Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh Việt Nam miễn cưỡng tham gia các lớp học âm nhạc, nghệ thuật và thể thao

Học sinh Việt Nam miễn cưỡng tham gia các lớp học âm nhạc, nghệ thuật và thể thao

19/11/2015
Mức trung cấp

Vietnamese students reluctant to take music, arts and sports classes

The majority of Vietnamese students are afraid to learn music, arts and sports. Meanwhile, educators believe that the subjects have not been respected in an appropriate way.

“I do not feel sad about the result. This is not an important learning subject for me. My priority subjects are math, physics and chemistry, because I plan to register to study at a technology university after I finish high school,” Hoa said.

Hoa is not alone. Huynh Mai Huong, a parent in Cau Giay district in Hanoi, said that her daughter, a fourth grader, is absent from arts lessons.

“My daughter cannot fulfill the exercises given to her by the teacher. Therefore, I have to do the exercises for her,” she explained.

“My daughter has received an 8 for a picture. But in fact, the mark was given to me. Because it’s me who drew the picture,” she said. 

Though music, art and sports are learning subjects which play important roles in improving students’ physical situation and help relieve psychological stress, they are not the favorite learning subjects for Vietnamese students.

A high school teacher in Hanoi said that the subjects are overlooked by the students in Hanoi partially because there is only a few teaching periods in these subjects every year.

Music, arts and sports are compulsory learning subjects for primary and secondary school students, but not mandatory for high school students. Meanwhile, high school students are those who need physical exercises the most.

He went on to say that students understand that the subjects are important and useful for them. This explains why many students go to aerobics and dancing clubs in the evening. Students are fed up with subjects at school because of low teaching quality.

“They are not fed up with music and arts, they are just tired of boring lessons at school,” the teacher said.

The problem lies in the unreasonable curriculum. All students are requested to do the same exercises, while they have different hobbies and aptitudes. 

A student in Hanoi complained that he is afraid of drawing. “I can’t do the exercises on portraits,” he said. “A student of the Fine Arts University says drawing portraits is a difficult task for anyone.”

“Why don’t I like sports lessons? It is because the Ministry of Education and Training tells us to learn sports, but we do not have necessary equipment for our lessons,” another student said. 

One student said she likes playing piano, but she is only sing songs at school.

Source: VIETNAMNET

 

 

Học sinh Việt Nam miễn cưỡng tham gia các lớp học âm nhạc, nghệ thuật và thể thao

Đa số học sinh Việt Nam đang sợ học âm nhạc, nghệ thuật và thể thao. Trong khi đó, các nhà giáo dục cho rằng các môn học này đã không được tôn trọng một cách phù hợp.

"Tôi không cảm thấy buồn về kết quả. Đây không phải là một môn học quan trọng đối với tôi. Toán học, vật lý và hóa học là các môn tôi ưu tiên bởi vì tôi có kế hoạch thi vào trường đại học công nghệ sau khi tôi học xong trung học" Hòa nói.

Không phải chỉ riêng Hòa. Huỳnh Mai Hương, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nói rằng con gái mình, một học sinh lớp bốn luôn nghỉ vào các tiết học vẽ.

"Con gái tôi không thể hoàn thành các bài tập mà giáo viên giao. Vì vậy, tôi phải làm thay con mình, cô giải thích".

"Một bức tranh của con gái tôi được 8 điểm. Nhưng trên thực tế, điểm số là của tôi. Bởi vì tôi đã vẽ bức tranh" cô nói.

Mặc dù các môn học như âm nhạc, nghệ thuật và thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình thể chất của học sinh và giúp giảm bớt căng thẳng về tâm lý học, nhưng chúng không phải là môn được yêu thích bởi học sinh Việt Nam.

Một giáo viên trường cấp 3 ở Hà Nội cho biết, các môn học này bị các học sinh ở Hà Nội bỏ qua một phần bởi vì mỗi môn chỉ có một vài tiết học trong mỗi năm.

Âm nhạc, mỹ thuật và thể thao là những môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học và trung học, nhưng không bắt buộc đối với học sinh trung học phổ thông. Trong khi đó, học sinh trung học phổ thông là những người cần tập thể dục nhiều nhất.

Ông nói rằng học sinh phải hiểu rằng đây là những môn học rất quan trọng và hữu ích cho họ. Điều này giải thích tại sao nhiều học sinh đi đến các câu lạc bộ aerobics và khiêu vũ vào buổi tối. Học sinh cảm thấy chán với các môn ở trường vì chất lượng giảng dạy thấp.

"Họ không chán âm nhạc và mỹ thuật, họ chỉ mệt mỏi bởi những bài học nhàm chán ở trường" các giáo viên nói.

Vấn đề này nằm ở việc chương trình không hợp lý. Tất cả học sinh được yêu cầu làm các bài tập tương tự nhau, trong khi họ có sở thích và năng khiếu khác nhau.

Một học sinhn ở Hà Nội phàn nàn rằng anh sợ vẽ. "Tôi không thể hoàn thành các bài tập về vẽ chân dung" anh nói. "Một sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật nói rằng vẽ chân dung là một nhiệm vụ khó khăn đối với bất cứ ai."

"Tại sao tôi không thích học thể dục? Đó là bởi vì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho chúng tôi học thể thao, nhưng chúng tôi không có trang thiết bị cần thiết cho bài học của mình" học sinh khác cho biết.

Một sinh viên cho biết cô thích chơi piano, nhưng cô chỉ được hát.

NLD

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục