Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Khả năng nhận thức của bạn như thế nào?

How self-aware are you?

On Jan 6, 1995, McArthur Wheeler boldly robbed two banks in broad daylight with nodisguise. According to an article in a local newspaper, "At 5 feet 6 inches and about 270 pounds, bank robbery suspect McArthur Wheeler isn't the type of person who fades into the woodwork."

He made no attempts to hide his identity and even looked directly into the security camera and smiled. By 11:00 at night, his picture was all over the news, leading aninformant to identify Wheeler to the police. Within an hour, he was in jail. As he was being arrested, the shocked Wheeler said, "But I wore the juice!"

On that ill-fated day, Wheeler covered his face in lemon juice. It burned his eyes and skin, but he was confident that it would help him pull off the crime. Two friends had told him lemon juice would make him invisible to security cameras. He told the police, he even tested this lemon juice theory before the robbery.

He covered his face in lemon juice and took a picture of himself. He then checked the picture, and sure enough, he wasn't in it. Wheeler probably pointed the camera in the wrong direction, or the film in the camera might have beendefective.

Wheeler became the inspiration for David Dunning, a psychology professor from Cornell University. Dunning found it interesting that Wheeler had a combination of stupidity and confidence. This led Dunning and his student Justin Kruger to design tests measuring students' ability, and their perception of their ability.

They found that people who are incompetent often have very high confidence. The same lack of intelligence that causes them to be incompetent, also keeps them from knowing they are incompetent. This phenomenon is now known as the Dunning Krueger Effect.

The flip side is that intelligent people, because they are intelligent are able to more clearly see when they are lacking in ability or skill. This sometimes causes intelligent people to be overcritical of themselves.

That's something to think about if you ever feel down about your English language skill. Perhaps your awareness of where you need to improve is a sign that your English is really much better than you think.

Source: DeepEnglish

 

 

Khả năng nhận thức của bạn như thế nào?

Vào ngày 6 tháng 1 năm 1995, McArthur Wheeler liều lĩnh tiến hành vụ đánh cướp hai ngân hàng giữa ban ngày mà không bịt mặt. Theo một bài báo trên một tờ báo địa phương "cao 5 feet 6 inches và nặng khoảng 270 pounds, tên cướp ngân hàng bị tình nghi là McArthur Wheeler không phải là loại người có thể lẩn trốn vào đâu được.

Hắn ta đã không cố gắng để che dấu danh tính của mình và thậm chí hắn nhìn trực tiếp vào camera an ninh và mỉm cười. vào 11 giờ đêm, hình ảnh của anh ta, do một người cung cấp thông tin về danh tính của Wheeler cho cảnh sát, đã xuất hiện trên tất cả các tin tức. Chỉ trong một giờ, hắn ta đã bị bắt. Khi anh ta đang bị giam giữ, Wheeler đã nói " Nhưng tôi đã ngụy trang bằng nước ép trái cây!"

Trong cái ngày xui xẻo đó, Wheeler đã che mặt của hắn ta với nước chanh. Nó đã làm đen đôi mắt và da của hắn, nhưng hắn vẫn tự tin rằng nó sẽ giúp anh ta thoát tội. Hai người bạn đã nói với anh ta rằng nước chanh sẽ làm cho anh ta trở nên vô hình với các camera an ninh. Anh ta nói với cảnh sát, anh ta thậm chí đã thử giả thuyết nước chanh này trước khi thực hiện vụ cướp.

Anh ta đã che mặt của anh ta với nước chanh và chụp một bức hình. Sau đó anh ta kiểm tra bức hình, và thấy rằng đã đủ chắc chắn, hắn đã không để tâm đến nó nữa. Wheeler có lẽ đã nhìn vào camera sai hướng hoặc là cuộn film trong camera của anh ấy đã có vấn đề.

Wheeler đã trở thành nguồn cảm hứng cho David Dunning, một giáo sư tâm lý học tại đại học Cornell. Dunning thấy thật thú vị khi Wheeler đã có một sự kết hợp của sự ngu dốt và sự tự tin. Điều này dẫn Dunning và học trò của Justin Kruger thiết kế các bài kiểm tra đo lường khả năng của học sinh, sự nhận thức của học sinh về khả năng của họ.

Họ đã phát hiện ra rằng những người bất tài thường có sự tự tin rất cao. Việc thiếu sự thông minh dẫn đến họ vừa bất tài, vừa không nhận biết được rằng họ là kẻ bất tài. Hiện tượng này hiện nay được biết đến như là hiệu ứng Dunning Krueger.

Mặt trái là những người thông minh, bởi vì học rất thông minh để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi nào họ đang thiếu khả năng hoặc có kĩ năng làm điều gì đó. Điều này đôi khi làm cho những người thông minh quá khắt khe với chính mình.

Đó là một vài điều đáng suy ngẫm về việc nếu bạn đã bao giờ cảm thấy buồn về kĩ năng tiếng Anh của bạn. Có lẽ nhận thức của bạn về những điều cần phải cải thiện là một dấu hiệu cho thấy tiếng Anh của bạn thì thực sự tốt hơn nhiều so với bạn nghĩ.

 

Dịch bởi: viethung30