Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Calories

Calories

Do you ever think about or worry about the number of calories you eat and drink every day. It’s not really something I thought about when I was younger.

But now I have to think about my calorie intake. I’m putting on weight and so need to be more careful with what I eat. This is difficult because all of the yummiest food has the most calories.

I’ve found an answer to this problem. If I do lots of exercise, I can eat what I want and not have to worry about calories. I burn off 500 calories when I jog for an hour.

This means I can have a pizza and dessert and not feel guilty. I wish there was more information about calories in restaurants. It would make it easier for me to know what to eat and what to avoid.

Source: Listen A Minute

 

 

Calo

Bạn có bao giờ lo lắng về lượng calo mà bạn ăn và uống mỗi ngày? Tôi đã nghĩ nó thực sự không có ý nghĩa lắm khi tôi còn trẻ.

Nhưng bây giờ , tôi phải suy nghĩ về lượng calo mà tôi nạp vào . Tôi đang tăng cân và cần phải cẩn thận nên ăn cái gì. Đây là vấn dề khó khăn bởi vì tất cả những thức ăn ngon chứa hầu hết calo.

Tôi đã tìm câu trả lời cho vấn đề này . Nếu tôi tập thể dục nhiểu , tôi có thể ăn cái tôi muốn và không phải lo lắng về calo.Tôi đốt cháy 500 calo khi tôi chạy một khoảng ngắn khoảng một giờ.

Điều này có nghĩa là tôi có thể ăn pizza và món ngọt và không cảm thấy ái ngại lắm. Tôi ước có nhiều thông tin về calo hơn cho nhiều nhà hàng . Nó sẽ dễ dàng hơn cho tôi biết nên ăn cái gì và tránh xa cái gì.

 

Dịch bởi: nguyenthao