Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Business

Business

Business isn’t so good at the moment. In fact, it’s the worst time for businesses for decades. Many businesses are going bust because of the global financial crisis.

Even sound businesses like the car industry and electronics are going through a really bad time. Many small businesses have gone out of business.

It’s a real shame because so many lives are being ruined. With a lot of businesses it’s a real fight for survival. I really respect people for trying to make a go of their business.

I don’t have much business sense. I wouldn’t know where to start in opening my own business. I suppose the best thing would be to look at business startups on the Internet. An online business might be good. There seems to be less risk.

Source: Listen A Minute

 

 

Kinh doanh

Kinh doanh trong thời điểm này không thực sự tốt. Thực tế thì đây là khoảng thời gian tệ nhất trong cả thập kỷ nay. Nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng phá sản vì khủng hoảng tài chính.

Thậm chí nhiều doanh nghiệp điện tử và ôtô đang thật sự trải qua thời kỳ tồi tệ nhất. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã biến mất hoàn toàn.

Điều này thật đáng buồn vì cuộc sống của nhiều người đang bị sụp đổ. Với nhiều doanh nghiệp nó thực sự là một cuộc chiến sống còn. Tôi thực sự tôn trọng những người đang cố gắng gầy dựng sự nghiệp của mình.

Tôi không có nhiều ý tưởng kinh doanh. Tôi sẽ không biết thời điểm nào để bắt đầu việc kinh doanh. Tôi cho rằng kinh doanh trên internet là điều tốt nhất. Kinh doanh trực tuyến có thể sẽ tốt. Nó dường như có ít rủi ro.

 

Dịch bởi: datng