Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh được dạy để nói dối trong bài học môn văn

Học sinh được dạy để nói dối trong bài học môn văn

28/08/2015
Mức trung cấp

Students taught to lie in literature lessons

Teachers described by Vietnamese students in their compositions are all slender and have long black hair, while the personalities in their essays are all heroes. 

“My son’s teacher appeared in the essay as a beautiful young girl with long black hair, though I know for sure that the teacher has short blonde hair,” she said.

“The bigger problem is that the teacher on the essay written by my son’s friend, who lives next door, is exactly the same, with long black hair and charming smile,” she continued. “My son explained that all of his classmates write the same way as they were told by the teacher.”

A high school teacher in Hanoi noted that the story does not surprise him. 

“This is a systematical error,” he commented. “Students are taught to tell lies in literature lessons.”

“Students nowadays tend to ‘manufacture’ essays in industrial way instead of creating their own compositions,” he continued. “Teachers give them prototypes, and students just need to copy the prototypes.”

The teacher went on to say that literature lessons at school are just like ‘writing practicing lessons’, during which students learn how to copy the sample essays given to them by teachers.

“I am afraid that we will produce a new generation of people who just repeat others’ words while do not have their own way of thinking,” he said. “They will be very boring people with no viewpoints of their own.”

Ngoc Han, 17, in Nha Trang City, admits that she finds her essays boring and that she does not want to read essays.

However, she said that students should not be blamed for similar essays.

“We learn to prepare for the exams. And if we do not write what we are told to write, we will get bad marks and fail the exam. We have to obtain high scores, though we have to tell lies,” she explained.

Bao Binh from Dong Nai related a story about how he learned literature in the seventh grade. “My teacher entered the class and asked what we thought what are the most valuable things in our lives. The answers varied: rice, health, money, happiness and freedom. But finally, all the 42 students wrote on their essays that labor was the most valuable as told to use by the teacher.”

Source: VIETNAMNET

 

 

Học sinh được dạy để nói dối trong bài học môn văn

Các giáo viên được học sinh mô tả trong các bài viết của họ đều là những người mảnh dẻ và có mái tóc đen dài, còn các nhân vật trong bài luận của họ đều là những anh hùng.

"Cô giáo xuất hiện trong các bài luận của con trai tôi như một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng cô giáo có mái tóc ngắn màu vàng," cô nói.

"Vấn đề lớn hơn là các giáo viên trong bài luận của bạn con trai tôi, người sống bên cạnh, là giống hệt nhau, với mái tóc đen dài và nụ cười duyên dáng," cô tiếp tục. "Con trai tôi giải thích rằng tất cả các bạn cùng lớp đều viết theo cách tương tự."

Giáo viên một trường trung học ở Hà Nội nói rằng câu chuyện không gây ngạc nhiên cho ông ta.

Ông nhận xét "Đây là một lỗi có hệ thống. Học sinh được dạy để nói dối trong bài học văn học."

Ông tiếp tục "Học sinh ngày nay có xu hướng 'sản xuất' các bài tiểu luận theo cách công nghiệp thay vì tạo ra các tác phẩm của riêng mình. Giáo viên cung cấp cho họ các nguyên mẫu và học sinh chỉ cần copy lại."

Giáo viên nói rằng những bài học văn học tại trường cũng giống như 'bài học thực hành viết', học sinh học cách làm thế nào để sao chép các bài luận mẫu.

Ông nói "Tôi sợ rằng chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ mới, những người chỉ cần lặp lại lời của người khác trong khi không có cách suy nghĩ của riêng họ. Họ sẽ là những người rất nhàm chán không có quan điểm của riêng mình."

Ngọc Hân, 17 tuổi, sống tại thành phố Nha Trang, thừa nhận cô thấy bài tiểu luận của mình nhàm chán và cô ấy không muốn đọc các bài luận.

Tuy nhiên, cô cho rằng học sinh không nên đổ lỗi cho các bài tiểu luận tương tự.

"Chúng ta học để chuẩn bị cho các kỳ thi. Và nếu chúng ta không viết những gì chúng ta đang được nghe, chúng ta sẽ nhận được điểm xấu và thất bại trong kỳ thi. Chúng ta phải có được điểm số cao, mặc dù phải nói dối." cô giải thích.

Bảo Bình từ Đồng Nai kể lại một câu chuyện ông đã học trong văn học lớp bảy. "Giáo viên của tôi bước vào lớp và hỏi chúng tôi nghĩ điều gì có giá trị nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những câu trả lời khác nhau như: gạo, sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc và tự do được đưa ra. Nhưng cuối cùng, tất cả 42 học sinh đã viết trên bài luận của họ rằng lao động có giá trị nhất như lời giáo viên đã nói trước đó."

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục