Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Hệ thống các thương hiệu cà phê đấu tranh giành thị phần

Hệ thống các thương hiệu cà phê đấu tranh giành thị phần

25/06/2015
Mức trung cấp

Coffee chains fight for market share

The battle among the big players in the coffee market has not gone the way people have predicted. All of them have been winners.

After 10 years of presence in Vietnam, Highlands Coffee has nearly 100 shops, mostly in large cities. Since the very beginning, it has been positioned as the coffee for businesspeople and high-income earners. 

Market surveys show that customers choose Highlands Coffee because of the “good drinks and large space”, “good service attitude” and “diverse products”.

Starbucks, which arrived in Vietnam two years ago, has over 10 shops in HCM City and Hanoi. However, the number of shops are small compared with the 12,000 Starbucks shops worldwide.

Nguyen Duc Son, the branding strategic director for Richard Moore Associates, noted that the Starbucks’ brand positioning is different from the Hanoi’s traditional coffee culture. Starbucks not only sells cups of coffee, but also a lifestyle. 

Meanwhile, the Vietnamese Trung Nguyen has had over 1,000 cafes all over the country. The strong flavor is the most outstanding characteristic of the brand.

Methods change with the times

Trung Nguyen, well aware of the high risk amid the presence of foreign brands, has been making every effort to change its face to adapt to the new circumstances.

Trung Nguyen cafes have been re-designed as more modern and luxurious. With the motto “one good book can change someone’s life”, Trung Nguyen has a “bookcase of success” at all of its shops in the network, which differentiates its brand.  

In 2012, Viet Thai International JSC (VTI) sold 49 percent of its business division in Vietnam and 60 percent in Hong Kong to Jollibee Group for $25 million. 

After the deal, Highlands Coffee has a new positioning – purely Vietnamese coffee. It now focuses on selling familiar products, such as iced milk coffee and coffee prepared with a filter at reasonable prices.

The fact that Highlands Coffee has “humbled itself” is believed to be a golden opportunity for Starbucks to dominate the high-end market segment. 

Foreign brands have been following global standard styles to win Vietnamese hearts. Meanwhile, Trung Nguyen serves the Vietnamese taste by providing strongly flavored coffee.

Trung Nguyen in late 2014 announced its café pubs and coffee products will soon appear in Dubai and the United Arab Emirates (UAE), as a result of an agreement between the Trung Nguyen Coffee Group and Global Hotels Management LLC (GHM).

Source: VIETNAMNET

 

 

Hệ thống các thương hiệu cà phê đấu tranh giành thị phần

Cuộc chiến giữa các đối thủ lớn trên thị trường cà phê đã không đi theo cách mà mọi người đã dự đoán. Tất cả trong số họ đều là người chiến thắng.

Sau 10 năm có mặt tại Việt Nam, Highlands Coffee có gần 100 cửa hàng, chủ yếu là ở các thành phố lớn. Kể từ khi bắt đầu, nó đã được định vị như là cà phê dành cho các doanh nhân và người có thu nhập cao.

Khảo sát thị trường cho thấy khách hàng lựa chọn Highlands Coffee vì các lí do là "đồ uống ngon và không gian thoáng đãng", "thái độ phục vụ tốt" và "đa dạng sản phẩm".

Starbucks, đơn vị đến Việt Nam hai năm trước đây, đã có hơn 10 cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng các cửa hàng này là rất nhỏ so với 12.000 cửa hàng Starbucks trên toàn thế giới.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc xây dựng chiến lược thương hiệu cho Richard Moore Associates, lưu ý rằng Starbucks có định vị thương hiệu khác với nền văn hóa cà phê truyền thống của Hà Nội. Starbucks không chỉ bán những ly cà phê, mà còn cả phong cách sống.

Trong khi đó, Trung Nguyên - thương hiệu cà phê Việt Nam đã có hơn 1.000 quán cà phê trên cả nước. Hương vị mạnh mẽ là đặc tính nổi bật nhất của thương hiệu.

Chiến lược thay đổi theo thời gian

Trung Nguyên, cũng nhận thức được nguy cơ cao trong bối cảnh có sự hiện diện của các thương hiệu nước ngoài, đã nỗ lực để thay đổi bộ mặt của mình để thích ứng với hoàn cảnh mới.

Các quán cà phê Trung Nguyên đã được tái thiết kế hiện đại và sang trọng hơn. Với phương châm "một cuốn sách tốt có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó", Trung Nguyên có một "tủ sách thành công" tại tất cả các cửa hàng của mình trong mạng lưới của mình.

Trong năm 2012, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái (VTI) đã bán 49% mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam và 60% ở Hồng Kông cho tập đoàn Jollibee giá 25 triệu USD.

Sau thỏa thuận, Highlands Coffee có một vị trí mới - hoàn toàn là cà phê Việt Nam. Bây giờ họ tập trung vào việc bán các sản phẩm quen thuộc, chẳng hạn như cà phê sữa đá và cà phê pha phin với giá cả hợp lý.

Thực tế là Highlands Coffee đã "tự hạ mình" và đó được cho là một cơ hội vàng cho Starbucks để chiếm lĩnh phân khúc thị trường cao cấp.

Các hương hiệu nước ngoài đã theo phong cách tiêu chuẩn toàn cầu để chiếm lấy trái tim khách hàng Việt. Trong khi đó, Trung Nguyên mang đến hương vị Việt bằng cách cung cấp loại cà phê có hương vị mạnh mẽ.

Trung Nguyên, vào cuối năm 2014 đã công bố rằng các cửa hàng cà phê và sản phẩm cà phê sẽ sớm xuất hiện ở Dubai và United Arab Emirates ( UAE ), đó là kết quả của một thỏa thuận giữa Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và Khách sạn Toàn cầu Management LLC ( GHM ).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục