Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Current Events

Current Events

I love the news and current events. I’m addicted to what’s happening in the world. It doesn’t matter what kind of news it is, I love watching it.

Even if it’s from countries I’ve never heard of. I’ll even watch the same news programme three or four times and not get bored. I guess it’s so fascinating because it’s real.

I get really interested in a story when it breaks, then like to follow it as it unfolds. Following current events makes you quite knowledgeable.

I know most of the world’s capitals and most of the world’s leaders. Watching the news is really looking at history happening now.

But you never know what’s going to happen next. Every time you turn on the news or read a news story, you’ll find something unexpected.

Source: Listen A Minute

 

 

Những sự kiện hiện nay.

Tôi yêu những tin tức và sự kiện hiện tại. Tôi bị say mê những thứ xảy ra trên thế giới. Không thành vấn đề dù nó là loại tin tức gì, tôi thích xem chúng.

Thậm chí nếu nó đến từ những vùng đất tôi chưa từng nghe đến. Tôi thậm chí có thể xem ba hay 4 chương trình tin tức tương tự như vậy mà không cảm thấy chán. Tôi đoán rằng nó thật sự quyến rủ tôi bởi những thứ mà tôi đọc.

Tôi hoàn toàn cảm thấy thú vị về một câu truyện khi nó bị bẻ ngang, rồi sau đó thích theo dõi nó cho đến khi nó được tiếp tục. Việc theo dõi các sự kiện diễn ra hằng ngày làm tôi tăng thêm sự hiểu biết.

Tôi biết hầu hết các thủ đô và các nhà lãnh đạo trên thế giới. Việc xem tin tức mỗi ngày thực sự như nhìn vào dòng lịch sử đang xảy ra hiện nay.

Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mỗi ngày bạn nên bất kênh tin tức hoặc đọc một tin tức nào đó, bạn sẽ tìm thêm cho mình một vài điều bất ngờ.

 

Dịch bởi: HuynhNhatPhuc