Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Headphone đang âm thầm gây hại bạn

Headphone đang âm thầm gây hại bạn

06/03/2015
Mức trung cấp

Your Headphones Are Killing You

Ever wonder what's going to happen to the guy who listens to his music so loudly on the train or bus that everyone else can hear it?

It's probably not good.

A new report has found that the millions of people who wear headphones and listen to music for more than an hour per day are at risk of damaging their hearing.

The World Health Organization, which commissioned the report, said that 1.1 billion teenagers and young adults across the world are risking damaging their hearing by listen to music too much and too loudly.

The organization's figures show that 43 million people between the ages of 12 and 35 are at risk "due to the unsafe use of personal audio devices and exposure to damaging levels of sound in noisy entertainment venues." It says that 50 percent of young people who use headphones with personal audio devices, computers, and smartphones are at risk.

But it's not just headphones that are causing hearing problems: About 40 percent of people aged 12 to 35 are "exposed to potentially damaging levels of sound at nightclubs, bars, and sporting events."

WHO says volumes above 85 decibels for eight hours or 100 decibels for 15 minutes are unsafe.

The Geneva-based agency recommends that young people take listening breaks, use apps to limit the volume on their smartphone and consider using personal audio players for no more than one hour a day.

The WHO has a few suggestions for safe listening times, per the BBC:

85 dB: The level of noise inside of a car – 8 hours
90 dB: Noise of a lawn mower – two hours and 30 minutes
95 dB: The sound of an average motorcycle – about 47 minutes
100 dB: The sound of a car horn or an underground train – about 15 minutes
105 dB: Mp3 player at full volume – four minutes
115 dB: A loud rock concert – 28 seconds
120 dB: A vuvuzela or sirens – about nine seconds

WHO recommends keeping the volume on listening devices to about 60 percent.

At noisy venues like rock concerts, WHO says that ear plugs should be worn and advises for "listening breaks."

"We do realise this is a bit of a struggle, like alcohol consumption, so many risk factors linked to pleasure are not easy to change, but we have to make people aware," Dr. Etienne Krug, the WHO director for injury prevention, told the BB.

According to the American Speech-Language-Hearing Association, "Very loud noise can cause permanent hearing loss. This is called noise-induced hearing loss. Listening to loud noise for long periods of time can damage the hair cells in the inner ear. Noise-induced hearing loss usually develops gradually and painlessly. A single exposure to an extremely loud sound such as an explosion can cause a sudden loss of hearing. This is called acoustic trauma."

In a report three years ago, the Association issued a warning for parents to protect their kids' hearing.

"Children are using media for hours daily, studies and surveys repeatedly report, and kids who don't know how to use personal audio technology safely may harm their hearing," the report said.

Source: EpochTimes

 

 

Headphones đang âm thầm giết chết bạn

Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho một anh chàng nghe nhạc trên tàu hỏa hoặc xe buýt lớn tiếng đến nỗi mọi người khác cũng có thể nghe được?

Điều này hẳn là không tốt.

Một báo cáo mới đây phát hiện rằng hàng triệu người đeo tai nghe và nghe nhạc trong hơn một giờ mỗi ngày có nguy cơ gây tổn hại cho thính giác của mình.

Tổ chức Y tế Thế giới , được ủy thác báo cáo, nói rằng 1,1 tỷ thanh thiếu niên và thanh niên trên khắp thế giới đang có nguy cơ gây tổn hại cho thính giác của mình bằng việc nghe nhạc quá nhiều và quá lớn.

Các con số của tổ chức cho thấy 43 triệu người trong độ tuổi từ 12 và 35 có nguy cơ "do sử dụng các thiết bị âm thanh cá nhân không an toàn và tiếp xúc với âm thanh có mức độ gây hại ở những địa điểm vui chơi giải trí ồn ào." Nó nói lên rằng 50 phần trăm những người trẻ sử dụng tai nghe với các thiết bị âm thanh cá nhân, máy vi tính, điện thoại thông minh là có nguy cơ.

Nhưng không chỉ tai nghe gây vấn đề cho thính giác: Vào khoảng 40 phần trăm người trong độ tuổi 12 đến 35  "tiếp xúc với các mức độ âm thanh có khả năng gây hại ở các hộp đêm, quán bar, và các sự kiện thể thao."

WHO cho biết với độ ồn trên 85 decibel trong tám giờ hoặc 100 decibel trong 15 phút là không an toàn

Cơ quan đặt trụ sở tại Geneva khuyến cáo rằng thanh niên nên có các quãng dừng khi nghe, sử dụng các ứng dụng để hạn chế âm lượng trên điện thoại thông minh của mình và coi lại việc sử dụng máy nghe nhạc cá nhân không quá một giờ mỗi ngày.

WHO có một vài gợi ý cho các thời gian nghe an toàn, theo BBC :

85 dB: Mức độ tiếng ồn bên trong của một chiếc xe – 8 giờ
90 dB: Tiếng ồn của một máy cắt cỏ – hai giờ và 30 phút
95 dB: Âm thanh trung bình của một chiếc xe máy – khoảng 47 phút
100 dB: Âm thanh của còi xe hơi hay xe điện ngầm – khoảng 15 phút
105 dB: máy nghe nhạc Mp3 với âm lượng cao nhất – bốn phút
115 dB: Một buổi hòa nhạc rock lớn – 28 giây
120 dB: Kèn vuvuzela hoặc còi báo động – khoảng chín giây

WHO khuyến cáo giữ âm lượng trên các thiết bị nghe khoảng 60 phần trăm.

Tại những địa điểm ồn ào như buổi hòa nhạc rock, WHO nói rằng nút tai nên được đeo và khuyên nên có "các lần giải lao khi nghe".

"Chúng tôi nhận ra điều này có một chút tranh cãi, giống như việc uống rượu, do có nhiều nhân tố rủi ro có liên quan đến sự vui vẻ nên không dễ mà thay đổi, nhưng chúng ta phải làm cho mọi người nhận thức được," Tiến sĩ Etienne Krug, Giám đốc WHO về phòng chống tổn thương, nói với BB.

Theo  Hiệp hội Ngôn ngữ-Nghe-Nói Hoa Kỳ, "tiếng ồn rất lớn có thể gây ra mất thính lực vĩnh viễn. Điều này được gọi là mất thính giác do tiếng ồn. Lắng nghe tiếng động lớn trong thời gian dài có thể gây tổn hại các tế bào lông ở tai trong. Mất thính giác do tiếng ồn thường phát triển dần dần và không đau đớn. Một tiếp xúc duy nhất với một âm thanh rất lớn như một vụ nổ có thể gây ra đột ngột mất thính giác. Điều này được gọi là chấn thương do âm thanh. "

Trong một báo cáo ba năm trước đây , Hiệp hội đã ban hành một cảnh báo cho các bậc cha mẹ để bảo vệ thính lực cho con em của họ .

"Các nghiên cứu và khảo sát đã liên tục báo cáo, trẻ em đang sử dụng các phương tiện truyền thông trong nhiều giờ hàng ngày, và những đứa bé không biết làm thế nào để sử dụng công nghệ âm thanh cá nhân một cách an toàn có thể gây hại cho thính giác của mình," báo cáo cho biết.

Dịch bởi: Thanh Hương

 

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục