Bài viết liên quan:

Nghe tiếng Anh theo chủ đề phổ biến | Những con rắn (Snakes)

Snakes

I think snakes are very interesting. They have a very strange effect on people. Some people are fascinated by them, but others are terrified of them.

I love looking at them. They really are fantastic creatures. It’s almost as if they come from another planet. The best snakes are the really big ones.

Pythons and anacondas are absolutely huge. I reckon they could easily eat me. I also like the really colourful ones. They look dangerous. I’m glad I live in a country where there are no snakes. It’s OK looking at them in a zoo, but I’m not sure I’d like to see them in my garden.

I heard Australia has six of the world’s ten most deadly snakes. I wonder if Australians see snakes a lot. It must be a bit scary hiking there.

Source: Listen A Minute

 

 

Những con rắn

Tôi nghĩ các con rắn rất thú vị. Chúng có ảnh hưởng kỳ lạ đến con người. Một số người đang bị cuốn hút bởi chúng nó, nhưng những người khác đang làm chúng khiếp sợ

Tôi thích nhìn vào chúng nó. Chúng thực sự là một sinh vật tuyệt vời. Nó gần như là đến từ hành tinh khác. Những con rắn tốt là những con thật sự lớn.

Con trăn và rắn cuộn mồi là hết sức khổng lồ. Tôi nghĩ chúng có thể dễ dàng ăn tôi. Tôi cũng thật sự thích những màu sắc rực rỡ. Chúng trông có vẻ nguy hiểm. Tôi mừng là tôi sống ở quốc gia nơi mà không có rắn. Nhìn chúng trong sở thú thì được thôi, nhưng tôi không chắc là tôi muốn thấy chúng nó trong vường nhà tôi.

Tôi nghe nói Úc có sáu trong số mười loàii rắn nguy hiểm nhất thế giới. Tôi thắc mắc về việc người Úc nhìn thấy các con rắn nhiều lần. Nó phải hơi rùng rợn đi bộ đường dài ở đó.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198