Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Bullying

Bullying

I’ve never understood bullying. Why do people have to make the life of another person so miserable? Why do they think they have the right to punch and kick someone they think is weaker than them.

I was bullied when I was a child. It was a living hell. I was really afraid to go to school, for many, many years. I knew I was not safe during break times.

It was always a group of bullies that got me in the corridors, or on the playing fields. They made me hate school. I know they also changed me for life.

I have no confidence now. I’m 32 years old but I’m afraid to speak up for myself. The school bullies took away my belief in myself. They didn’t know that they would scar me for life. The physical scars have gone but not the emotional ones.

Source: Listen A Minute

 

 

Bắt Nạt

Tôi chưa bao giờ hiểu về bắt nạt. Tại sao nhiều người phải làm cho cuộc sống của những người khác trở nên quá khốn khổ? Tại sao họ nghĩ họ có quyền đánh đập những người yếu hơn mình?

Tôi đã từng là kẻ bị bắt nạt khi tôi còn là một đứa trẻ. Nó dường như là cuộc sống ở địa ngục. Nhiều năm trời tôi thực sự sợ phải đến trường. Tôi biết rằng tôi sẽ không an toàn vào bữa trưa.

Luôn có một nhóm những kẻ bắt nạt bắt tôi ở hành lang hoặc ở khu trò chơi. Chúng làm tôi ghét trường học. Tôi nhận thấy rằng chúng đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi.

Giờ đây tôi không còn cảm thấy tự tin. Tôi đã 32 tuổi nhưng lại rất sợ khi phải nói về bản thân mình. Những kẻ bắt nạt đã lấy đi sự tự tin của tôi. Chúng không biết rằng chúng đã gây ra vết sẹo trong cuộc đời tôi. Những vết sẹo trên người tôi đã biến mất nhưng trong cảm giác thì nó vẫn còn đó.

 

Dịch bởi: datng