Bài viết liên quan:

Học tiếng Anh theo chủ đề phổ biến | Thể thao (Sport)

Sport

 "Are you good at sport? I'm not, but I love watching and playing all kinds of sport. My favourite sport is football – the kind with the round ball, not American football.

I wasn't very good at football when I was a kid. This did not stop me playing. I played in the park with my friends for hours every day.

What is your national sport? Do you like it? I love Japan's national sport sumo. It is one of the most exciting sports in the world.

You have to spend a little time getting to know the rules and the fighters. The greatest thing about sport is that it brings people together from all over the world.

Another good thing is that it keeps us healthy. Sports stars are very lucky. They love their jobs and stay fit by doing it every day. What are you going to play next?"

Source: Listen A Minute

Thể Thao

Bạn có giỏi môn thể thao nào không ? Tôi không giỏi thể thao , nhưng tôi thích xem và chơi tất cả các môn thể thao. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá - môn thể thao với trái bóng tròn, không phải môn bóng bầu dục Mỹ.

Tôi thì không quá giỏi bóng đá khi tôi còn là một đứa trẻ. điều đó không khiến tôi dừng chơi bóng. Tôi đã chơi bóng trong công viên cùng lũ bạn vài giờ mỗi ngày.

Môn thể thao của đất nước bạn là gì ? Bạn có thích nó không ? Tôi thích môn Sumo của Nhật Bản. Nó là một trong những môn thể thao thú vị nhất trên thế giới.

Bạn phải mất một ít thời gian để có thể biết hết được những luật lệ và cách thi đấu. Diều tuyệt vời nhất của thể thao đó là nó mang mọi người từ khắp nơi trên thế giới lại gần nhau hơn.

Điều tốt khác là nó giúp giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Những ngôi sao thể thao thì rất may mắn . Họ yêu công việc của họ và sống bằng cách thực hiện chúng mỗi ngày. Bạn sẽ chơi gì tiếp theo ?

 

Dịch bởi Huệ Linh, Huỳnh Nhật Phúc