Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Roses

Roses

Roses are my favourite flower. They are the perfect flower – beautiful in every way. I love the shape of roses and their beautiful colours. Looking at them is like looking at a wonder of nature.

The colours are so deep and pure. A white rose is the whitest white, a red rose is the reddest red. And the petals are amazing. They are so silky looking and so perfectly formed.

The rest of the rose is also cool. The leaves make the flower look even more beautiful. They have a wonderful shape. The stem is also a part of what makes roses perfect.

It is very strong so the rose will always stand tall and strong. All of these things are probably why so many people love roses. There really is no better flower to express love than a red rose.

Source: Listen A Minute

 

 

Hoa hồng

Hoa hồng là loài hoa yêu thích của tôi. Chúng là loài hoa tuyệt vời - đẹp ở bất kỳ khía cạnh nào. tôi yêu những cành hoa hồng và màu sắc của chúng. Nhìn chúng như nhìn kỳ quan của tạo hóa.

Màu sắc của chúng thật đậm và thuần khiết. Bông hoa màu trắng là màu trắng nhất, bông màu đỏ là màu đỏ nhất. Và những cánh hoa thì tuyệt vời. Chúng thật mềm mại và hoàn hảo.

Các phần còn lại của hoa hồng cũng tuyệt. Lá khiến hoa trông đẹp hơn. Chúng có hình dạng tuyệt vời. Thân cây cũng góp phần làm cho hoa hồng thêm hoàn hảo.

Hoa hồng rất mạnh mẽ vì thế nó sẽ vươn cao và mạnh mẽ. Tất cả những điều chắc chắn đó lý giải vì sao con người yêu hoa hồng. Thật sự không có loài hoa nào tượng trưng cho tình yêu hơn là hoa hồng.

 

Dịch bởi: cuonghoan1993