To be flexible in living

Married couple who live across the street from my house. Both of them are mute. They make a living by repairing shoes on the side of the road. The husband is tall and strong, and the wife is very beautiful even though she looks fragile.

Sometimes I thought in my mind that god is really too cruel. He gifted her with a beautiful appearance but deprived her of a voice. Although they are separated from the outside world as if by a thick wall, the two of them living inside the wall are made even more close because of it. 

Between them, they use a language generated from their hearts that no one can ever understand. As summer passes into winter, one day after another, they live happily with calm and ease, knowing and accepting their fates. I was moved by their ability to take things coolly when facing the seemingly pitiless arrangement by the god of fate.

When people are trapped in situations full of suffering, not everyone has the ability to fight back. If one can not fight back against a hardship, one can still live a peaceful life every day with an open heart and joyful attitude. Is not that a reflection of strength as well?

Of course, people don't have the motivation to live if they don't have any desire or pursue anything. However, during the process of pursuing, one should not be very attached to it. We can be delighted to accept what comes to us and let something go if we loose it.

In good times, we can show our appreciation, whereas in difficult situations, we can still keep a happy mind. Isn't that a good spiritual state? Just like poet Xu Zhimo said, "If I succeed, I am happy. If I fail, it is my fate. It is just like that.

A friend of mine who lost his right hand in an accident said to me, "Human beings are all full of toughness. They can tolerate much more suffering than one can imagine." I felt what he said is very good. The biggest misfortunate is that one can be knocked down by an unfortunate event.

In our complicated lives, we ought to learn how to face reality and realize how to be flexible in living. A life without any hardship may not be a colorful and great life. On the other hand, a person who is immersed in suffering and can't pull himself out of it must have a tragic life.

By Huang Yanmei (PureInsight)

 

 

Học cách thích ứng trong cuộc sống

Ngôi nhà ở bên kia đường đối diện với nhà tôi có 2 vợ chồng đang sống ở đó. Cả hai đều bị câm. Họ sống bằng nghề sửa giày trên hè phố. Người chồng thì cao to và khỏe mạnh, người vợ thì rất đẹp dáng người mảnh mai.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ ông Trời thật là quá tàn nhẫn. Ông đã ban cho cô ta một hình hài thật xinh xắn nhưng lại lấy đi tiếng nói của cô ta. Mặc dù họ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài như là một bức tường chắn dày, nhưng bên trong bức tường 2 người họ đã sống và làm cho nhau gần gũi hơn.

 

Giữa hai người, họ dùng một ngôn ngữ phát ra từ trái tim của họ mà không ai có thể hiểu được. Hè lại đông sang, ngày qua ngày, họ sống hạnh phúc trong êm ấm và nhẹ nhàng, biết được và chấp nhận số phận của họ. Tôi cảm động bởi khả năng nhận lấy các việc xung quanh một cách điềm tĩnh khi đối diện với sự xếp đặt đáng thương bởi định mệnh của ông Trời.

Khi người ta bị nhốt vào tình trạng đầy đau khổ, không phải ai cũng có khả năng chống đỡ. Nếu một người không thể chống đỡ lại gian khổ, người đó vẫn có thể sống một cuộc sống bình an mỗi ngày với một trái tim rộng mở và một thái độ vui vẻ. Đó phải chăng là một sự phản ảnh của sức mạnh?

Dĩ nhiên, con người sẽ không có động lực để sống nếu họ không có sự khao khát hoặc là sự theo đuổi. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi, người đó không nên quá chấp trước vào nó. Chúng ta có thể vui mừng nhận lấy những gì đến với chúng ta và bỏ qua những gì mà chúng ta mất mát.

Trong lúc vui, chúng ta có thể biểu hiện sự cảm kích, trong những lúc khó khăn, chúng ta vẫn có thể giữ một cái tâm vui vẻ. Đó có phải là một trạng thái tình thần tốt không? Cũng như bài thơ Xu Zhimo đã nói, "Nếu tôi thành công, tôi vui mừng. Nếu tôi thất bại, đó là định mệnh của tôi. Nó thật chỉ như vậy."

Một người bạn của tôi bị mất đi cánh tay phải của anh ta trong một tai nạn đã nói với tôi, "Con người thật là đầy những bền bĩ. Họ có thể chịu đựng nhiều đau khổ hơn người ta có thể tưởng tượng." Tôi cảm thấy những gì anh ta nói thật là đúng. Sự rủi ro lớn nhất là khi một người bị đánh gục bởi một sự kiện không may.

Trong cuộc sống phức tạp của chúng ta, chúng ta phải học cách đối diện với sự thật và học cách làm sao có thể thích ứng với cuộc sống. Một cuộc sống không có gian khổ có thể không có màu sắc và một cuộc đời cao đẹp. Mặt khác, một người bị chôn vùi vào trong đau khổ và không thể tự kéo mình ra khỏi nó thì cuộc đời của anh ta quả thật là bi thảm.

Dịch bởi: Chanhkien.org