ra hành động sai trái của mình và nói lời xin lỗi với chú chó.

 

Dịch bởi: datng