Bài viết liên quan:

Học tiếng Anh theo chủ đề | Người băng (Iceman)

Iceman

Wim Hof’s nickname is the Iceman, because he can withstand extreme cold and heat. The 57-year-old Dutchman has broken 26 world records. He has run a full marathon in the desert without drinking water. He has run a half marathon in the snow in his bare feet. He has even climbed Mount Everest wearing only shorts. He holds the record for the longest swim under solid ice at 80 meters at the North Pole. He has also broken the world record for sitting in an ice bath up to his neck for 1 hour and 52 minutes.

The amazing thing is that he is not only able to endure the pain, but that he can control his body temperature. The average person’s body temperature will drop quickly. Just a 2 degree drop will cause people to begin to shiver uncontrollably and feel very bad. When a person’s temperature drops 10 degrees, the body shuts down and dies. When Wim’s temperature was measured as he sat submerged in ice, his body temperature only dropped .4 degrees.

Our blood pressure, our heart rate, and our body temperature are all part of our autonomic nervous system. The word autonomic means involuntary or unconscious, but these things are not involuntary for Wim. He can control his body through the power of his breath and mind.

Wim also can control his immune system. In 2011, Wim was injected with a toxin that causes people to have fevers, chills and headaches. Wim was fine. The doctors testing Wim thought he was perhaps genetically different than the average human. Wim proved he was no freak of nature by training 12 normal people in Poland in his meditation and breathing techniques. After training with Wim, they showed less inflammation after being injected with the same toxin. All 12 of them were able to voluntarily raise their adrenaline, which suppressed inflammation in the body.

Doctors are cautious about these results. Is this a long-term solution to inflammatory diseases or just a short-term result? Is it healthy to practice Wim’s breathing techniques? There are many questions unanswered, but more research is planned. Wim says, “I don’t want to give false hope to any person in this world,” but he does believe that he is paving the way for a future in which we can heal ourselves.

Source: Deep English

 

 

 

Người Băng

Wim Hof vẫn thường được gọi là Người Băng, vì anh có thể chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt cả thời tiết nóng bức. Người đàn ông Hà Lan 57 tuổi này đã phá vỡ 26 kỷ lục thế giới. Ông đã chạy marathon xuyên qua các sa mạc mà không có nước uống. Ông đã chạy marathon chặng ngắn trong tuyết với bàn chân trần của mình. Ông thậm chí đã leo lên đỉnh Everest mà chỉ mặc quần đùi. Ông giữ kỷ lục cho chặng bơi dài nhất dưới băng rắn với chiều dài 80 mét ở Bắc Cực. Ông cũng đã phá vỡ kỷ lục thế giới trong hạng mục ngồi trong một bể băng cao lên tới cổ trong 1 giờ và 52 phút.

Điều đáng ngạc nhiên là ông không những có thể chịu đựng đau đớn, mà ông có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể của mình. Nhiệt độ trung bình của cơ thể người sẽ giảm xuống nhanh chóng. Chỉ cần giảm 2 độ sẽ khiến cho con người bắt đầu run lên không thể kiểm soát được và cảm thấy rất tệ. Khi nhiệt độ của một người giảm xuống 10 độ, cơ thể ngừng hoạt động và chết. Thân nhiệt của Wim được đo khi ông ngồi chìm trong băng chỉ giảm 0,4 độ.

Huyết áp, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của chúng ta đều là một phần trong hệ thống thần kinh tự động. Từ tự điều chỉnh có nghĩa là không tự nguyện hay vô thức, nhưng những điều này không phải là không tự nguyện đối với Wim. Ông có thể kiểm soát cơ thể thông qua sức mạnh của hơi thở và tâm trí của mình.

Wim cũng có thể kiểm soát hệ thống miễn dịch của mình. Vào năm 2011, Wim đã được tiêm một loại độc tố khiến cho người ta bị sốt, ớn lạnh và đau đầu. Wim vẫn ổn. Các bác sĩ kiểm tra cho Wim nghĩ rằng ông có thể mang một dạng di truyền khác hơn so với con người. Wim đã chứng tỏ ông không phải là sản phẩm kỳ dị của tạo hóa bằng cách đào tạo 12 người bình thường ở Ba Lan với các kỹ thuật thiền định và thở. Sau khi đào tạo với Wim, họ đã cho thấy ít bị viêm nhiễm sau khi được tiêm chất độc tương tự. Tất cả 12 người trong số họ đều có thể tự nguyện tăng adrenaline của họ, chất gây ức chế viêm nhiễm trong cơ thể.

Các bác sĩ đang thận trọng xem xét về những kết quả này. Đây có phải là một giải pháp lâu dài cho bệnh sưng viêm hoặc chỉ là một kết quả ngắn hạn? Thực hành các kỹ thuật thở của Wim có thể trở nên khỏe mạnh? Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời, nhưng nhiều nghiên cứu hơn đã được lên kế hoạch. Wim nói, "Tôi không muốn đưa ra hy vọng sai lầm cho bất kỳ ai trên thế giới này" nhưng ông tin rằng ông là mở đường cho một tương lai mà chúng ta có thể tự chữa lành cho mình.

 

Dịch bởi: cepquynh