Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh giỏi vẫn trượt kì thi vào các trường trung học công lập

Học sinh giỏi vẫn trượt kì thi vào các trường trung học công lập

03/07/2015
Mức trung cấp

Excellent students fail entrance exam to state-owned high schools

The entrance exam to state-owned schools was so difficult that even excellent secondary school graduates also failed the exam.

Though anticipating competition due to the sharp increase in the number of examinees, Nguyen Bang, whose daughter studied at a prestigious secondary school in Hanoi, still could not imagine that the girl would fail.

Bang’s daughter applied for Chu Van An High School as the first option and to Pham Hong Thai High School as the second choice. Chu Van An is one of the best schools in Hanoi.

The girl also registered to attend the entrance exam to the Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted.

She got a 51.5 score on the exam, which shocked her parents. She had many private tutoring lessons with good teachers.

High schools in Hanoi still have not stated the required exam scores, and therefore, it is still unclear if the girl can enter a state owned school.

Bang has asked for a check of his daughter’s examination papers in literature. 

“She told me that she did the literature exam well. However, she got 6.75 scores only,” Bang complained.

In the worst case, Bang would have to enroll his daughter in a private school, Vinschool or Newton, though private school will require high tuition.

Before the entrance exam was organized, the Hanoi Education and Training Department said that state-owned schools would enroll 50,000 students this year, which means that 30,000 students would fail the exams and have to go to people-founded schools, continuing education schools or vocational schools after finishing secondary school education. 

Hoa, a parent who has a daughter attending the exam to the Vietnam-Germany High School, also said she could not understand why her daughter got a 48 score on the exam.

“Her GPA was very high, above 9.0, at secondary school. Therefore, teachers all advised her to apply to prestigious schools,” Hoa said.

Hoa said that the exam questions might be too difficult for students. “I cannot think of any other explanation if many good and excellent students, including three children of my colleagues, also failed the exam,” Hoa said.

The number of students registering to attend state-owned high schools in 2015, not including schools for the gifted, was 10,000 higher than last year.

According to the Hanoi Education Department, state-owned high schools will receive about 56,000 students this year, satisfying only 60-70 percent of demand. 

Some top high schools, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Yen Hoa and Le Quy Don, have announced competition ratios at 1:2.5-1:3. Meanwhile, one examinee will have to compete with five for a seat at Chu Van An High School.

Source: VIETNAMNET

 

 

Học sinh giỏi vẫn trượt kì thi vào các trường trung học công lập

Kỳ thi tuyển sinh đầu vào các trường công lập là quá khó nên học sinh tốt nghiệp trung học thậm chí có thành tích xuất sắc cũng đã trượt kỳ thi.

Mặc dù đã được dự đoán là sẽ có sự cạnh tranh rất lớn do sự tăng mạnh về số lượng các thí sinh, ông Nguyên Bằng cha của 1 học sinh đang theo học tại một trường trung học có uy tín ở Hà Nội, vẫn không thể tưởng tượng được rằng con gái của mình sẽ trượt.

Con gái của ông Bằng nộp hồ sơ nguyện vọng một vào trường Chu Văn An và nguyện vọng hai là trường Phạm Hồng Thái. Trong đó trường Chu Văn An là một trong những trường tốt nhất tại Hà Nội.

Cô con gái cũng đã đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Cô đạt số điểm 51,5 trong kỳ thi khiến cha mẹ cô bị sốc. Cô đã được dạy kèm riêng với các giáo viên tốt.

Các trường trung học ở Hà Nội vẫn chưa công bố điểm thi đầu vào do đó, họ vẫn còn chưa biết được rằng liệu con gái của mình có thể đậu vào một trường công lập.

Ông Bằng đã yêu cầu cho kiểm tra bài thi môn văn học của con gái ông.

"Con tôi nói với tôi rằng nó đã làm bài thi văn học rất tốt. Tuy nhiên, nó chỉ nhận 6.75 điểm" ông Bằng phàn nàn.

Trong trường hợp xấu nhất, ông Bằng sẽ phải đăng kí học cho con gái mình vào một trường tư thục, Vinschool hoặc Newton, mặc dù những trường tư thường sẽ đòi hỏi học phí cao.

Trước khi kỳ thi tuyển được tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các trường công lập sẽ nhận 50.000 học sinh trong năm nay, có nghĩa là sẽ có 30.000 học sinh sẽ trượt trong kỳ thi này và phải đến học tại các trường học dân lập, giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Chị Hòa, một phụ huynh có con gái tham dự kỳ thi vào trường trung học Việt - Đức, cũng cho biết cô không thể hiểu tại sao con gái mình chỉ đạt 48 điểm trong kỳ thi.

"Điểm trung bình tất cả các môn của con tôi rất cao, trên 9.0 . Do đó, giáo viên chủ nhiệm khuyên nó nên nộp hồ sơ vào các trường có uy tín" chị Hòa nói.

Chị Hòa cho rằng, đề thi có thể là quá khó đối với học sinh. "Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào khác vì rất nhiều học sinh khá, giỏi, trong đó có ba đứa con của các đồng nghiệp của tôi, cũng đã trượt kỳ thi" chị Hòa nói.

Số lượng học sinh đăng ký học tại các trường trung học phổ thông công lập trong năm 2015, không bao gồm các trường năng khiếu, cao hơn 10.000 người so với năm ngoái.

Theo Sở Giáo dục Hà Nội, trường trung học phổ thông công lập sẽ nhận được khoảng 56.000 học sinh trong năm nay, đáp ứng chỉ bằng 60-70% so với nhu cầu.

Một số trường trung học hàng đầu như trường Kim Liên, Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Lê Quý Đôn, đã công bố tỷ lệ cạnh tranh ở mức 1:2,5 - 1:3. Trong khi đó, một thí sinh sẽ phải cạnh tranh với năm bạn khác cho một vị trí ở trường Chu Văn An.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục