Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: 40 năm biệt lập

40 Years of Isolation

At some point in our lives, most of us have dreamt about leaving everything behind and escaping to an island where no one can find us. After all, sometimes, you just need a break from the world. Most of us snap out of these daydreams. But not everyone…

In 1978, a group of geologists in a helicopter discovered something astonishing. Deep in the woods, 250 kilometers away from the nearest village, they found a father and his five children living alone in a tiny log cabin.

Slowly, the family’s story came out. They introduced themselves as the Lykov family and explained that they were members of a religious sect called the Old Believers. The Old Believers had been persecuted in Russia, and most members of the sect had fled to Siberia to find safety.

The Lykov family fled even farther than most in their search for refuge. In 1936, the family’s father, Karp Lykov, took his family deep into the forests of Siberia and never looked back. By the time the geologists arrived, the Lykovs hadn’t seen a human outside of their family for over 40 years.

Their isolation was so complete, they didn’t even know that World War II had come and gone. They had entered the woods with some clothes and some seeds, but these lasted only a few years. After that, they lived entirely off of the land. They made tools and pots out of tree bark, built their home from fallen logs and moss, and survived off of dried potatoes, grass, and seeds.

The Lykov children knew almost nothing about the world they left behind. Most of what they learned about the outside world came from the stories of their parents. When they met the geologists, everything changed. They discovered television, flashlights, plastic tools, and seemingly everyday things like salt and pepper. Finally, the world outside their family became a reality. And life became a whole lot easier.

But the amazing thing about the Lykovs is that they never wanted to leave their wilderness home. Even after they were reintroduced to the comforts and technologies of the modern world, they chose to stay put. Although most of the family has died, one of the daughters, Agafia, remains in the forest to this day. She lives alone in a small cabin, isolated from the world and has only visited the city five times.

When asked why she doesn’t move to civilization, she answered, “It’s scary out there.” In a land full of wild bears and wolves, and some of the harshest winters on earth, most would say the opposite. However, Agafia has found peace and safety in the harsh and isolated wilderness of Siberia. Perhaps the notion of peace and safety is a lot more subjective than we think.

Source: Deep English

 

 

40 năm biệt lập

Đôi khi, trong cuộc sống của chúng ta, hầu như chúng ta đã ước mong bỏ lại tất cả mọi thứ để đến một hòn đảo nơi mà không một ai tìm thấy. Sau tất cả, thỉnh thoảng , bạn chỉ cần nghỉ ngơi. Hầu hết chúng ta đều trải qua những ngày mơ mộng đó. Nhưng không phải tất cả mọi người.

Vào năm 1978, một nhóm nhà địa chất trong một chiếc máy bay trực thăng đã phát hiện điều gì đó khác thường. Trong rừng sâu, cách ngôi làng gần nhất khoảng 250km, họ đã tìm thấy một người đàn ông và 4 đứa trẻ đang sống tại một ngôi nhà gỗ nhỏ

Câu chuyện về gia đình họ được mở ra dần dần. Họ tự giới thiệu là gia đình Lykov và đã giải thích rằng họ là thành viện của một giáo phái được gọi là Old Believers. Old Believers đã bị hãm hại ở Nga, để tìm sự an toán hầu hết các thành viên của giáo phái này đã trốn tới Siberia

Gia đình Lykov thậm chí đã chạy trốn còn xa hơn so với những gì họ tìm kiếm để trú ẩn. Vào năm 1936, người cha của gia đình, ông Karp Lykov đã lạc mất gia đình trong rừng sâu của Siberia và không bao giờ nhìn thấy nữa. Vào thời gian các nhà địa chất đến, hơn 40 năm qua gia đình Lykovs đã không nhìn thấy một người nào ngoài gia đình của họ

Sự cô lâp của họ quá hoàn hảo, thậm chí họ không biết chiến tranh thế giới thứ II đã đến và đi. Họ đã vào rừng sâu với một số quần áo và một số hạt giống, những chỉ kéo dài vài ngày. Sau đó, họ đã sống dựa vào đất. Họ đã làm những công cụ và những cái chậu từng những vỏ cây, nhà của họ được xây từ những khúc gỗ bị rơi và rêu, và sự sống được dựa vào khoai tây sấy kho, cỏ, và hạt

Những đứa trẻ nhà Lykov hầu như không biết gì về thế giới mà họ bỏ lại. Hầu hết cái mà họ dạy về thế giới bên ngoài đến từ những câu chuyện của bố mẹ, khi họ gặp các nhà địa chất, mọi thứ đã thay đổi. Họ được tiếp xúc với truyền hình, ánh đèn, những công cụ bằng nhựa và các vật dụng được tiếp xúc hàng ngày như muối và hạt tiệu. Cuối cùng, thế giới bên ngoài gia đình của họ trở thành hiện thực. Và toàn bộ cuộc sống trở nên dễ dàng hơn

Nhưng điều đáng ngạc nhiên về gia đình Lykov là họ không bao giờ muốn rời ngôi nha hoang. Ngay sau khi họ được giới thiệu lại những tiện nghi và các công nghệ hiện đại của thế giới, họ đã chọn để lại. Mặc dù, hầu hết các thành viên của gia đình đều qua đời, chỉ còn lai con gái, Agafia, vẫn còn trong khu rừng cho tận đến hôm nay. Cô ấy sống cô lập trong một túp liệu nhỏ, cô lập khỏi thế giới và chỉ đến thăm thành phố năm lần

Khi được hỏi tại sao cô lại không muốn đến nền văn minh hiện đại. Cô trả lời " Ở đây thật đáng sợ". Trong một vùng đất đầy gấu hoang dã và sói, và một trong những nơi có mùa đông khắc nghiệt nhất thế giới , hầu hết sẽ nói điều ngược lại. Tuy nhiên, Agafia đã tìm thấy sự bình yên và an toàn ở vùng đất hoang da khắc nghiệt và cô lập của Siberia. Có lẽ quan niệm hòa bình và an toàn có nhiều ý kiến hơn ta nghĩ

 

Dịch bởi: GiangLe03111990