Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Hãy thận trọng với những chiêu cân hàng gian lận tại thành phố Hồ Chí Minh

Hãy thận trọng với những chiêu cân hàng gian lận tại thành phố Hồ Chí Minh

15/07/2015
Mức trung cấp

Be vigilant about modified scales of cheating traders in Ho Chi Minh City

Normal scales can be modified by “scale magicians” in Ho Chi Minh City in a short moment to make things weigh up to 20kg more than they actually do, a recent Tuoi Tre (Youth) investigation has found.

The customers of these scale modifiers are traders who want to cheat their customers out of weight when selling goods to them.

N.V.C., a 40-year-old man of the northern province of Hai Duong, who has spent 15 years hawking fruit along streets in Ho Chi Minh City, said, “As common sense, whenever people see cheap prices written on the cardboard erected from tricycles loaded with fruit along streets, they rush to buy it.

In fact, many of the buyers will never enjoy any cheap prices, as the actual weight of the fruit they bought may be up to 50 percent less than the weight shown on the trader’s scale, C. told Tuoi Trecorrespondents.

The A Danh scale shop, located near the Thu Duc farm produce wholesale market in Thu Duc District, has been notorious over the past several years for its “professional” modifications of scales for traders who want to use “cheating scales” to dupe their customers.

On Tuesday afternoon, the Tuoi Tre reporters, posing as fruit peddlers, came to the shop along with a 5kg scale.

The shop displayed many scales of various kinds for sale in its front part, but in another area located deeper inside, there were three people, aged 20-30, working on old scales. It looked like they were repairing them.

In fact, these “repairers” were turning normal scales into cheating tools, upon orders placed by their customers.

When seeing the reporters entering with a scale, one of the young men asked, “How many grams above the actual weight do you want the scale to indicate?

Before they could reply, he continued to ask, “100 grams or 400 grams?” The reporters then answered that they wanted a difference of 300 grams.

This man, called Nam, who owns a scale shop on Hau Giang Street in Ward 2, District 6 is pictured modifying a scale for his customer. Photo: Tuoi Tre

“The charge is VND10,000 [US$0.46] for a 100-gram modification, but we will charge you only VND20,000 this time,” the young man said, and handed the scale to another staffer in the shop.

That staffer then rapidly disassembled the scale. He used a pair of pincers to clamp an end of the spring inside the scale and lengthened it a bit.

He moved on to reassemble the scale and put a 1kg weight on it, but the needle of the scale indicated a weight of 1.3kg, which means his modification matched the target.

The Tuoi Tre reporters visited another scale modifier located on Hau Giang Street in Ward 2, District 6. This shop is owned by a 42-year-old man, named Nam.

Looking at the scale the reporters showed him, Nam asked, “What level of modification do you want?” and his guests replied, “200 grams.”

Nam also charged VND20,000 for manipulating the spring of the scale to turn it into a cheating tool.

He said he could modify scales of various weighing capacities, ranging from 5kg to 100kg.

Another “scale magician” is Quan, whose house is situated on Hiep Binh Street in Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District.

Quan not only modifies scales brought in by his customers, but he also renews old scales and adjusts their springs before selling them to traders who want to con their customers.

Besides the manual scale modification, some “scale magicians” fix a chip to a scale and then use a tiny remote controller, the size of a match box, to activate the device to indicate virtual weights – higher or lower than actual weights – on the scale at their will.

Nam, a man aged over 60 in the Kim Bien Market in District 5, toldTuoi Tre that this “hi-tech” scale is prized at VND8 million ($367), and that delivery can be made within three days on receipt of the order from a customer.

Such a “smart” scale, of the 100kg kind, was used by a couple from Ho Chi Minh City whose trick was uncovered while they bought fish from fishermen in Xuan Loc District in the southern province of Dong Nai in 2009.

The couple utilized a small remote control to lower the actual weight of the fish each time they were weighed.

The sellers found the scale to be very suspicious, so they called police officers, who arrived and discovered that the scale had been fixed with a chip.

Police reweighed the fish and found the real weight to be about 2.5 metric tons, 700kg heavier than what had been weighed with the manipulated scale before.

Source: Tuoitre News

 

 

Hãy thận trọng với những chiêu cân hàng gian lận tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một cái cân bình thường có thể được chỉnh sửa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để làm cho sản phẩm nặng tới 20kg nhiều hơn trọng lượng thực sự của nó, một cuộc điều tra của báo Tuổi Trẻ gần đây đã cho thấy.

Khách hàng của những người sửa cân là những người buôn bán, những người muốn lừa khách hàng của họ về trọng lượng của hàng hóa khi bán hàng cho họ.

N.V.C, 40 tuổi quê ở tỉnh Hải Dương, người đã có 15 năm rao trái cây dọc theo các đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, "Như lẽ thường, bất cứ khi nào người ta nhìn thấy giá rẻ được viết trên biển các tông treo trên các xe ba bánh chở trái cây dọc theo đường phố, họ sẽ vội vàng tấp vào để mua chúng.

Trên thực tế, nhiều người mua sẽ không bao giờ được hưởng mức giá rẻ đó, vì trọng lượng thực tế của trái cây họ mua có thể ít hơn lên tới 50% trọng lượng thật hiển thị trên cân của người bán, ông C. nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ

Cửa hàng cân A Danh, nằm ở quận Thủ Đức, nổi tiếng trong nhiều năm qua vì sự "chuyên nghiệp" trong việc sửa cân cho các thương nhân, những người muốn sử dụng "chiêu gian lận" để đánh lừa khách hàng của họ.

Vào chiều thứ Ba, các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã giả làm người bán trái cây rong và đến cửa hàng cùng với một cái cân 5kg.

Cửa hàng trưng bày nhiều loại cân khác nhau bán ở mặt tiền của nó, nhưng trong một khu vực nằm sâu bên trong có ba người, tuổi từ 20-30, đang làm việc với những cái cân cũ. Trông giống là chúng đang dc sửa chữa.

Trên thực tế, những "người sửa chữa" đã chuyển những cái cân bình thường thành các công cụ gian lận, theo đơn đặt hàng của khách hàng của họ.

Khi nhìn thấy các phóng viên bước vào cùng với một cái cân, một trong những người đàn ông trẻ tuổi hỏi rằng "Anh muốn chỉnh tăng thêm bao nhiêu gram so với khối lượng thực tế?

Trước khi họ có thể trả lời, anh tiếp tục hỏi "100 gram hay 400 gram?" Các phóng viên sau đó đã trả lời rằng họ muốn tăng thêm 300 gram.

Người đàn ông này được gọi là Nam, người sở hữu một cửa hàng cân trên đường Hậu Giang, phường 2, quận 6 đang chỉnh cân cho khách hàng của mình. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Chi phí là 10.000 đồng để chỉnh cho 100 gram, nhưng chúng tôi sẽ tính cho anh chỉ 20.000 đồng lần này" người thanh niên nói, và đưa các cân cho một nhân viên khác trong cửa hàng.

Nhân viên này sau đó nhanh chóng tháo rời cái cân. Anh đã sử dụng một cặp nhíp để kẹp một cái lò xo bên trong cân và kéo dài nó một chút.

Anh chuyển sang lắp ráp lại cái cân và đặt một cục cân có trọng lượng 1kg lên nó, nhưng kim của cái cân chỉ ra trọng lượng tới 1,3 kg, có nghĩa là việc sửa đổi đã phù hợp với chỉ tiêu đề ra.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã đến thăm một tiệm sửa cân nằm trên đường Hậu Giang, phường 2, quận 6. Cửa hàng này được sở hữu bởi một người đàn ông 42 tuổi, tên là Nam.

Nhìn vào cân của các phóng viên cho anh ta xem, anh Nam hỏi "Anh muốn chỉnh bao nhiêu?" và khách hàng của anh đã trả lời là "200 gram."

Anh Nam cũng tính phí 20.000 đồng cho các thao tác với cái lò xo trong cân để biến nó thành một công cụ gian lận.

Anh nói rằng anh có thể thay đổi các mức trọng lượng khác nhau của những cái cân từ 5kg đến 100kg.

Một "nhà ảo thuật cân" khác là Quân, có nhà nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.

Quan không chỉ chỉnh sửa những cái cân được đưa vào bởi khách hàng của mình mà còn thay mới các cái cân cũ và điều chỉnh lò xo của chúng trước khi bán cho thương nhân, những người muốn để lừa bịp khách hàng của họ.

Bên cạnh việc sửa đổi cân, một số "nhà ảo thuật cân" còn gắn thêm một con chip vào trong cái cân và sau đó sử dụng một bộ điều khiển từ xa nhỏ có kích thước của một hộp diêm để kích hoạt các thiết bị chỉ trọng lượng ảo - cao hơn hoặc thấp hơn so với trọng lượng thực tế - trên cân theo ý muốn của họ.

Ông Nam, một người đàn ông 60 tuổi ở chợ Kim Biên quận 5, nói với báo Tuoi Tre rằng cân "công nghệ cao" được bán với giá khá cao với 8 triệu đồng (367 USD), và có thể được thực hiện giao hàng trong vòng ba ngày khi nhận được đơn đặt hàng từ một khách hàng.

Một cái cân "thông minh" loại 100kg, được sử dụng bởi hai người ở Thành phố Hồ Chí Minh - những người được phát hiện là đã lừa khi họ mua cá của ngư dân ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2009.

Cặp vợ chồng đã sử dụng một bộ điều khiển từ xa nhỏ để làm giảm trọng lượng thực tế của cá mỗi khi chúng được cân.

Những người bán hàng đã nghi ngờ cái cân, vì vậy họ gọi cảnh sát đến và khám phá ra rằng cái cân đã được gắn thêm một con chip.

Cảnh sát đã cân lại cá và trọng lượng cân thực sự là khoảng 2,5 tấn, nặng hơn 700 kg so với lần cân của 2 người mua nói trên.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục