Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Pronunciation

Pronunciation

Pronunciation is a funny thing. What pronunciation do you study? In England there are a hundred different accents but textbooks only teach one.

What use is that? Actually, English teaching textbooks are pretty bad at teaching pronunciation. Look how many exercises there are – very few.

And most of the exercises only teach one tiny point of pronunciation – word stress. And they don’t even show that the stress on a word changes in different sentences.

I think pronunciation is very interesting. I wish all teachers used the phonemic symbols in every class. At least students could then improve their pronunciation with their dictionary.

The most important thing about pronunciation is intonation, but few teachers teach this.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Phát âm

Việc phát âm là một thứ rất hài hước, vui nhộn.. Bạn học phát âm như thế nào? Ở nước Anh, có hàng trăm giọng nói khác nhau nhưng sách giáo khoa chỉ dạy một cách duy nhất.

cái đó được dùng để làm gì, sách Anh văn cực kỳ tệ trong dạy phát âm, nhìn xem, có bao nhiêu bài tập trong đó- rất ít

Và hầu hết những bài tập ấy chỉ dạy một phần nhỏ trong việc phát âm là nhấn trọng âm. Và những quyển sách ấy cũng chẳng chỉ ra rằng dấu nhấn trên mỗi từ khác nhau ở những câu khác nhau.

Tôi thì nghĩ rằng việc phát âm rất thú vị. Tôi mong rằng tất cả giáo viên dùng những kí tự phiên âm trong mỗi lớp học. Ít nhất học sinh có thể cải thiện khả năng phát âm của chúng với từ điển.

Điều quan trọng nhất về việc phát âm là ngữ điệu, nhưng có rất ít giáo viên dạy về điều này.

 

Dịch bởi: hainguyen, manhduc_93