Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Học sinh lớp bảy vẫn chưa thể tự viết tên của mình

Học sinh lớp bảy vẫn chưa thể tự viết tên của mình

14/04/2015
Mức trung cấp

Seventh graders unable to write their names

Many  secondary school students in Huong Hoa District in the central province of Quang Tri have been found illiterate, with some of the oldest students unable to read or write. 

Stories about the students have appeared in local newspapers, but most of them featured students in the lower grades.

Nguyen Huu Son, a parent in Nghe An province, last year said his daughter, a third grader, still could not  write words of two syllables.

Son's daughter, born in 2005, was a third grader at Thanh Van Primary School, when her story was published in local newspapers. Her knowledge was worse than that of a first grader.

Son said that one day he asked the daughter to read the words on TV and surprisingly realized that she couldn't read them. 

Nguyen Tung Lam, a renowned educator, headmaster of Dinh Tien Hoang High School in Hanoi, said he cannot understand why students still can move up to the next grade even though they have poor learning records or grades below average.

"How could the students hide their illiteracy, while the students' learning records are under the control of a monitoring system of teachers, inspectors, headmasters and education sub-departments.

"It takes students several months or one year at maximum to learn to read and write. Meanwhile, it is easy to examine students to find out if they can read and write. Why couldn't the educators discover the truth?" he said.

An analyst commented that the problem is not the educators' ability to examine students, but in their attitudes to their work. 

"They did not discover the truth because they did not want to," he said.

He said that illiteracy of secondary school graders is a result of the so called "achievement disease in education". 

The phrase has been used in Vietnam to describe the attitude of educators, who try to hide shortcomings and only report high achievements.

This should be blamed on the current management policies, which "encourage" teachers to do this. 

"They (the teachers) get awards if their students gain achievements," he said.

"It would be wonderful if 100 percent of your students can move up to the next grade. But, you would be reprimanded if your students cannot finish the academic year," he explained.

"It is the teachers who have to take responsibility for these cases, while the schools, local education sub-departments and parents also must be jointly responsible," Lam said.

Source: Vietnamnet English
 

 

Học sinh lớp bảy vẫn chưa thể tự viết tên của mình

Theo một phát hiện mới nhiều học sinh THCS (Trung học cơ sở) ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị không có khả năng viết chữ, và còn có những học sinh lớn tuổi nhất còn không thể đọc và viết.

Những câu chuyện về những học sinh đã xuất hiện trên một tờ báo địa phương, nhưng hầu hết trong số các em đều là các học sinh nhỏ tuổi.

Nguyễn Hữu Sơn, một phụ huynh ở tỉnh Nghệ An cho biết, năm ngoái, con gái của anh là học sinh khối lớp 3 vẫn không thể viết từ có hai âm tiết.

Con gái ông Sơn sinh năm 2005, là học sinh khối lớp 3 trường tiểu học Thanh Vân, khi câu chuyện của cô bé được đăng tải trên tờ báo địa phương. Kiến thức của cô bé thậm chí còn tệ hơn một học sinh khối lớp 1.

Ông sơn nói rằng, một ngày ông yêu cầu cô con gái đọc các chữ xuất hiện trên ti vi và hết sức ngạc nhiên nhận ra rằng cô bé không thể đọc được chúng.

 

Nguyễn Tùng Lâm, một nhà giáo dục nổi tiếng, Hiệu trưởng trường phỗ thông trung học Đinh Tiên Hoàng ở Hà Nội nói rằng ông không thể hiểu nổi tại sao học sinh có thể được lên lớp kể cả khi chúng có thành tích học tập kém.

"làm thế nào mà học sinh có thể giấu diếm được việc không biết đọc, trong khi việc học tập nằm dưới sự kiểm soát của giáo viên, thanh tra, hiệu trưởng và ban đào tạo.

"Phải mất ít nhất vài tháng hoặc cả năm trời để học sinh học cách đọc và viết. Trong khi đó, rất dễ dàng để kiểm tra xem chúng có biết đọc và viết hay không. Tại sao các nhà giáo dục lại không thể tìm ra sự thật?" Ông nói.

Một nhà phân tích cho rằng vấn đề không năm ở khả năng của các nhà giáo dục trong việc kiểm tra các học sinh, mà là thái độ của họ đối với công việc.

"Họ không thể tìm ra sự thật vì họ không muốn làm thế", ông nói.

Ông cũng cho rằng tỉ lệ mù chữ của các trường trung học sơ sở là hệ quả của cái gọi là "bệnh thành tích trong giáo dục"

Cụm từ này đã được sử dụng ở Việt Nam để mô tả thái độ của các nhà giáo dục, những người luôn cố gắng che giấu khuyết điểm và luôn chỉ báo cáo các thành tích tốt.

Điều này nên được đổ lỗi cho chính sách quả lý hiện tại, cái mà "khuyến khích" các giáo viên làm nhửng điều này.

"Họ (những giáo viên) sẽ nhận được danh hiệu nếu học sinh của học đạt được thành tựu nào đó". ông nói.

"Thật là tuyệt vời nếu tất cả các học sinh của bạn có thể được lên lớp. Nhưng bạn có thể bị khiển trách nếu học sinh của bạn không thể hoàn thành chương trình học" ông giải thích.

"Những giáo viên phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này, trong khi các trường học, phòng giáo dục và phụ huynh cũng chịu trách nhiệm liên đới" ông Lâm nói.

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục