Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh cần có kỹ năng tư duy phản biện tốt hơn

Học sinh cần có kỹ năng tư duy phản biện tốt hơn

21/11/2015
Mức trung cấp

Students need better critical thinking skills, educators say

One of the biggest weaknesses of Vietnamese students are weak critical thinking skills.

Pham Hai Ha, a literature teacher at the Olympia School in Hanoi, said she wanted to see students who argue with their teachers and show evidence to prove their arguments.

“The success of the literature teacher does not lie in the students’ capability of writing essays, but in their capability of arguing with teachers on different issues,” she said.

“If students can argue with their teachers, this means they have critical thinking and that they are honest and dare to express their viewpoints,” she added.

“Students need to be encouraged to speak out their thoughts. If they don’t, they will never be able to correct their mistakes,” she said.

A teacher in Hanoi also noted that Vietnamese students were weak at critical capability and this can be explained by the educational philosophy which has existed for many years.

Students are told that teachers are always right because they have better knowledge and have more experience than students. They are told that students must respect their teachers and answering back to the teacher is bad conduct. 

Therefore, the teacher noted, the ‘listen-and-take note’ education method has existed for hundreds of years, under which students simply listen to their teachers and write down in their books what the teachers say.

“I feel that my lessons are boring as my students just listen to me while they never have questions,” the teacher said.

A parent complained on an education forum that she felt embarrassed when her son’s teacher gave the boy 9 marks for an essay about a cat.

“I find the essay boring and uncreative. However, the teacher gave my son a high mark and gave a compliment that my son was very attentive in class and wrote the essay exactly the way the teacher told students to do,” the parent wrote.

“The teacher gave a good mark to my son because he was an obedient student, not because of the interesting essay,” she said.

Professor David Pickus from University of Arizona in the US said she sometimes receives letters from Vietnamese students who ask for help. The students did not describe their problems in detail in the letters and did not clarify what they needed. The majority of students said they were facing big challenges and did not know what to do.

The professor suggested they do three things – update information, learn English and other foreign languages, and make an effort. These are within the students’ reach and they help can help eliminate passiveness, one of the biggest hindrances to students’ study.

Source: VIETNAMNET

 

 

Học sinh cần có kỹ năng tư duy phản biện tốt hơn

Một trong những điểm yếu lớn nhất của học sinh Việt Nam là kỹ năng tư duy phê phán yếu.

Phạm Hải Hà, một giáo viên văn học tại Trường Olympia ở Hà Nội, cho biết cô muốn nhìn thấy sinh viên tranh luận với giáo viên của họ và cho thấy bằng chứng để chứng minh lập luận của mình.

"Sự thành công của các giáo viên văn không nằm ở khả năng viết bài luận của học sinh, mà là khả năng tranh luận với giáo viên về các vấn đề khác nhau" cô nói.

"Nếu học sinh có thể tranh luận với giáo viên của họ, điều này có nghĩa là họ có tư duy phê phán, họ trung thực và dám bày tỏ quan điểm của mình" cô nói thêm.

"Học sinh cần phải được khuyến khích để nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không, họ sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được sai lầm của mình" cô nói.

Một giáo viên ở Hà Nội cũng lưu ý rằng học sinh Việt Nam rất yếu về khả năng quan trọng này và nó có thể được giải thích bởi các triết lý giáo dục đã tồn tại trong nhiều năm.

Học sinh được dạy rằng giáo viên luôn luôn đúng, vì họ có kiến thức tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn so với học sinh. Chúng ta biết rằng học sinh phải tôn trọng giáo viên của họ và việc đối đáp lại với các giáo viên là hành vi xấu.

Vì vậy, cô giáo lưu ý, phương pháp giáo dục "nghe và ghi chú" đã tồn tại hàng trăm năm, theo đó học sinh chỉ đơn giản là lắng nghe giáo viên của họ và viết lại vào vở của mình những gì giáo viên nói.

"Tôi cảm thấy rằng những bài học của tôi nhàm chán vì sinh viên của tôi chỉ lắng nghe mà không bao giờ đưa ra câu hỏi" giáo viên nói.

Một phụ huynh đã phàn nàn trên một diễn đàn giáo dục rằng cô cảm thấy xấu hổ khi giáo viên của con trai cô đã cho cậu bé 9 điểm cho một bài văn tả một con mèo.

"Tôi cảm thấy bài văn rất nhàm chán và không sáng tạo. Tuy nhiên, giáo viên đã cho con trai tôi điểm cao và đã đưa ra lời khen rằng con trai tôi đã rất chu đáo trong lớp và viết bài luận một cách chính xác theo cách mà giáo viên đưa ra" phụ huynh này viết.

"Giáo viên đã cho con trai của tôi một điểm tốt vì cậu là một học sinh ngoan ngoãn chứ không phải vì bài văn thú vị" cô nói.

Giáo sư David Pickus từ Đại học Arizona, Mỹ cho biết đôi khi cô nhận được những lá thư từ sinh viên Việt Nam yêu cầu giúp đỡ. Sinh viên đã không mô tả vấn đề của họ một cách chi tiết bằng từ ngữ và đã không làm rõ ra những gì mà họ cần. Đa số sinh viên cho biết họ đã phải đối mặt với những thách thức lớn và không biết phải làm gì.

Giáo sư đã khuyên họ làm ba điều - cập nhật thông tin, học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, và tạo ra nỗ lực. Đây là những điều nằm trong khả năng của sinh viên trong, giúp họ không bị bị động, một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc học tập của học sinh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục