Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Milk

Milk

Milk is one of the best things we can eat or drink for our body. It’s so full of goodness and it tastes pretty good too. Milk is rich in calcium, which makes our bones and teeth strong.

This makes milk essential for babies and growing children. It makes them grow up stronger. Milk is also full of many important vitamins and minerals.

When I was little, I didn’t really like milk. I think I had a bad experience with sour milk, which turned me off of it. I remember drinking it again when I was a teenager and liking it.

Now I think it’s one of the most refreshing drinks you can drink. Just looking at its whiteness makes me feel healthy. I like all kinds of milk, including goat’s milk and even camel’s milk. It’s all good for us.

Source: Listen A Minute

 

Sữa

Sữa là một trong những gì tốt nhất chúng ta có thể ăn hoặc uống cho cơ thể. Có đầy đủ tất cả các tinh chất và vị của nó cũng rất tuyệt. Sữa có giàu canxi, là thứ làm cho xương và răng thêm chắc khỏe.

Sữa là yếu tố cần thiết cho em bé và trẻ em. Nó giúp cho chúng phát triển mạnh khỏe. Sữa cũng có chứa tất cả các vitamin quan trọng và chất khoáng.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thật sự không thích sữa. Tôi nghĩ tôi có một kinh nghiệm xấu với sữa chua, là thứ tôi kinh tởm. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi là thiếu niên tôi uống nó một lần nữa và thích nó.

Tôi nghĩ bây giờ nó là thức uống làm khỏe mà bạn có thể uống. Chỉ cần nhìn vào độ trắng của nó làm tôi cảm thấy khỏe mạnh. Tôi thích tất cả các loại sữa, bao gồm sữa dê và ngay cả sữa lạc đà. Nó là tất cả điều tốt cho chúng ta

 

Dịch bởi: YenNhi