Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Kỳ nghỉ (Holidays)

Holidays

I love holidays. They are the best thing in the world. The only problem is they are always too short. Even summer holidays at school aren't long enough.

I recently had an eight-week holiday and it flew by. It seems as though time goes quickly when we are on holiday, and slowly when we are at school or work.

I always really look forward to holidays – even one-day holidays are great. I live in a country that has many national holidays, so there's always a break around the corner.

I feel sorry for some workers who only get two or three weeks holiday a year. They can't do anything or go anywhere. I love holidays even if I don't go away.

Staying at home is just as good as going on holiday somewhere. Sometimes going on holiday is stressful.

Source: Listen a Minute

 

Những kỳ nghỉ

Tôi yêu những kỳ nghỉ. Đó là thứ tuyệt với nhất quả đất này. Chỉ có điều chúng lúc nào cũng quá ngắn. Kể cả kỳ nghỉ hè ở trường cũng chẳng nhiều nhặn là bao.

Tôi vừa mới được hưởng một kỳ nghỉ tám-tuần tức thì đây và nó cũng trôi đi vùn vụt lúc nào không hay. Cứ như là thời gian cố trôi nhanh hơn lúc ta được nghỉ rồi lại ráng trôi chậm lại khi ta đi học hoặc đi làm vậy.

Tôi lúc nào cũng mong được nghỉ - thậm chí kỳ nghỉ một-ngày thôi cũng tuyệt nữa. Tôi sống ở một đất nước có khá nhiều kỳ nghỉ lễ, nên lúc nào cũng được nghỉ ngơi giải lao ngắn hạn.

Tôi thấy tiếc cho một số người đi làm cả năm mà chỉ được nghỉ có hai hay ba tuần gì đó. Họ không thể làm bất cứ thứ gì hay đi được bất cứ đâu cả. Tôi vẫn khoái những kỳ nghỉ kể cả khi tôi chẳng đi đâu cả.

Nghỉ ngơi ở nhà cũng tốt như là đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thôi. Nhiều khi đi nghỉ đâu đó lại thấy căng thẳng thêm không biết chừng.

Dịch bởi Nghi Nguyễn

Trung tâm ngoại ngữ CEP